- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 4795-4814 / 4980

  • Voimavarat mielenterveyden vahvistajina – valokuvaprojekti ehkäisevän lastensuojelun pienryhmässä 

   Toroskainen, Piia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Opinnäytetyönäni toteutin yhden 12-vuotiaille tytöille kohdennetun Minä olen tärkeä -pienryhmän kanssa valokuvaprojektin, jonka tavoitteena oli etsiä, löytää ja tuoda näkyviin projektiin osallistuvien tyttöjen ...
  • Voimavirtaa-projektin interaktiivisen verkkopalvelun konseptisuunnitelma 

   Leinonen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on interaktiivisen kartta- ja aikajanapohjaisen verkkopalvelun konseptisuunnittelu. Työssä käsitellään myös sisältöjen kategorisointia, jaottelua ja sitä, kuinka sisällöt voidaan esittää ...
  • ”VOITA ITSESI! VOIMAA JA TASAPAINOA IKÄÄNTYNEILLE” -DVD LIEKSAN PIENKOTIEN ASUKKAILLE 

   Pirinen, Sanni; Tiittanen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tulevaisuudessa ikääntyneiden määrä Suomessa lisääntyy. Toimintakyvyn heikkenemisen takia kaatumistapaturmat yleistyvät. Kaatumistapaturmista aiheutuvat vammat lisäävät terveydenhuollon kustannuksia. Säännöllisellä ...
  • Volunteers - how to motivate and lead them 

   Sajo, Elise (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   The aim of this thesis is to study the leadership of volunteers and its specific characteristics. The motivation of volunteers is studied and also how the leadership of volunteers is implemented in some volunteer organisations ...
  • VR-ratkaisut opetuksessa ja oppimisessa 

   Vepsäläinen, Jenni (2019)
   Opinnäytetyössä käsiteltiin virtuaalitodellisuuden ratkaisuja opetuksessa ja oppimisessa sekä tarkasteltiin niiden tulevaisuuden näkymiä. Työn tarkoituksena oli tutkia VR-ratkaisujen tilannetta ja niiden hyödyntämistä ...
  • VR-sovelluksen optimointi ja metsän visualisointi Unreal Engine 4 -pelimoottorilla 

   Nykänen, Samu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyö sisältää kaksi työprojektia, joissa teemana oli metsän visualisointi. Ensimmäisessä projektissa tavoitteena oli optimoida metsäalue virtuaalitodellisuutta varten Unreal Engine 4 -pelimoottorilla. Projektin ...
  • VR-sovellus leikkaussalisiivouksen opetusympäristöksi 

   Hietalahti, Samuel (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tarjotaan huomioita ja kehitysehdotuksia virtuaalitodellisuutta hyödyntävien koulutusympäristöjen käytettävyyteen. Työssä käsitellään tuottamaani teknistä demoa leikkaussalisiivouksen simuloinnista, ...
  • Vulvodynia ja sen vaikutus naisen seksuaalisuuteen 

   Kuosmanen, Kirsi; Meriläinen, Anna-Riina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Vulvodynia tarkoittaa ulkosynnyttimien, ulkoisten sukupuolielinten tai häpyalueen kroonista kiputilaa, kirvelyä ja kosketusarkuutta ulkosynnyttimissä tai emättimen etuosan alueella. Vaivan aiheuttajaa ei tunneta ja sitä ...
  • Vuoden 2012 energiatehokkuusmääräykset ja Tulikivi Green W10 -vesilämmitysjärjestelmän mahdollisuudet 

   Hyvönen, Joonas (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä tutkittiin energiamääräysten kehittymistä Suomessa 1.7.2012 voimaan tuleviin rakennusten energiamääräyksiin saakka sekä tarkasteltiin kansainvälistä energiatehokkuuden normistoa. Vuoden 2012 laskentaperusteiden ...
  • Vuodepotilaan asentohoito hoitotyössä : – Moodle-verkkoluentomateriaali hoitotyön auttamismenetelmät -kurssille 

   Eskelinen, Antti-Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Vuodelepoa tarvitsevat potilaat, jotka kärsivät erilaisista sairauksista tai ovat liikuntakyvyttömiä. Asentohoito määritellään paikallaan pysyvän asennon haittavaikutuksien ehkäisyksi ja vähentämiseksi. Asentohoitoa ovat ...
  • Vuokra-asunnon valintaan vaikuttavat tekijät 

   Kokkonen, Jere; Pirtonen, Juha (2020)
   Tutkimuksen tavoite oli selvittää ja analysoida vuokra-asunnon valintaan vaikuttavia tekijöitä sekä tuoda markkinoinnin näkökulma esille. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi OVV Asuntopalvelut Joensuu. Tutkimuksemme oli ...
  • Vuokralaisen hoito- ja kunnossapitovelvollisuus ja laiminlyöntien seuraukset 

   Uustalo, Reetta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyössä tutkittiin vuokrasopimusta ja sen merkitystä, hoito- ja kunnossapitovelvollisuutta ja sen tarkoitusta sekä vastuuta laiminlyönneistä ja seuraamuksia rikkomuksista. Opinnäytetyöni toimii hyvänä ohjeena sekä ...
  • Vuokralaisen oikeudet ja velvollisuudet asuinhuoneiston vuokrasopimussuhteessa 

   Jääskeläinen, Heta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä syvennyttiin vuokralaisen oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Tärkeän osan tutkimuksessa muodosti myös se, mitä velvollisuuksien laiminlyönnistä voi seurata. Tutkimuksen kohteena oli myös vuokralaisten oikeusturva. ...
  • VUOROTYÖLÄISEN UNITERVEYS : Välineitä ikämoninaiseen esimiestyöhön työntekijöiden uniterveyden edistämiseksi 

   Laasonen, Leena (2020)
   Väestön ikääntyminen johtaa ikääntyvien työntekijöiden määrän lisääntymiseen. Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi huomio on kiinnitettävä tekijöihin, jotka siihen olennaisesti vaikuttavat, kuten uniterveys. ...
  • Vuorotyön terveyshaittojen ennaltaehkäisy : Posterisarja Vetrean hoitohenkilökunnalle 

   Pellikka, Taru; Piiroinen, Elina; Räty, Veera (2019)
   Vuorotyö voi aiheuttaa unihäiriöitä, stressiä sekä lisääntymisterveyden häiriöitä ja saattaa lisätä riskiä sairastua muun muassa verenpainetautiin, sepelvaltimotautiin, tyypin 2 diabetekseen ja rintasyöpään. Myös ...
  • Vuorovaikutuksen tukeminen muistisairaan hoitotyössä : PowerPoint-esitys hoitotyön opetukseen 

   Kinnunen, Piia; Kinnunen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Vuorovaikutus on tärkeä osa muistisairaan hoitotyötä, sillä usein muistisairaus heikentää kykyä olla vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus tarkoittaa ajatusten ja tunteiden jakamista ja peilaamista, yhdessä olemista ja yhdessä ...
  • Vuorovaikutusta perehdytykseen - perehtyjät osallisiksi kehittämistyöhön 

   Heino, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Joensuussa sijaitsevan yksityisen Päiväkoti Apilan perehdyttämistä. Tarkoituksena kehittämisessä oli, että kunkin perehtyjän osaamista ja kehittämistarpeita voitaisiin hyödyntää ...
  • VUOROVAIKUTUSTA TUKEMASSA: TOIMINTAPÄIVÄ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON ASIAKASPERHEILLE 

   Piipponen, Ilona; Soininen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää perheen sisäistä vuorovaikutusta tukeva toimintapäivä lastensuojelun avohuollon asiakasperheille. Toimintapäivän nimikkeenä oli Koko perheen toimintapäivä. Päivä koostui kolmesta ...
  • Vuosikello Resto-tietotaitokilpailujen järjestämisestä 

   Hyppönen, Heidi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa joka vuosi vaihtuvien järjestäjien työtä Resto-tietotaitokilpailujen suunnittelussa ja aikataulutuksessa laatimalla kilpailuille vuosi-kello. Resto-tietotaitokilpailu on ...
  • Vuosina 1880-1950 rakennettujen asuin- ja liikerakennusten välipohjat, niiden ongelmat ja korjaus 

   Kaalimaa, Salli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia ongelmia on havaittu vuosina 1880–1950 rakennettujen monikerroksisten asuin- ja liikerakennusten välipohjissa sekä kuinka niitä korjataan. Opinnäytetyössä käsitellään ...