- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 3907-3926 / 4980

  • SÄHKÖENERGIAN HINNOITTELU JA MITTAAMINEN PIENJÄNNITEPUOLELLA 

   Partanen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli sähköenergian hinnoittelu ja mittaaminen pienjännitepuolella. Opinnäytetyössä kerrottiin sähköenergian ja siirron hinnoittelusta, sekä niiden eri tariffeista. Siirron eri tariffeja vertailtiin ...
  • Sähköenergian vähittäismyynnin hinnoittelu 

   Kainulainen, Jenna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Uusi sähkönkäyttötietojen tuntimittaus- ja etäluentatekniikka vaikuttaa sähkönmyyntiyhtiöiden tapaan hinnoitella asiakkaidensa sähköenergiaa. Työn tarkoituksena oli tutkia sähkönenergian vähittäismyynnin hinnoitteluun ...
  • Sähköinen markkinointiviestintäsuunnitelma yritykselle x 

   Ruotsalainen, Lauri Pentti Olavi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on luoda sosiaaliseen mediaan painottuva sähköinen markkinointisuunnitelma hyvinvointialalla toimivalle yritykselle. Suunnitelmalla parannetaan yrityksen uusasiakashankintaa sekä sen näkyvyyttä ...
  • Sähköinen puukauppa puunmyyntikäyttäytymisen osana 

   Karjalainen, Antti; Mannermaa, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Ylä-Kainuun metsänomistajien puunmyyntikäyttäytymistä, kun sähköisen puukaupan tekeminen helpottuu Kuutio.fi -palvelun myötä. Tutkimuksessa tarkasteltiin ovatko metsänomistajat ...
  • Sähköinen rytminsiirto akuutin eteisvärinäpotilaan hoitotyössä : Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille 

   Tietäväinen, Anni; Kraft, Linda (2020)
   Eteisvärinä on yleisin sairaalahoitoa vaativa rytmihäiriö. Suomessa on arvioitu olevan noin 100 000 eteisvärinästä kärsivää henkilöä. Eteisvärinään liittyy huomattava tromboembolisen komplikaation riski, joten oikeanlainen ...
  • Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto tutkimusorganisaatio x:lle 

   Puhakka, Maarit (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia kirjanpitoaineiston sähköiseen arkistointiin liittyvää lainsäädäntöä sekä tehdä toimeksiantajalle opas kirjanpitoaineiston sähköisestä arkistoimisesta. Opinnäytetyö toteutettiin ...
  • Sähköisen asioinnin kehittäminen asiakaslähtöisesti Pohjois-Karjalan kunnissa 

   Lehtonen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia kuntien tarjoamia palveluja kuntalaiset toivoisivat muutettavan sähköisiksi palveluiksi. Tänä päivänä sähköinen asiointi koetaan tärkeänä asiakaspalvelun näkökulmasta ...
  • Sähköisen huoltokirjan käytön tehostaminen 

   Hakkarainen, Lauri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tehoweb on verkkopohjainen kiinteistönhallintaohjelma, jossa tärkein ominaisuus on kiinteistökohtainen huolto-ohjelma. Opinnäytetyön tehtävänä oli tutkia ohjelman käytön uudelleenkäynnistys alkaen kesällä 2012 ja jatkokehittää ...
  • Sähköisen itsehoitopisteen käyttöliittymä ja visuaalinen ilme 

   Haverinen, Reetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä on ajanmukaistamassa maakunnan itsehoitopisteiden terveyskansioita, jotta ne tukisivat maakuntalaisten säh-köistä itsehoitoa. Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijat ...
  • Sähköisen matkalaskun ja kulukorvauksen käyttöönotto Pohjois-Karjalan Kirjapaino -konsernissa 

   Kähkönen, Esko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössäni käsittelen Pohjois-Karjalan Kirjapaino Oyj:ssä käyttöönotetun säh-köisen matkalaskun ja kulukorvauksen prosessia ja käyttöönottoa, jossa olen ollut mu-kana toteutuksessa. Opinnäytetyön tavoitteena oli ...
  • Sähköisen myyntikäsittelyn käyttöönotto yrityksessä 

   Salin, Diana (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona joensuulaiselle tilitoimistolle, joka tarjoaa asiakkaalleen laajan valikoiman taloushallinnon palveluita. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää sähköisen taloushallinnon merkitystä ...
  • SÄHKÖISEN OMATERVEYSPALVELUN TARJOAMA TUKI OMAHOIDOSSA : Diabetesta sairastavien asiakkaiden kokemuksia 

   Toikkanen, Niina; Virnes, Sari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tuoda esille diabetesasiakkaan kokemus saadusta ohjauksesta ja tuesta sähköisessä omaterveyspalvelussa. Pyrimme tuomaan esille asiakkaan näkökulmasta tehokkaimmat omahoidon tuen keinot ja ...
  • Sähköisen ostamisen käynnistäminen Joensuun kaupungin ravintopalveluissa 

   Kinnunen, Hertta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tuotannonohjusjärjestelmän käytön laajentaminen ja tehostaminen mahdollisti sähköisen ostotilausprosessin käynnistämisen Joensuun kaupungin ravintopalveluissa. Opinnäytetyössä kuvataan raaka-aineiden sähköinen ostotilausprosessi, ...
  • Sähköisen ostolaskujen kierrätyksen käyttöönotto Lämpökarelia-konsernissa 

   Lavikainen, Iris (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lämpökarelia-konsernissa siirryttiin kesäkuussa 2011 sähköiseen ostolaskujen kierrätykseen. Lämpökarelia-konserni on LVI-alan yritys, joka tarjoaa urakointi- ja remontointipalveluita yrityksille ja yksityishenkilöille. ...
  • Sähköiset palvelut terveyttä edistämässä : Kansalaisten kokemuksia Medinet-palvelun käytöstä 

   Leinonen, Tero (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ovat suurten haasteiden edessä. Terveyspalvelujen tarve kasvaa väestön ikääntyessä ja pitkäaikaissairauksien lisääntyessä, ja samalla palveluja on tuotettava aiempaa edullisemmin. ...
  • Sähköiset terveyskansiot Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin itsehoitopisteille : Verenpaine ja painonhallinta 

   Taskinen, Niina; Moilanen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Elintavoilla on suuri merkitys kansantautien ennaltaehkäisyssä. Vuoden 2012 FINRISKItutkimuksessa on käynyt ilmi, että ylipainoisten osuus on edelleen merkittävä. Verenpaine ja suolan käyttö ovat myös jälleen kääntyneet ...
  • Sähköisten palveluiden käytettävyys Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa eri laitteilla 

   Lampinen, Joni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyön aiheena oli tarkastella Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sähköisten palveluiden käytettävyyttä. Työssä selvitettiin, miten Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun sähköiset palvelut toimivat eri laitteissa. ...
  • Sähkökeskuksen kunnossapitotarkastuksen merkitys ja menelmät 

   Ihanus, Viljami; Kovapohja, Vili (2020)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään sähkökeskusten kunnossapitotarkastuksien toimintatapoja ja näiden tarkastusten merkitystä sähkökeskuksen käytön sekä toiminnan kannalta. Sähköturvallisuuslaki määrää sähkölaitteiston ...
  • Sähkökeskuksen suunnittelu opetuskäyttöön 

   Siponen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella sähkökeskus Karelia-ammattikorkeakoulun talotekniikan koulutusohjelman opetuskäyttöön. Työssä perehdytään sähkökeskuksien suunnittelua koskeviin standardeihin ja muihin ...
  • Sähkökeskusten käyttöönottotarkastus 

   Niemi, Miika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli toteuttaa lastenruokatehdaskiinteistön uusien sekä vanhojen sähkökeskusten, moottorikeskuksen sekä logiikkakeskuksen käyttöönottotarkastus yhdessä urakoitsijan kanssa. Tarkoitus on myös ...