- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 2760-2779 / 4980

  • OHJAAMINEN FYSIOTERAPIASSA : Kooste fysioterapeuttisen ohjaamisen perusteista 

   Kortelainen, Joonas; Autio, Virpi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Ohjaus- ja neuvontaosaaminen on yksi fysioterapeuttisen ydinosaamisen osa-alueista. Ohjaamista tapahtuu kaikissa asiakastilanteissa, ja se on merkittävä osa fysioterapeutin päivittäistä työtä. Fysioterapeuttisella ohjauksella ...
  • OHJATTAVAN TIEPUOMIN SUUNNITTELU 

   Savinainen, Timo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella syrjäseudun olosuhteisiin sekä jatkuvaan arkikäyttöön soveltuva ohjattava tiepuomi. Tavoitteena oli etsiä tietoa, pohtia, vertailla ja suunnitella erilaisia vaihtoehtoja, kustannuksia ...
  • Ohjausosuuskunta Otteen yritystoiminnan kehittäminen 

   Sieviläinen, Mikko (2019)
   Ohjausosuuskunta Otteen ohjausalan ammattilaiset tarjoavat palveluita elämän suunnitteluun ja auttavat rakentamaan opintoja sekä työuraa. Yrityksen tavoitteena on tuoda laadukkaat ohjauspalvelut yhä useamman saataville ...
  • Ohje asuinkerrostalon huoltokirjan laatimiseen 

   Lappalainen, Perttu (2019)
   Asuinkerrostalon valmistuessa on kiinteistöstä laadittava huoltokirja. Tämän opinnäytetyön tavoitteena on ottaa selvää, millainen on toimiva huoltokirja ja mitä sen laatiminen vaatii. Tein huoltokirjan Rakennusliike Purmonen ...
  • Ohjeistus ruokapalveluiden järjestämiseen suurtapahtumissa 

   Tiittanen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia käytännönläheinen ohjeistus ruokapalveluiden suunnitteluun ja toteutukseen suurtapahtumissa. Opinnäytetyö on luonteeltaan toiminnallinen. Opinnäytetyöprosessi koostui aineiston keruusta ...
  • Ohjekansio klinikkaeläintenhoitajaopiskelijoille : Normaalit solut koiran laskimoveren sivelyvalmisteessa 

   Bamberg, Niina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Ihmisten tiedot eläinten perustarpeista sekä halu niiden elämänlaadun parantamisesta ovat muuttuneet parempaan suuntaan ihmisten oman elintason noustessa. Suomessa on noin 600 000 koiraa, joten eläintenhoidon ammattihenkilöstöä ...
  • Ohjelman tuottaminen kaupallisessa radiossa 

   Muikku, Juuso (2020)
   Tämän päiväkirjaopinnäytetyön tavoitteena oli tehdä raportti siitä, mitä ohjelman tuottaminen on kaupallisessa radiossa. Opinnäytetyö koostuu päiväkirjamaisesta raportoinnista, johon sisältyy 65 työpäivää (13 työviikkoa). ...
  • Ohjelmistolaboratorion ohjelmistoprosessien kehittäminen 

   Heinonen, Joni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ohjelmistolaboratorion soveltuvuutta Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun tuleville ohjelmistoprojektikursseille. Ohjelmistolaboratoriossa tulee olemaan käytössä Redmine-projektinha ...
  • Ohjelmistolisenssien hallintakäytänteiden parantaminen Rajavartiolaitoksessa 

   Lahti, Anssi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tarkastella ohjelmistolisenssien hallinnan nykytilaa Rajavartiolaitoksessa sekä pohtia ja laatia kehitysehdotuksia lisenssien hallinnan kehittämiseksi järjestelmä- sekä prosessitasolla ...
  • Ohjelmiston käyttöönottoprojekti 

   Nevalainen, Minna (2020)
   Opinnäytetyön toimeksiantajayrityksessä huomattiin, etteivät käytössä olevat järjestelmät palvele liiketoimintaa riittävän tehokkaasti. Tästä syystä he päättivät aloittaa laajan järjestelmiä koskevan muutoshankkeen, joka ...
  • Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen Valtorin asiakastuen prosesseissa 

   Hartikainen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Valtorin Asiakastuki- ja Käyttövaltuudet-yksiköiden prosessien tehostamisen mahdollisuutta ohjelmistorobotiikan avulla. Tutkimuksessa pyrittiin tunnistamaan automatisoitavissa olevia ...
  • Ohjelmistorobotiikan Käyttö Verkko-opiskelussa 

   Sarajärvi, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan verkko-opiskeluun ja ohjelmistorobotiikkaan. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää verkko-opiskelun ei oppimista hyödyntävien toimintojen mahdollista automatisointia ohjelmistorobotiikan ...
  • Ohjelmistorobotiikan käyttöönoton valmistelu Puolustusvoimien palvelukeskuksessa 

   Pesonen, Teija; Luoma-aho, Kirsti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Ohjelmistorobotiikka on uusi, nopeasti kehittyvä teknologia, jolla nähdään olevan suuri vaikutus työn tekemiseen organisaation eri tasoilla. Onnistunut käyttöönotto edellyttää panostamista muutosjohtamiseen, suunnitelmallista ...
  • Ohjelmistorobotiikka (RPA) osana asiakaspalveluprosessia 

   Hämäläinen, Jarno (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä ohjelmistorobotiikkaan (Robotic Process Automation, RPA) ja tutustua sen tarjoamiin mahdollisuuksiin prosessien automatisoinnissa. Tarkoitus oli saada kokemusta RPA-ohjelmiston käytöstä, ...
  • Ohjelmistotestaus Node.js & React.js -kehitysympäristöissä 

   Peltola, Lassi (2020)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin ohjelmistotestauksen perusteisiin sekä tutkittiin Node.js ja React.js -kehityksessä käytettäviä testauskehyksiä ja -työkaluja. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi ohjelmistotalo Solenovo ...
  • Ohjelmistoyrityksen tilinpäätösanalyysi 

   Vartiainen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä tilinpäätösanalyysi ohjelmistoyritykselle. Tavoitteena oli erilaisten tilinpäätöksen tunnuslukujen ja kassavirta-analyysin avulla saada kuva yrityksen taloudellisen tilan kehittymisestä ...
  • Ohjelmoinnin opiskelun pedogigiikka sekä ohjelmointiympäristön rakentaminen 

   Sorjonen, Markus (2020)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli perehtyä ohjelmoinnin opiskeluun yleisesti ja siihen, millaisia haasteita opiskeluun liittyy. Tavoitteena oli myös löytää ratkaisuja löydettyihin haasteisiin sekä rakentaa ohjelmoinnin opiskelua ...
  • OHOS ja Microsoft Dynamics CRM -järjestelmien välinen rajapintasovellus 

   Turunen, Roope; Virnes, Santeri (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin ohjelmointirajapintoja, sekä niihin liittyviä tekniikoita ja käsitteitä. Näiden tietojen pohjalta toteutettiin kaksisuuntainen rajapinta Karelia-ammattikorkeakoulun käyttämän Microsoft ...
  • Ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät 

   Asikainen, Petri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on ohutkalvo-optiikan pinnoitusmenetelmät. Työ on tehty yhteistyössä Nanocomp Oy:n ja Itä-Suomen yliopiston kanssa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä pinnoituksen paksuuden hallittavuuteen ...
  • Oikaistun ja oikaisemattoman kylpyhuoneen seinän vertailu linjasaneerauskohteessa 

   Eloranta, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä vertailtiin pystysuoriksi oikaisutasoitettuja ja hieman vinoksi jääneitä oikaisutasoittamattomia kylpyhuoneen seiniä linjasaneerauskohteissa. Työn toimeksiantajana toimi NCC Rakennus Oy. Työn tarkoituksena ...