- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5013-5032 / 5191

  • VUOROTYÖLÄISEN UNITERVEYS : Välineitä ikämoninaiseen esimiestyöhön työntekijöiden uniterveyden edistämiseksi 

   Laasonen, Leena (2020)
   Väestön ikääntyminen johtaa ikääntyvien työntekijöiden määrän lisääntymiseen. Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kohentamiseksi huomio on kiinnitettävä tekijöihin, jotka siihen olennaisesti vaikuttavat, kuten uniterveys. ...
  • Vuorotyön terveyshaittojen ennaltaehkäisy : Posterisarja Vetrean hoitohenkilökunnalle 

   Pellikka, Taru; Piiroinen, Elina; Räty, Veera (2019)
   Vuorotyö voi aiheuttaa unihäiriöitä, stressiä sekä lisääntymisterveyden häiriöitä ja saattaa lisätä riskiä sairastua muun muassa verenpainetautiin, sepelvaltimotautiin, tyypin 2 diabetekseen ja rintasyöpään. Myös ...
  • Vuorovaikutuksen tukeminen muistisairaan hoitotyössä : PowerPoint-esitys hoitotyön opetukseen 

   Kinnunen, Piia; Kinnunen, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Vuorovaikutus on tärkeä osa muistisairaan hoitotyötä, sillä usein muistisairaus heikentää kykyä olla vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus tarkoittaa ajatusten ja tunteiden jakamista ja peilaamista, yhdessä olemista ja yhdessä ...
  • Vuorovaikutusta perehdytykseen - perehtyjät osallisiksi kehittämistyöhön 

   Heino, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Joensuussa sijaitsevan yksityisen Päiväkoti Apilan perehdyttämistä. Tarkoituksena kehittämisessä oli, että kunkin perehtyjän osaamista ja kehittämistarpeita voitaisiin hyödyntää ...
  • VUOROVAIKUTUSTA TUKEMASSA: TOIMINTAPÄIVÄ LASTENSUOJELUN AVOHUOLLON ASIAKASPERHEILLE 

   Piipponen, Ilona; Soininen, Viivi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön tehtävänä oli järjestää perheen sisäistä vuorovaikutusta tukeva toimintapäivä lastensuojelun avohuollon asiakasperheille. Toimintapäivän nimikkeenä oli Koko perheen toimintapäivä. Päivä koostui kolmesta ...
  • Vuosikello Resto-tietotaitokilpailujen järjestämisestä 

   Hyppönen, Heidi (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on helpottaa joka vuosi vaihtuvien järjestäjien työtä Resto-tietotaitokilpailujen suunnittelussa ja aikataulutuksessa laatimalla kilpailuille vuosi-kello. Resto-tietotaitokilpailu on ...
  • Vuosina 1880-1950 rakennettujen asuin- ja liikerakennusten välipohjat, niiden ongelmat ja korjaus 

   Kaalimaa, Salli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää millaisia ongelmia on havaittu vuosina 1880–1950 rakennettujen monikerroksisten asuin- ja liikerakennusten välipohjissa sekä kuinka niitä korjataan. Opinnäytetyössä käsitellään ...
  • Vähemmän on enemmän - Pienen asunnon tilankäyttö 

   Jokilehto, Pirkko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan pienen asunnon tilankäyttöä, toiminnallisuutta ja muunneltavuutta. Tavoitteena on avata uusia näkymiä yksiöiden kalustamiseen ja asuntosuunnitteluun. Pienen asunnon suunnittelun haasteena on ...
  • Vähittäiskauppojen aukioloaikojen sääntelyn vapautumisen alustavat vaikutukset poh-joiskarjalaisiin päivittäistavarakauppoihin 

   Ratamaa, Teemu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan vähittäiskauppojen aukioloaikojen sääntelyn vapautumisen alustavia vaikutuksia pohjoiskarjalaisiin päivittäistavarakauppoihin, kioskeihin sekä liikennemyymälöihin. Taustana työlle on ...
  • Vähähiilihydraattinen ruokavalio : Hoitotyön opiskelijoiden kokemuksia vähähiilihydraattisesta ruokavaliosta 

   Myller, Riitta; Puumalainen, Heli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Vähähiilihydraattinen ruokavalio on aiheena ajankohtainen, koska mediassa on käyty paljon keskustelua aiheesta niin puolesta kuin vastaan. Vähähiilihydraattisen ruokavalion suosio on näkynyt suomalaisten ...
  • Väkivaltaisen naisen kuva 

   Kanninen, Maija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni on kolmeosaisen tv-draaman ”Perheasioita” käsikirjoitus. Sarjan teemana on naisen ja etenkin äidin väkivaltaisuus. Muita teemoja ovat perhe, äidin roolin odotukset sekä sukupolvelta toiselle siirtyvä henkinen ...
  • VÄLILEVYTYRÄPOTILAAN LEIKKAUKSEN JÄLKEINEN TOIPUMINEN: Ohje välilevytyräleikkauspotilaalle 

   Kaasinen, Mona; Tuononen, Enni (2020)
   Selkäkipujen esiintyvyys on yleisintä 30–54-vuotiailla. Väestöstä noin 80 %:lla esiintyy jossain elämänsä vaiheessa alaselän alueella kipua, joka voi vaikuttaa laskevasti päivittäiseen toimintakykyyn. Noin 42 % alaselkäkivuista ...
  • Välineitä rytmiikan oppimiseen bassonsoiton alkuopetuksessa 

   Puikkonen, Juho (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössäni keskeisenä asiana on perehtyä rytmin ja sykkeen tunnistamiseen sekä niiden harjoittelemiseen apuvälineiden avulla sähköbassonsoiton alkuopetuksessa. Hyödynsin opinnäytetyössä viiden vuoden mittaista ...
  • Välipalatarjonta ja kouluruokailun ohjauksen toteutuminen Pohjois-Karjalan yläkouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa 

   Pehkonen, Annika; Nieminen, Jonna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Kouluissa suositellaan tarjottavan terveyttä tukevia välipalatuotteita. Oppilailla tulee olla mahdollisuus välipalaan, jos koulupäivä jatkuu yli kolme tuntia lounaan jälkeen. Peruskoulussa kouluruokailun tulee lain mukaan ...
  • Välipohjien mittaus Japanilaisella pallolla sekä askeläänikojeella 

   Kukkonen, Aleksi; Heinonen, Eetu (2020)
   Opinnäytetyömme tarkoitus oli mitata Suomessa uudella mittaustavalla eli japanilaisella pallolla välipohjan ääneneristävyyttä. Kohteena oli puukerrostalo Lighthouse, joka sijaitsee Joensuun Penttilässä. Lighthouse on Suomen ...
  • Värimäärittely sosiaaliseen mediaan tuotetuissa videoissa 

   Väyrynen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, kannattaako sosiaaliseen mediaan tuotetuissa pienen budjetin ja nopean aikataulun videoissa kiinnittää huomiota värimäärittelyyn. Työn tutkimuksellisessa osassa perehdytään ...
  • Värit osana elokuvakerrontaa 

   Tahvanainen, Jonna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli ottaa selvää, kuinka yksittäiset värit vaikuttavat elokuvakerrontaan. Mitä lisäarvoa värit tuovat ja mitä niillä voidaan kertoa ajasta, paikasta ihmisistä, tunteista ja tavoitteista? ...
  • Väärinkäytösperusteinen sopimuksen pätemättömyys 

   Liimatainen, Taneli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutustutaan sopimusoikeuden perusteisiin sekä oikeustoimilain mukaisiin väärinkäytösperusteisiin. Työssä selvitettiin miten väärinkäytösperusteet näyttäytyvät sopimusoikeuden ...
  • WAGO-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ KNX-ETÄOHJAUKSEEN 

   Kiurujärvi, Markus (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli perehtyä valmiiksi rakennetun omakotitalon KNX-sähköistykseen ja tutkia WAGO-järjestelmällä rakennettua etäohjauksen soveltuvuutta. Työn aiheena oli tehdä lisäksi ohjeet etäohjauksen toteuttamiseen. ...
  • WEB DESIGN OF AN ONLINE NEWSPAPER 

   Lykova, Victoria (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The following thesis describes the challenging process of redesigning a news website. The goal of the project team is to create new layouts that resolves previously faced problems by focusing on usability and modern web ...