- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 4504-4523 / 4983

  • Uusiotuotteita Zirpus Designille 

   Hattunen, Noora (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäyteyön tarkoituksena oli kehitellä uusia tuotteita Zirpus Designille. Halusin tuotevalikoimaan uniikkeja tuotteita, joiden kautta yritykseni brändi voisi alkaa muodostua. Lähtökohtana tuotteiden suunnittelussa olivat ...
  • Uusiutuvan energian käytön kannattavuus viljankuivauksessa 

   Heinonen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin viljankuivauksen kannattavuutta kolmella erilaisella maatilalla, kun kuivauksessa käytettävä energia tuotetaan uusiutuvalla energialla. Toteutettu työ oli tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin ...
  • Uutuus paistopistetuotteen lanseeraus ja asiakastyytyväisyys 

   Luukkonen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli uutuus paistopistetuotteen lanseeraus ja asiakastyytyväisyys ja työn toimeksiantajana toimi Polvijärven K-market. Lanseerausosioon kuului kaksi leipäuutuutta: Pirkka Luomu ruisreikäleipä ja Pirkka ...
  • UXPin suunnitteluohjelmisto teollisen IoT:n verkkosovellusten kehityksessä 

   Hyvärinen, Antton (2019)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään UXPin suunnitteluohjelmisto teollisen IoT:n verkkosovellusten kehityksessä. UXPinia käytetään käyttöliittymäsuunnitelmien ja prototyyppien tuottamiseen. Työn tavoitteena oli käsitellä UXPinin ...
  • Vaappujen lakkauslaitteen suunnittelu 

   Törmänen, Mikko; Hirvonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella, mitoittaa ja tuottaa tarvittavat valmistuspiirustukset vaappujen lakkauslaitteen valmistukseen. Lakkauslaitteen tavoitteena oli nopeuttaa lakkausprosessia. Suunnittelun ...
  • Vaarallisten metsätuholaisten salamatkustuksen esto Suomeen 

   Nieminen, Jarkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Euroopan unionissa otettiin vuonna 2005 käyttöön YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO:n laatima ISPM 15 -standardi. Standardi laadittiin estämään vaarallisten kasvintuhoojien kulkeutumista maasta toiseen puisen ...
  • Vaarojen maratonin kansainvälinen kehittäminen 

   Saavalainen, Samuli; Mononen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyömme tehtävänä on kansainvälisesti kehittää Kolilla vuosittain järjestettä-vää Vaarojen maraton -polkujuoksutapahtumaa. Olemme tehneet työmme kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä käyttäen sekä tutkimusaineistomme ...
  • Vaatteiden ostokulttuuri - "Mikä saa meidät ostamaan enemmän kuin tarvitsemme?" 

   Turunen, Hanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni aiheena oli tutkia ostokulttuuria vaatetuksen näkökulmasta. Työn tavoitteena on selvittää, mikä meitä viehättää shoppailussa psykologisella tasolla ja millaisia keinoja markkinoijat käyttävät saadakseen ...
  • Vaelluskurssin kehittäminen matkailun koulutusohjelmalle 

   Jumppanen, Pasi (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä työn aiheena oleva kurssi tähtää erätaitojen perusteiden opettamiseen matkailun opiskelijoille vapaasti valittavan kurssin muodossa. Kurssilla aloitetaan aivan alkeista, eikä aikaisempaa retkeilykokemusta tai -osaamista ...
  • "VAHVASTI KASVUUN" Osallistavien menetelmien opas kasvatusyhteistyöhön 

   Raatikainen, Jenni; Huhtinen, Anna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Toiminnallisen opinnäytetyön aiheena oli vanhempien osallisuus. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan vanhemmilla tulee olla mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja ...
  • VAHVAT JALAT –VARMEMPI KÄVELY: Opas diabeetikolle jalkaterän ja nilkan harjoitteluun sekä toiminnallisia harjoitteita kävelyn tueksi 

   Voutilainen, Katja; Nieminen, Hannamari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Diabeetikolla tapahtuu paljon muutoksia alaraajan kudoksissa, rakenteissa ja toimintakyvyssä. Verenkierrossa, hermoissa sekä pehmytkudoksissa tapahtuvat muutokset aiheuttavat alaraajaan asento-muutoksia, tuntopuutoksia ...
  • Vaihdepätevyyskoulutus 

   Sukanen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa Destia Rail Oy:lle vaihdepätevyyteen johtavan koulutuksen teoriaosuuden materiaali. Työskentely rautatiealueella vaatii useita turvallisuus- ja työpätevyyksiä. Vaihdepätevyys ...
  • VAIHTO-OPISKELIJAN ITSEHOITO-OPAS : Opas Karelia-ammattikorkeakoulun opiskeluterveydenhuoltoon 

   Pakarinen, Toni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Karelia-ammattikorkeakoulu on mukana kansainvälisessä toiminnassa, ja tästä johtuen vaihto-opiskelijoita on jatkuvasti mukana eri koulutusohjelmien opinnoissa. Vaihto-opiskelijana oleminen vieraan kulttuurin keskellä voi ...
  • Vaihto-opiskelun vaikutus kansainvälisen- ja kulttuurisen osaamisen kehittymiseen terveydenhuollossa : Vaihtoon lähtevän opas Karelia-ammattikorkeakoulussa 

   Kasanen, Tuomo; Korhonen, Antti-Jussi; Leinonen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoita lähtee joka vuosi useita kymmeniä suorittamaan opintojaan vaihto-ohjelman kautta ulkomaille. Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opas verkkojulkaisuna ...
  • Vaihtoehtoiset tulevaisuuspolut kehitysvammaisten asumispalveluiden strategisen johtamisen tukena 

   Hukka, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Organisaatioiden toimintaympäristöt ovat tulleet yhä alttiimmiksi erilaisille yhteiskunnassa vallitseville muutoksille. Menestyvien organisaatioiden on kyettävä näkemään tulevaisuuden kehityskaaria ja ennakoitava ...
  • Vaihtoehtoisten kitaran vireiden käyttäminen työkaluna kappaleiden teossa 

   Rämö, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössäni käsitellään vaihtoehtoisia kitaran vireitä kappaleiden teon näkökulmasta ja syitä, miksi kitaraa hyödyntävät kappaleiden kirjoittajat ovat siirtyneet käyttämään niitä. Tarkoituksena oli ...
  • VAIHTOEHTOISTEN METSÄSUUNNITELMIEN LUONTI JA VERTAILU KUUKKELI METSIEN MONIPUOLISTAJANA - HANKKEEN POHJALTA 

   Latja, Jyri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tasaikäisrakenteisesta metsänhoidosta johtuva metsien pirstoutuminen on heikentänyt kuukkelin elinmahdollisuuksia eteläisessä Suomessamme. Uusimmassa uhanalaisuusarvioinnissa kuukkeli onkin merkitty silmälläpidettäväksi ...
  • Vaihtosuunnitelma kaukolämpöpumpun taajuusmuuttajalle 

   Kokkonen, Marko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda vaihtosuunnitelma ja sitä selkeyttävät piirustukset, joiden avulla Fortumin omistaman käpykankaan kaukolämpölaitoksen pumppujen vanha taajuusmuuttaja voidaan vaihtaa uuteen. Työn ...
  • Vaikeaa muistisairautta sairastavan fyysisten oireiden hoito fysioterapian keinoin : Kirjallinen selvitys hoitohenkilökunnalle 

   Ängeslevä, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Vaikeasti muistisairaan loppuvaiheen ympärivuorokautinen hoito vaatii paljon sekä erityisosaamista että resursseja. Käsitykset muistisairaan kuntoutumisen edellytyksistä ovat usein negatiivisia, vaikka kuntoutus on ...
  • Vaikeasti dementoituneen potilaan yleisimpien oireiden palliatiivinen hoito : Opas omaiselle 

   Tolvanen, Tiina; Kinnunen, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Väestön ikääntyessä muistisairaiden ihmisten lukumäärä kasvaa. Dementian asteiseen muistisairauteen sairastuu Suomessa vuosittain noin 13 000 henkilöä. Vähintään keskivaikeaa muistisairautta sairastaa tällä hetkellä Suomessa ...