- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 4932-4951 / 4980

  • Yrityksen mittaamisen kehittäminen johtamisen työkaluna 

   Heikkinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö toteutettiin tutkimuksellisena kehittämistyönä yritysneuvonnan näkökulmasta. Opinnäytetyössä oli tarkoitus tutkia mittaamista seudullisissa kehittämisyhtiöissä, mittareita sekä niiden käyttöä johtamisen ...
  • YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOS JA SIIHEN LIITTYVÄT INHIMILLISET TEKIJÄT 

   Korhonen, Arto (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Yrityksen omistajanvaihdos on yritystoiminnan jatkumisen kannalta välttämätön asia. Tällä hetkelle Suomessa on tilanne, jossa yrittäjäpolvi on hyvin ikääntynyttä ja nämä toimivat yritykset tarvitsevat jatkajia. Yritysten ...
  • YRITYKSEN SISÄINEN VIESTINTÄ 

   Hyvärinen, Tittamari; Tiihonen, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia sisäistä viestintää joensuulaisissa yrityksissä. Tutkimme, miksi sisäisellä viestinnällä on niin suuri merkitys yrityksen toimivuuden kannalta sekä mitä voidaan tehdä kun halutaan ...
  • YRITYKSEN TILAUS-TOIMITUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN LÄPIMENOAIKOJEN PARANTAMISEKSI 

   Tanskanen, Jani (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli yrityksen tilaus-toimitusprosessin kehittäminen läpimenoaikojen parantamiseksi. Kehittämistyön kohteena oli konepajateollisuudessa toimiva alihankintakoneistusta tekevä yritys. Tavoitteena ...
  • Yrityksen visuaalisen ilmeen hallinta sisällönhallintajärjestelmän avulla 

   Pajuoja, Noora (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Avoimen lähdekoodin WordPress-sisällönhallintajärjestelmä on ilmainen sovellus, joka on kaikkien saatavilla. Opinnäytetyön tavoitteena on perehtyä WordPressin käytön mahdollisuuksiin yrityksen visuaalisen ilmeen hallinnassa. ...
  • Yrityksen X sisäinen viestintä 

   Grouzova, Irina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on sisäinen viestintä yrityksen X toimiyksikössä. Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa tilitoimiston sisäistä viestintää ja kuvata sen nykytilaa selvittämällä työntekijöiden näkemyksiä asiasta. ...
  • Yritys X:n liiketoiminnan kehittäminen 

   Hyvönen, Judy (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää toimeksiantajayrityksen liiketoiminnan nykytilaa, löytää tärkeimmät kehittämiskohteet ja miettiä näihin toimenpide-eh-dotuksia tai ohjeistusta. Liiketoiminnan kehittäminen on ...
  • Yritysanalyysi sijoituspäätöksen tukena: Case Revenio Group Oyj 

   Jääskeläinen, Iikka (2020)
   Tässä opinnäytetyössä toteutettiin sijoittajan näkökulmasta yritysanalyysi Revenio Oyj:stä. Pääasiallisena tarkoituksena oli selvittää, onko Revenio Oyj potentiaalinen sijoituskohde osakesijoittajalle. Toisena tehtävänä ...
  • YRITYSASIAKKUUDEN PÄÄTTYMISEEN VAIKUTTAVAT SYYT VAKUUTUSYHTIÖSSÄ 

   Säde, Sonja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia yritysasiakkuuden päättymiseen vaikuttavia syitä vakuutusyhtiössä. Tutkimus tehtiin toimeksiantona LähiTapiola Idälle. Tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa haastateltiin ...
  • Yritysilme kolmen asiakastyön analysointi 

   Korkalainen, Tuula (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee yrityksen visuaalisen ilmeen luontia ja mitä graafisen suunnittelijan on otettava huomioon suunnitellessaan yritysilmettä. Lisäksi työssä selvitetään yritysilmeen syntyprosessia. Yritys tarvitsee ...
  • Yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle 

   Saukkonen, Krista (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on yritysilmeen suunnittelu hautaustoimistolle. Työssä tarkastellaan yrityskuvan luomista ja hallintaa visuaalisin keinoin. Opinnäytetyössä esitellään näitä tehtyjä havaintoja sekä pohditaan visuaalisen ...
  • Yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:lle 

   Partanen, Sanni (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytteessä tehtiin Karelia Expert Matkailupalvelu Oy:n toimistotilaan yrityskuvaa tukeva sisustussuunnitelma. Tätä varten selvitettiin yrityksen yritysprofiili ja viesti design managementin oppien mukaan. Design ...
  • YRITYSKUVAA TUKEVA TAPAHTUMAILME - Karelia-ammattikorkeakoulu SciFestissä 2015 

   Pajarinen, Suvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on tapahtumamarkkinointiin kuuluva tapahtumailmeen suunnittelu. Työssä keskityttiin suunnittelemaan tapahtumailme sekä markkinointimateriaalit Karelia-ammattikorkeakoulun työpajoihin vuoden 2015 ...
  • Yritysmuodon valinta, taloushallinnon suunnittelu ja rahoituksen järjestäminen case-yritykselle 

   Hattunen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on ollut tutkia toimeksiantajalle perustettavan yrityksen tarkoituksenmukaisinta yritysmuotoa, taloushallinnon järjestämistä ja rahoituksen hakemista. Opinnäytetyö on luonteeltaan kvalitatiivinen ...
  • Yritysten energia- ja ympäristöyhteistyön mahdollisuudet Lieksan Teollisuuskylän alueella 

   Kolehmainen, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä selvitettiin Lieksan Teollisuuskylän alueen yritysten mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä energiaan ja ympäristöön liittyen. Tässä opinnäytetyössä energia- ja ympäristöyhteistyöllä tarkoitetaan materiaali- ...
  • Yritysten merkityksen selvittäminen Ilomantsin kunnan imagolle 

   Ikonen, Eini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, mitä merkitystä ilomantsilaisten ja ulkopaikka-kuntalaisten mielestä tutkittavilla yrityksillä on Ilomantsin kunnan imagolle. Tutkimuksen avulla pyrittiin selvittämään mistä ...
  • Yrjölän tilan toiminnan muuttaminen ja laajentaminen 

   Sokkanen, Anne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli Yrjölän tilan toiminnan muuttaminen ja laajentaminen. Maidontuotantoa tullaan laajentamaan muuttamalla maneesi ja heinävarasto robotilliseksi lypsykarjapihatoksi. Opinnäytetyö jakaantui kahteen ...
  • YTA-alueiden työvoiman ja työtehtävien resurssien kehittyminen sekä Maaseudun Kehittäjät ry:n tunnettuus 

   Asikainen, Eeva (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä selvitettiin maaseutuhallinnon työntekijöiden ikä-, työvoiman ja työ-tehtävien resurssien kehittymistä vuoteen 2020. Opinnäytetyössä selvitettiin myös Maaseudun Kehittäjät ry:n tunnettuutta henkilöstön ...
  • Z-WAVE LANGATON KODINOHJAUSJÄRJESTELMÄ 

   Parikka, Juuso (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutustutaan langattomaan Z-Wave kodinohjausjärjestelmään ja sen käyttötarkoituksiin. Työssä perehdytään yleisesti järjestelmän tekniikkaan sekä yksityiskohtaisemmin muun muassa verkon rakenteeseen, järjestelmän ...
  • Zendeskin toiminnallisuuksien hyödyntäminen Sensire Oy:n Help Deskin työnkulkuprosessissa 

   Reinikainen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin soveltavasti, kuinka Zendesk asiakaspalvelujärjestelmänä soveltuu Sensire Oy:n nykyisen Help Desk -ympäristön sekä organisaation tueksi. Zendeskin toiminnallisuuksia sekä ominaisuuksia ...