- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • Digitalisaation hyödyntäminen henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisessä valtion virastossa 

   Heikkinen, Kaisa-Leena (2020)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää henkilöstöhallinnon prosesseja digitalisaatiota hyödyntäen. Tavoitteena oli kehittää ja muuttaa vallitsevia toimintatapoja. Vanhahtavat toimintatavat ja papereilla toteutetut ...
  • DISSOSIAATIOHÄIRIÖ : Opintomateriaalia sairaanhoitajaopiskelijoille 

   Venäläinen, Tero; Kouvonen, Jaakko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Suomessa yhä useampi mielenterveyspotilas saa diagnoosin dissosiaatiohäiriöstä. Se syntyy nuorella iällä koetun trauman seurauksena. Syntyyn vaikuttaa nuoresta iästä johtuva kyvyttö-myys käsitellä traumaa sekä sosiaalisen ...
  • DJI Mavic Pro:n hyödyntäminen korjuuvaurioiden kuvauksessa 

   Siponen, Teemu; Nissinen, Mika (2019)
   Opinnäytetyössä tutkimme DJI Mavic Pro -dronen lennätysmahdollisuuksia metsässä harvesterin ajourilla. Tätä asiaa selvitimme sitä varten, että kehitteillä olevaa vaurionkuvauskameraa olisi mahdollista tulevaisuudessa käyttää ...
  • Do consumers care about business ethics? 

   Pryc, Slawomir (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Numerous studies support the idea of ethical consumerism by showing that people care about business ethics and want to buy ethical products. However, consumers do not seem very eager to back up those claims at the registers. ...
  • Do-lajien ja taidemusiikin harjoittelufilosofioiden yhteneväisyyksiä 

   Huovinen, Karoliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Perinteiset japanilaiset dō-lajit ja länsimainen taidemusiikki vaativat molemmat harjoittajiltaan elämänmittaista opiskelua. Eri taiteenmuotojen harjoittamisessa on paljon yhteneväisyyksiä, mutta myös eroja suhtautumisessa ...
  • Dokumentaarinen hääkuvaus nykypäivän trendinä 

   Parkkonen, Klavdia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2019)
   Valokuvaaminen ja sen eri muodot ovat muuttuneet paljon viimeisten vuosikymmenten aikana. Digikamerat mahdollistanut tekniikka on muokannut valokuvausalaa nopeasti. Kehitystä on tapahtunut myös hääkuvauksessa, johon ...
  • Dokumentin taustatutkimus - veturinkuljettaja katoaa 

   Pirhonen, Sini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tutkia ja tarkastella dokumenttielokuvaa varten tehdyn taustatutkimuksen vaiheita. Työssäni käyn läpi myös dokumenttielokuvan taustatutkimuksen mahdollisia haasteita muun muassa ...
  • Dokumenttielokuva on demand 

   Mononen, Maarit (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona dokumenttielokuvatuotantoyhtiö Illume Oy:lle. Tavoitteena oli tutkia erilaisia kysyntään perustuvaan jakeluun pohjautuvia palveluita ja pohtia niiden kannattavuutta dokumenttielokuvan ...
  • Dokumenttielokuva päihderiippuvaisten kokemusten välittäjänä päihdehoitotyön opetuksessa 

   Nevalainen, Jenni (2019)
   Erityisesti terveydenhuollon somatiikan yksiköissä on havaittavissa asenneongelmia päihderiippuvaisia kohtaan. Asenteiden muuttaminen ei ole yksinkertaista, mutta opetuksella ja sen tarjoamalla uudella tiedolla asenteisiin ...
  • Dokumenttielokuvan digitaalinen värimäärittely 

   Kauronen, Jetta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja käydä läpi dokumenttielokuvan ohjelmistopohjaista värimäärittelyä aina suunnittelusta lopputulokseen saakka. Opinnäytetyön toiminnallinen osio, Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä ...
  • Dokumenttielokuvan äänittäjän etiikka 

   Aromaa, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöni tavoitteena oli perehtyä eettisiin valintoihin ja ongelmiin, joita dokumenttielokuvan äänittäjälle saattaa tuotannon aikana tulla vastaan. Tarkoitus oli myös selvittää, miten niitä olisi mahdollista ...
  • Dream - omat arvot lähtökohtana korusarjalle 

   Jylhä, Marjaana (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli ymmärtää tekijän omien arvojen merkitystä suunnittelussa. Työssä tekijä konkreettisesti suunnitteli ja toteutti korusarjan Dream. Arvoja ja suunnittelun lähtökohtia lähestytään tarkastelemalla ...
  • Dream Engine : Lautapelin tarina visuaaliseksi ilmeeksi 

   Eronen, Patrik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena on Dream Engine-tarinankerrontakorttien kehittämisprosessi, jonka aikana suunnittelin kuvitukset ja visuaalisen ilmeen Origin Stories- teemapakalle ja pelin muulle visuaaliselle materiaalille. Lisäksi ...
  • DSLR-JÄRJESTELMÄKAMERAN KÄYTTÖ LUONNON VIDEOKUVAUKSESSA 

   Rodriguez, Daniel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten hyvin DLSR-järjestelmäkamera soveltuu luonnon videokuvaamiseen. Tutkimuksen kohteena ovat järjestelmäkameran vahvuudet ja heikkoudet luonnon videokuvaamisessa ja erityisesti valon ...
  • DSLR-videokuvaus ENG-työssä 

   Nieminen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee digitaalisten järjestelmäkameroiden käyttöä pienessä kuvausryhmässä. DSLR-kameran ominaisuudet mahdollistavat pienemmän kuvausryhmän ja -kaluston käytön, mikä on suuri etu verrattuna muihin isompiin ...
  • Duchennen etenevää lihasdystrofiaa sairastavan miehen elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä sairauden edetessä 

   Huurinainen, Miika; Mäkelä, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Duchennen lihasdystrofia on lihastautien ryhmään kuuluva sairaus, josta käytetään myös nimeä Duchennen dystrofinopatia (DMD). Se on peittyvästi periytyvä sairaus, jossa liikkuminen vai- keutuu etenevästi tahdonalaisten ...
  • DUCHENNEN LIHASDYSTROFIAA SAIRASTAVAN FYSIOTERAPIA : Kirjallisuuskatsaukseen ja fysioterapeuttien haastatteluihin perustuva kartoitus fysioterapiamenetelmistä 

   Kilpeläinen, Katri; Louhela, Outi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Duchennen lihasdystrofia (DMD) on lasten yleisin lihassairaus. Se on dystrofiinigeenin puutteesta johtuva etenevä sairaus, jossa lihassyiden tuhoutuminen aiheuttaa lihasten surkastumista, mikä johtaa lopulta liikkumiskyvyn ...
  • Dynaamisen tiedonhallintaverkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus 

   Lehikoinen, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tiedonhallintasovellus verkkopalvelun tietosisällön hallintaa varten sekä perehtyä nykyaikaisiin dynaamisiin verkkosovellustekniikoihin. Projekti toteutettiin ...
  • Dynaamisen verkkopalvelun visuaalinen ilme ja käytettävyys 

   Ryhänen, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee dynaamisen verkkopalvelun visuaaliseen ilmeeseen ja käytettävyyteen vaikuttavia menetelmiä, elementtejä ja tekijöitä. Työssä esitellään myös käytettävyyteen vaikuttavien sisällön saavutettav ...
  • DYNAAMISTEN LIITTYMÄVIRTOJEN MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI 

   Kananen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitata ja analysoida eri tyyppisten kiinteistöjen virtojen dynaamista vaihtelua ja verrata virtoja mitoitettuun pääsulakekokoon sekä tarkastella laajennuksen ja tehon mahdollista ...