- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 4464-4483 / 4980

  • Uniapneapotilaan Cpap-hoidon aloitus ryhmänohjauksessa - Kirjallinen ohje Pohjois-Karjalan keskussairaalan keuhkosairauksien poliklinikan sairaanhoitajille 

   Hurskainen, Ilkka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Suomessa on noin 150 000 uniapneaa sairastavaa potilasta, joista keskimäärin 15 000 potilasta sairastaa vaikeaa obstrukstiivista uniapneaa, 50 000 potilasta keskivaikeaa ja 85 000 potilasta lievää uniapneaa. Keskivaikean ...
  • Unityn ja Blenderin yhteiskäyttö pelinteossa 

   Åke, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää pelinkehitysympäristö Unityn ja 3D-mallinnusohjelma Blenderin yhteiskäyttöä. Erityisesti tarkastellaan sitä, miten nämä kaksi ohjelmistoa soveltuvat pienen mittakaavan pelien ...
  • Unityn käyttöliittymälisäosien käyttöohjeet ja vertailu 

   Sarkkinen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee Unityn käyttöliittymälisäosien ominaisuuksia. Unityn Asset Storessa on myynnissä suuri määrä erilaisia lisäosia, ja työn tarkoitus on helpottaa lisäosan valintaprosessia. Työn tavoite on tehdä ...
  • UNRAVEL − Nukkeharrastuksen antamat mahdollisuudet nukenvaateyrittäjäksi 

   Jufa, Anna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö käsittelee moderneja pallonivelnukkeja ja niiden merkitystä nukkeharrastajille. Aiheen lähtökohtana on tekijän oma pitkäaikainen nukkeharrastus. Tarkoituksena oli tuoda ilmiö pallonivelnuket esille sekä pohtia ...
  • UPM Metsän asiakkaiden valmiudet sähköisten palveluiden hyödyntämiseen 

   Astikainen, Ville; Tukiainen, Antti (2019)
   Opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää UPM Metsän Pohjois-Karjalassa toimivien asiakkaiden valmiuksia hyödyntää sähköisiä palvelukanavia puukaupassa ja metsänhoitotöiden hankkimisessa. UPM Metsä tarjoaa sähköistä kanavaa ...
  • UPM Plywood Joensuun vaneritehtaan tukkimittarien tarkkuus 

   Hyttinen, Aappo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Kustannustehokkuudella on mekaanisessa metsäteollisuudessa iso merkitys. Tässä opinnäytetyössä on tutkittu UPM Plywood Joensuun vaneritehtaan tukkimittarien tarkkuutta. Sillä on merkittävä vaikutus tehtaan hyötysuhteeseen. ...
  • UPM:n Pohjois-Karjalan alueen metsäpalveluasiakkaiden asiakastutkimus 

   Sarkkinen, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Tässä opinnäytetyössä selvitettiin UPM Metsän Pohjois-Karjalan alueen metsäpalveluasiakkaiden tyytyväisyyttä asiakaspalveluun ja palveluihin sekä mielipidettä palveluiden kattavuudesta. Opinnäytetyö toteutettiin ...
  • Ura-näytelmän valmistuminen dramaturgisesta näkökulmasta 

   Moskuvaara, Jukka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä käydään läpi Ura-näytelmän käsikirjoitusprosessi. Esitykseksi valmistunutta näytelmää tarkastellaan jälkikäteen erilaisten dramaturgisten mallien avulla. Tutkimuksessa etsitään niitä tekijöitä, jotka ...
  • URAKKAKOHTEEN VESIKATTOTYÖN TUOTANTOMUODON VERTAILU 

   Varis, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli vesikattotyön tuotantomuotojen vertailu. Työssä vertailin kahden eri toteutuksen eroja. Tuotantomuodot, joita vertailtiin, olivat perinteisesti rakennettu ja maassa lohkoina kasattu vesikattotyö. ...
  • Urakkarajauksen dokumentaatio 

   Kiviranta, Henri; Ratilainen, Johannes (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tavoitteena oli tehdä Rakennusliike Koivukoski Oy:lle selkeä, toimiva ja mahdollisimman kattava urakkarajauksen toimitussisältöasiakirjapaketti. Toimitussisältöasiakirjat lähetetään tarjouspyynnön liitteenä ...
  • Urakoitsijoiden ja heidän työvoimansa koulutuksen riittävyys Metsähallituksen metsänhoidon ja puunkorjuun urakoinnissa 

   Nevalainen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Metsähallituksen puunkorjuun ja metsänhoidon urakoitsijoiden sekä heidän työvoimansa koulutuksen riittävyyttä työn laadulliseen läpivientiin. Työn laadussa sekä aikatauluissa pysymisessä ...
  • URHEILEVAN LAPSEN RAVITSEMUS – Ravitsemuskoulutus alakouluikäisille telinevoimistelijoille 

   Pikkarainen, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Kouluterveydenhoitajan tavoitteena on tukea ja arvioida alakoululaisten kasvua ja kehitystä yhdessä vanhempien ja kouluyhteisön kanssa. Kouluterveydenhoitajan työnkuvaan kuuluu alakoululaisten ravitsemusohjaus. Urheilevan ...
  • URHEILUSTA MYYNTIIN. URHEILUVALMENNUKSEN OPEIN PAREMPAA MYYNNINVALMENNUSTA 

   Kinnunen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön aihe oli tutkia urheiluvalmennuksen ja myynninvalmennuksen eroja ja yhtäläisyyksiä. Tavoitteena oli löytää urheiluvalmennuksista keinoja, joilla voi parantaa myynninvalmennusta. Urheiluvalmennusta ja ...
  • Urologiset työohjeet lääkärikeskuksen hoitohenkilökunnalle 

   Manninen, Ilona (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Urologia on lääketieteen erikoisala, joka tutkii ja hoitaa virtsateiden, munuaisten sekä miehen sukupuolielinten sairauksia. Tässä työssä käsitellään kolmea eri toimenpidettä tai tutkimusta, joita urologin vastaanotolla ...
  • Uskottavan dekkaripäähenkilön dramaturgia - Matti Yrjänä Joensuun Timo Harjunpää -hahmoa hyödyntäen 

   Mutanen, Niina; Karhapää, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyö tutkii dramaturgisia elementtejä, jotka luovat audiovisuaalisten teosten henkilöhahmojen uskottavuutta. Keskitymme tutkimaan päähenkilöä rikosgenressä. Esimerkkiteoksina käytämme Matti Yrjänä ...
  • Utilization of the life cycle analysis in the product marketing: Case Kero hirsirakennus Oy 

   Kontturi, Anna-Maija (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The purpose of this thesis is to find out if life cycle analysis (LCA) can be utilized in product marketing. The research problem was addressed with a case study methodology focusing on the product marketing in Kero ...
  • Utilizing Content Marketing in Small and Medium-Sized Organizations 

   Parviainen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The major objective of this study is to find out how and to what extent online content is currently utilized for marketing purposes among small and medium-sized organizations in Finland. Additionally, positive and negative ...
  • Utran Uittotuvan yritysasiakastuntemuksen vahvistaminen 

   Mutanen, Marianne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee palveluiden tuotteistamista yritysasiakkaille, ja sen toimeksiantajana toimi Utran Uittotupa. Toimeksiantaja kaipasi tietoa yritysasiakkaiden tyytyväisyyden tasosta, tarpeista sekä siitä, mitä ...
  • Uudelleengranuloidun muovimateriaalin vähentyneet ympäristövaikutukset ja kustannussäästöt 

   Hyttinen, Leena (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää polyeteenijätteen käyttämisestä johtuva hiilidioksidipäästöjen vähennys. Hiilidioksidipäästöjen laskemiseen käytettiin elinkaarianalyysiohjelmaa. Elinkaarianalyysi tehtiin ...
  • Uuden asiakasratkaisun kaupallistaminen 

   Hirvonen, Kimmo (2020)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää Abloy Oy:n uusien ratkaisuiden kaupallistamisen nykytila osana innovaatioprosessia ja tunnistaa siihen liittyviä kehityskohteita. Kartoituksen perusteella toimeksiantajalle luotiin ...