- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 4781-4800 / 4980

  • Visuaalisesti vetovoimainen websuunnittelu 

   Rinkinen, Niko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli suunnitella yritysilme ja verkkopalvelun visuaalinen ulkoasu joensuulaiselle Osuuskunta Mekastamolle. Visuaalisen suunnittelun tavoitteena oli tehdä yritykselle tunnistettava ja erottuva ...
  • Visuaaliset materiaalikuvat keittiömyynnin markkinoinnin tukena 

   Mäkeläinen, Minna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on valmistaa materiaalikansio kajaanilaiselle keittiöitä myyvälle yritykselle. Aiheen valintaan vaikutti työni keittiösuunnittelijana sekä yrityksessä juuri vaihtunut keittiömallisto. Materiaalikansio ...
  • VISUAL IDEA OF A COVER FOR COSMOPOLITAN FINLAND 

   Holopainen, Marjo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The goal of the thesis is to create an idea for a cover design layout for Cosmopolitan Finland. The thesis provides insight of how a cover layout is made and what aspects the design process includes, such as typographical ...
  • Visualizing the user experience on website 

   Jormakka, Emma Siu Fong (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Abstract Nowadays electronically published information has become the dominant source of data. By clicking any keywords online people can easily get the wanted knowledge from the internet. Therefore, Websites or online ...
  • Viulusävellyksiä hardangerviulun virityksille 

   Asikainen, Terho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Hardangerviulu on Norjan kansallissoitin, joka eroaa jonkin verran tavallisesta viulusta. Hardangerviulussa on soittokielten lisäksi 4–5 resonanssikieltä, ja instrumenttia soitetaan lähes aina kaksiäänisesti. Tavallisesti ...
  • Voimaa alaraajoihin - E-opas ikääntyville alaraajojen lihasvoimaharjoitteluun 

   Pirinen, Joonas; Huurrekorpi, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Ikääntyneiden määrä Pohjois-Karjalassa tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Ikääntymisen myötä lihasvoima heikkenee ja lihasmassa vähenee. Lihasvoimaa voidaan lisätä oikein toteutetulla voimaharjoittelulla. Alaraajojen ...
  • VOIMAA ÄITIYTEEN: Synnytyksestä palautumista ja äidin hyvinvointia tukeva ryhmätoimintamalli synnyttäneille äideille 

   Kettunen, Roosa; Murtonen, Riina (2019)
   Raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuvat muutokset vaikuttavat heikentävästi moniin äidin toimintakyvyn osa-alueisiin. Synnytyksestä palautumisen edistämiseksi ja muutoksista aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ...
  • Voimaannuttava luontotuokio - hyvinvointia luonnosta 

   Eronen, Eini; Leinonen, Salla; Seppälä, Antti-Eemeli (2019)
   Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että oleskelu luonnossa edistää merkittävästi ihmisen terveyttä ja hyvinvointia. Tästä huolimatta luonnosta vieraantuminen on ollut jo pitkään käynnissä kaupungistumisen yleistyessä. ...
  • VOIMAANNUTTAVAA RYHMÄTOIMINTAA KUNTOUTUVILLE NARKOMAANEILLE 

   Vall, Veera; Hynynen, Reetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Huumeiden käyttäjistä noin 80 % on ongelmakäyttäjiä. Opioidikorvaushoitoon hakeu-tuvista henkilöistä lähes kaikki ovat päihteiden sekakäyttäjä. Keskimäärin hoitoon tule-vat henkilöt ovat noin 30-vuotiaita. Terapeuttinen ...
  • Voimaannuttavaa stressinhallintaa : Stressinhallintaa tukeva ryhmätoimintamalli työikäisille 

   Siimestö-Johnson, Soile; Lindroos, Tanja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Stressinhallintataitojen kehittämiselle on tilausta nykypäivän vaativassa työmaailmassa: noin puolet työntekijöistä Euroopan alueella arvioi stressin yleiseksi työpaikallaan, ja lähes puolet kaikista menetetyistä työpäivistä ...
  • Voimajohtoaukeiden metsätaloudellinen hyödyntäminen 

   Santamäki, Tatu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Uuden kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan metsähakkeen määrän tulisi nousta nykyisestä 8 miljoonasta hakekuutiosta 14,5 miljoonaan hakekuutioon. Tämä tarkoittaa 6,5 miljoonan hakekuution lisäystä vuoteen 2030 ...
  • Voimalaitosalueen maakaapeloinnin selvitys ja ohjeistus 

   Ripatti, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä käsitellään maakaapelointia, kaapelitutkausta ja lyhyesti sähköasennusten dokumentoinnin vaatimuksia. Toimeksiantona oli laatia Fortumin Joensuun voimalaitokselle maakaapeloinnin ohjeistus ja piirtää ...
  • Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen 

   Viskari, Aleksi; Vähäniemi, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyömme aiheena oli Karelia-ammattikorkeakoulun oppimis- ja palveluympäristö Voimalan markkinointiviestinnän kehittäminen ja jatkuvuuden varmistaminen liiketalouden harjoittelujaksojen avulla. Työmme tarkoituksena ...
  • Voimavaralähtöinen avustaminen -koulutus : Selvitys hoitohenkilökunnalle toteutetusta ergonomiakoulutuksesta 

   Nygren, Virpi; Hurskainen, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Hoitotyö on fyysisesti ja henkisesti kuormittavaa. Potilassiirroissa oikeanlaisen siirtotekniikan hallitseminen sekä apuvälineiden käyttäminen on tärkeää työntekijän vammautumisen ehkäisemiseksi. Kinestetiikka on kehitetty ...
  • Voimavarat mielenterveyden vahvistajina – valokuvaprojekti ehkäisevän lastensuojelun pienryhmässä 

   Toroskainen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyönäni toteutin yhden 12-vuotiaille tytöille kohdennetun Minä olen tärkeä -pienryhmän kanssa valokuvaprojektin, jonka tavoitteena oli etsiä, löytää ja tuoda näkyviin projektiin osallistuvien tyttöjen ...
  • Voimavirtaa-projektin interaktiivisen verkkopalvelun konseptisuunnitelma 

   Leinonen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on interaktiivisen kartta- ja aikajanapohjaisen verkkopalvelun konseptisuunnittelu. Työssä käsitellään myös sisältöjen kategorisointia, jaottelua ja sitä, kuinka sisällöt voidaan esittää ...
  • ”VOITA ITSESI! VOIMAA JA TASAPAINOA IKÄÄNTYNEILLE” -DVD LIEKSAN PIENKOTIEN ASUKKAILLE 

   Pirinen, Sanni; Tiittanen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä Suomessa lisääntyy. Toimintakyvyn heikkenemisen takia kaatumistapaturmat yleistyvät. Kaatumistapaturmista aiheutuvat vammat lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Säännöllisellä ...
  • Volunteers - how to motivate and lead them 

   Sajo, Elise (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The aim of this thesis is to study the leadership of volunteers and its specific characteristics. The motivation of volunteers is studied and also how the leadership of volunteers is implemented in some volunteer organisations ...
  • VR-ratkaisut opetuksessa ja oppimisessa 

   Vepsäläinen, Jenni (2019)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin virtuaalitodellisuuden ratkaisuja opetuksessa ja oppimisessa sekä tarkasteltiin niiden tulevaisuuden näkymiä. Työn tarkoituksena oli tutkia VR-ratkaisujen tilannetta ja niiden hyödyntämistä ...
  • VR-sovelluksen optimointi ja metsän visualisointi Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

   Nykänen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö sisältää kaksi työprojektia, joissa teemana oli metsän visualisointi. Ensimmäisessä projektissa tavoitteena oli optimoida metsäalue virtuaalitodellisuutta varten Unreal Engine 4 -pelimoottorilla. Projektin ...