- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • 3-6-vuotiaan lapsen kohtaaminen terveyskeskuksen vastaanotolla 

   Treuthardt, Niina; Sutinen, Niina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Lastenhoitotyö on haastavaa ja vaatii erityisosaamista. Lapsi ei aina kykene ilmaise-maan itseään kehitysvaiheensa vuoksi niin, että kaikki hänen oireensa, tuntemuksensa ja toiveensa tulisivat ymmärretyiksi. Kohtaamiset ...
  • 360-videokuvaus alusta loppuun 

   Reinikainen, Jesse (2020)
   Opinnäytetyö käsittelee 360°-videokuvausta. Aihe on ajankohtainen, sillä 360-videokuvaus menetelmänä yleistyy ja kehittyy. Opinnäytetyössä käsitellään tuotannon vaiheita, historiaa, käyttötarkoitusta ja keskeisiä termejä. ...
  • 3D modelling and Virtual Reality as a Tool for Presenting Architecture to a Customer 

   Mosunova, Mariia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Nowadays, modern technologies are becoming more and more developed and they are used in different fields. Virtual reality is a new technological boom. Subsequently, it is possible to combine virtual reality and the design ...
  • 3D-elokuva äänisuunnittelijalle - uhka vai mahdollisuus? 

   Tigerstedt, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyössä tutkitaan 3D-elokuvaa äänisuunnittelijan näkökulmasta ja tutkitaan kolmiulotteisen äänen toteuttamista nykyisellä teknologialla. Tavoitteena on kartoittaa perinteisen ja 3D-elokuvan äänisuunnitteluprosessien ...
  • 3D-formaatin testaus suomalaisen luontodokumentin visuaalisena lisänä 

   Niiranen, Henri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä perehdytään suomalaisessa luonnossa toteutettavaan 3D-luontodokumentin tuotantoon. Työ tarkastelee kolmiulotteisen luontodokumentin kuvausvaihetta ja sen vaikutuksia valmiiseen dokumenttiin nostaen esille ...
  • 3D-mallin tekeminen ja upottaminen verkkosivulle 

   Toivanen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä perehdytään 3D-mallin tekemiseen ja sen upottamiseen verkkosivuille. Työn toiminnallisen osion tavoitteena on luoda toimeksiantajalle 3D-malli, joka upotetaan verkkosivulle kolmannen osapuolen palvelua ...
  • 3D-mallintamisen vaikutukset sähkösuunnittelu-urakkaan 

   Löppönen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä tutkittiin 3D-mallintamisen vaikutuksia sähkösuunnittelu-urakkaan verrattuna perinteiseen kaksiulotteiseen sähkösuunnitteluun. Perinteisessä sähkösuunnittelussa sähköpistesijoitukset piirretään kaksiulotteiseen ...
  • 3D-Pelihahmon toteutus ja esillepano portfolioon 

   Lötjönen, Tomi (2021)
   Opinnäytetyön tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa 3D-pelihahmo, joka sitten laite-taan virtuaalisen portfolioon. Työssä avataan eri seikkoja, joita tulee ottaa huomioon hahmosuunnittelussa, 3D-mallintamisessa, ...
  • 3D-tulostettu figuriini Kalevala-kansalliseepoksesta 

   Kiiskinen, Janita (2020)
   3D-mallintaminen ja -tulostaminen ovat lisääntyneet mediassa ja niiden osaamista tarvitaan jo yrityksissä. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on kertoa aloittelijalle 3D:n historiasta, käyttötarkoituksista ja ...
  • 3D-tulostuksen alkuvaiheen suunnittelu 

   Jääskeläinen, Vesa (2019)
   3D-tulostamisen suosion kasvu sekä valmistustekniikan kehitys on vaikuttanut suunnitelmallisen työn osuuteen merkittävästi. Suunnittelijalla on mahdollisuus valita eri työtavoista aloittaessaan omaa mallintamisprosessia, ...
  • 3D-videokuvaus : Stereoskooppisuuden huomioiminen lyhytelokuvan kuvaamisessa 

   Hotokka, Sari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite on kertoa 3D-kuvaamisen menetelmistä ja tekniikasta sekä tutkia ja havainnoida stereoskooppista 3D:tä. Opinnäytteen toiminnallisessa osiossa toimin stereografina ja kuvaajana stereoskooppisessa Herra ...
  • 3D-visualisointi valaistussuunnittelun työkaluna 

   Hanhineva, Satu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tutkia, miten 3D-visualisointeja voi hyödyntää valaistussuunnittelussa. Työn tavoitteena oli selvittää luonnolliseen lopputulokseen pyrkivien visualisointien luomiseen ja käyttöön liittyviä hyötyjä ...
  • 4-VUOTIAS LAPSI NEUVOLASSA – TARINA LAPSILLE JA HEIDÄN VANHEMMILLEEN NEUVOLAKÄYNTIIN VALMISTAUTUMISEN TUEKSI 

   Heiskanen, Hanna (2021)
   4-vuotiaana on leikki-ikäisen lapsen ensimmäinen laaja terveystarkastus. Uudet ja vieraat asiat, kuten neuvolakäynti, voivat jännittää lasta. Lapsen kanssa keskusteleminen ja tule-vaan valmistautuminen helpottavat jännitystä ...
  • 5 S -KEHITTÄMINEN KOKOONPANOHALLIIN 

   Ratilainen, Heikki (2019)
   Tämän työn tarkoitus oli toteuttaa Lean ajatusmallin mukainen 5S-projekti John Deere Forestry Oy:n kokoonpanohallin tuotantotiloissa. Tavoitteet tässä työssä olivat, että projektin jälkeen kokoonpanohallin työpisteet ...
  • 5-6-vuotiaan karkeamotoristen perustaitojen tukeminen kehityksellisessä koordinaatiohäiriössä : Verkkojulkaisu vanhemmille 

   Lehtoranta, Anna; Pirinen, Sari (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Kehityksellisellä koordinaatiohäiriöllä eli DCD:lla tarkoitetaan lapsen päivittäisiä toimintoja ja oppimista haittaavaa motorista häiriötä. Toiminnallisen opinnäytetyön tehtävänä oli suunnitella vanhemmille tarkoitettu ...
  • 5S-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO 

   Hyvärinen, Arttu (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli järjestää Wirell Oy:n tuotantotilat selkeämmäksi, työturvallisemmaksi ja siistimmäksi. Toteutus tapahtui Wirell Oy:n toimeksiantona. 5S-järjestelmällä saatiin yrityksen tuotantotilat ...
  • 5S-kehitystyö Sisu Worx Oy:lle 

   Niemelä, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa 5S-kehitystyö konepajan tuotantosoluun Lean-periaatteiden mukaisesti. Kehitystyön tavoitteena oli parantaa tuotantosolun siisteyttä ja nopeuttaa tuotantotyön ...
  • 5S-MENETELMÄN KÄYTTÖÖNOTTO HONKALAMMELLA 

   Naukkarinen, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli 5S-menetelmän käyttöönotto Honkalammen teknisen puolen tiloissa. 5S-menetelmä on yksi Lean-filosofian johtajuusopeista. 5S-menetelmää käytettiin Honkalammella sen sopivuuden vuoksi. ...
  • 7 - 12-vuotiaiden lasten ylipainon ennaltaehkäisy fysioterapian näkökulmasta - Opas lapsille ja heidän vanhemmilleen 

   Simonen, Emilia; Nyyssönen, Roosa-Maria (2021)
   Lasten lihavuus on lisääntynyt huomattavasti viime vuosikymmenten aikana niin Suo- messa kuin muualla maailmassakin. Suomessa vuonna 2018 joka neljäs lapsi ja nuori oli ylipainoisia. Ylipainoa esiintyi 2–16-vuotiailla ...
  • 70-luvun kerrostalon puurakenteisen lisäkerroksen suunnittelu 

   Herranen, Hannu-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää tilaajan pyynnöstä mahdollinen toteutustapa kerrostalon korottamiseen yhdellä lisäkerroksella käyttäen rakennusmateriaalina puuta. Opinnäytetyön kohteena on ...