- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 4973-4992 / 5191

  • Virtual reality -sovellus osaksi jalkapallomaalivahdin ACL kuntoutusta 

   Nenonen, Lauri (2020)
   Polven eturistisiteen korjausleikkauksen jälkeinen kuntoutus on jalkapalloilijoilla pitkä, lähes vuoden mittainen matka takaisin pelikuntoon. Kontakteja sisältävissä lajeissa paluu täysitehoiseen harjoitteluun on mahdollista ...
  • Virtualisointipalvelujen tarve opetusympäristössä 

   Tuononen, Sami-Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tässä opinnäytetyössä käsitellään virtualisointipalveluiden käytännöllisyyttä ja käyttöönottoa opetusympäristössä. Opetusympäristö sijaitsee Karelia-ammattikorkeakoulun ICT-laboratoriossa. Opinnäytetyö selvittää ...
  • VIRVE-PÄÄTELAITE SAIRAANHOITAJAN VIESTINNÄN VÄLINEENÄ : Virve-päätelaitteen käyttöopas Karelia-ammattikorkeakoulun terveysalan opiskelijoille 

   Honkanen, Marko; Ruokolainen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Viestintä on läsnä sosiaali- ja terveydenhuollon arkipäiväisessä työskentelyssä kaikkialla. Viestintä on hyvin laaja-alainen käsite, pitäen sisällään monia osa-alueita. Opinnäytetyössämme virve-päätelaitteella tapahtuvalla ...
  • Visakoivikon suojaus tuhoja vastaan 

   Kurki, Asko (2019)
   Nykyisin saatavilla olevilla taimilla voi visakoivikoita perustaa korkealla visautumisprosentilla. Metsänhoito visakoivikoissa muistuttaa aikaa vaativan karsinnan takia jalopuumetsikön kasvattamista. Metsänomistajan suurella ...
  • Visio ikääntyvien asiakaslähtöisestä kuntoutuksesta : Fysioksen vaihtoehtoiset tulevaisuudentilat strategisen johtamisen tukena 

   Ylinen, Ulla-Riitta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Väestö ikääntyy ja sen merkitys sosiaali- ja terveysalan yrityksille ovat suuri. Ennaltaehkäisevän kuntoutuksen rooli korostuu, ja yritysten on kehitettävä ikääntyville asiakkaille juuri heidän tarpeisiinsa suunniteltuja ...
  • VISUAALINEN ILME JA GRAAFINEN OHJEISTUS NUORISOTALO DREAMILLE 

   Heikkinen, Jyri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli yhtenäisen visuaalisen ilmeen, sekä graafisen ohjeistuksen luominen Joensuulaisen Vaihtoehtona Elämä Ry:n ylläpitämälle nuorisotalo Dreamille. Dream on Joensuussa vapaaehtoisvoimin toimiva, ...
  • Visuaalinen ilme kuvataiteilija-graafikolle 

   Jussila-Väisänen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyöni aiheena on visuaalisen ilmeen rakentaminen kuvataiteilijalle ja graafiselle suunnittelijalle eli tässä tapauksessa itselleni. Kuvataiteilijat rinnastetaan usein yrittäjiin, mutta käytännössä heidän työtään ...
  • Visuaalinen ilme pienyritykselle 

   Veiskola, Esa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on visuaalisen ilmeen suunnittelu toimintaansa käynnistävälle pienyritykselle. Toimeksiannon tavoitteena oli yhtenäinen ja jatkossa helposti sovellettava yritysilme, joka tukee yritykselle määriteltyä ...
  • Visuaalinen käytettävyys Wordpress-verkkosivulla 

   Hilli, Pasi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyöni teoreettisessa osiossa paneudun käyttöliittymäsuunnittelun tietopohjaan visuaalisen suunnittelun ja käytettävyyden näkökulmasta. Opinnäytetyön toiminnallisessa osiossa selvitän, kuinka tietopohjaa on mahdollista ...
  • Visuaalisen ilmeen jalkauttaminen pakkaussuunnittelussa 

   Kuisma, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä jalkautetaan ulkopuolisen mainostoimiston suunnittelema uudistettu visuaalinen ilme kolmeentoista koirien täysravintopakkaukseen. Prosessi dokumentoidaan ja siitä laaditaan prosessimallinnus, jossa kuvataan ...
  • VISUAALISEN ILMEEN LUOMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN PÄIVÄKOTI PUNAPOSKELLE 

   Niiranen, Kirsi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyön aiheena on visuaalisen ilmeen luominen ja yhtenäistäminen avoimen varhaiskasvatuksen toimintaa harjoittavalle kunnalliselle yksikölle. Kunnallisella toimijalla ei ole markkinointibudjettia, sillä kunnan tuki ...
  • Visuaalisen novellin kehitystyökalut länsimaissa 

   Romppanen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin, mitä visuaaliset novellit ovat ja millaisia visuaalisiin novelleihin erikoistuneita kehitystyökaluja on olemassa länsimaissa. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa tietoa, jonka perusteella ...
  • Visuaalisesti vetovoimainen websuunnittelu 

   Rinkinen, Niko (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli suunnitella yritysilme ja verkkopalvelun visuaalinen ulkoasu joensuulaiselle Osuuskunta Mekastamolle. Visuaalisen suunnittelun tavoitteena oli tehdä yritykselle tunnistettava ja erottuva ...
  • Visuaaliset materiaalikuvat keittiömyynnin markkinoinnin tukena 

   Mäkeläinen, Minna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tavoitteena on valmistaa materiaalikansio kajaanilaiselle keittiöitä myyvälle yritykselle. Aiheen valintaan vaikutti työni keittiösuunnittelijana sekä yrityksessä juuri vaihtunut keittiömallisto. Materiaalikansio ...
  • VISUAL IDEA OF A COVER FOR COSMOPOLITAN FINLAND 

   Holopainen, Marjo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The goal of the thesis is to create an idea for a cover design layout for Cosmopolitan Finland. The thesis provides insight of how a cover layout is made and what aspects the design process includes, such as typographical ...
  • Visualizing the user experience on website 

   Jormakka, Emma Siu Fong (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Abstract Nowadays electronically published information has become the dominant source of data. By clicking any keywords online people can easily get the wanted knowledge from the internet. Therefore, Websites or online ...
  • Viulusävellyksiä hardangerviulun virityksille 

   Asikainen, Terho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Hardangerviulu on Norjan kansallissoitin, joka eroaa jonkin verran tavallisesta viulusta. Hardangerviulussa on soittokielten lisäksi 4–5 resonanssikieltä, ja instrumenttia soitetaan lähes aina kaksiäänisesti. Tavallisesti ...
  • Voi kun lempeyttä ja levollisuutta voisi ostaa: Selvitys muistisairaiden käytösoireista Siun soten kehittämistyön tueksi 

   Ruotsalainen, Senja (2020)
   Monella muistisairaalla voi ilmetä sairauden jossakin vaiheessa käytösoireita. Käytösoireet voivat olla ennakoitavissa tai hoidettavissa asiakkaan kotona tai hoitopaikassa, jolloin voidaan välttyä asiakasta rasittavalta ...
  • Voimaa alaraajoihin - E-opas ikääntyville alaraajojen lihasvoimaharjoitteluun 

   Pirinen, Joonas; Huurrekorpi, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Ikääntyneiden määrä Pohjois-Karjalassa tulee kasvamaan lähitulevaisuudessa. Ikääntymisen myötä lihasvoima heikkenee ja lihasmassa vähenee. Lihasvoimaa voidaan lisätä oikein toteutetulla voimaharjoittelulla. Alaraajojen ...
  • VOIMAA ÄITIYTEEN: Synnytyksestä palautumista ja äidin hyvinvointia tukeva ryhmätoimintamalli synnyttäneille äideille 

   Kettunen, Roosa; Murtonen, Riina (2019)
   Raskaudesta ja synnytyksestä aiheutuvat muutokset vaikuttavat heikentävästi moniin äidin toimintakyvyn osa-alueisiin. Synnytyksestä palautumisen edistämiseksi ja muutoksista aiheutuvien ongelmien ennaltaehkäisemiseksi ...