- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • Dokumenttielokuva on demand 

   Mononen, Maarit (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona dokumenttielokuvatuotantoyhtiö Illume Oy:lle. Tavoitteena oli tutkia erilaisia kysyntään perustuvaan jakeluun pohjautuvia palveluita ja pohtia niiden kannattavuutta dokumenttielokuvan ...
  • Dokumenttielokuva päihderiippuvaisten kokemusten välittäjänä päihdehoitotyön opetuksessa 

   Nevalainen, Jenni (2019)
   Erityisesti terveydenhuollon somatiikan yksiköissä on havaittavissa asenneongelmia päihderiippuvaisia kohtaan. Asenteiden muuttaminen ei ole yksinkertaista, mutta opetuksella ja sen tarjoamalla uudella tiedolla asenteisiin ...
  • Dokumenttielokuvan digitaalinen värimäärittely 

   Kauronen, Jetta (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja käydä läpi dokumenttielokuvan ohjelmistopohjaista värimäärittelyä aina suunnittelusta lopputulokseen saakka. Opinnäytetyön toiminnallinen osio, Ilosaarirock – 40 vuotta säkällä ...
  • Dokumenttielokuvan äänittäjän etiikka 

   Aromaa, Olli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Opinnäytetyöni tavoitteena oli perehtyä eettisiin valintoihin ja ongelmiin, joita dokumenttielokuvan äänittäjälle saattaa tuotannon aikana tulla vastaan. Tarkoitus oli myös selvittää, miten niitä olisi mahdollista ...
  • Dream - omat arvot lähtökohtana korusarjalle 

   Jylhä, Marjaana (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön aiheena oli ymmärtää tekijän omien arvojen merkitystä suunnittelussa. Työssä tekijä konkreettisesti suunnitteli ja toteutti korusarjan Dream. Arvoja ja suunnittelun lähtökohtia lähestytään tarkastelemalla ...
  • Dream Engine : Lautapelin tarina visuaaliseksi ilmeeksi 

   Eronen, Patrik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyöni aiheena on Dream Engine-tarinankerrontakorttien kehittämisprosessi, jonka aikana suunnittelin kuvitukset ja visuaalisen ilmeen Origin Stories- teemapakalle ja pelin muulle visuaaliselle materiaalille. Lisäksi ...
  • DSLR-JÄRJESTELMÄKAMERAN KÄYTTÖ LUONNON VIDEOKUVAUKSESSA 

   Rodriguez, Daniel (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan, miten hyvin DLSR-järjestelmäkamera soveltuu luonnon videokuvaamiseen. Tutkimuksen kohteena ovat järjestelmäkameran vahvuudet ja heikkoudet luonnon videokuvaamisessa ja erityisesti valon ...
  • DSLR-videokuvaus ENG-työssä 

   Nieminen, Joonas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyö käsittelee digitaalisten järjestelmäkameroiden käyttöä pienessä kuvausryhmässä. DSLR-kameran ominaisuudet mahdollistavat pienemmän kuvausryhmän ja -kaluston käytön, mikä on suuri etu verrattuna muihin isompiin ...
  • Duchennen etenevää lihasdystrofiaa sairastavan miehen elämänlaatuun vaikuttavia tekijöitä sairauden edetessä 

   Huurinainen, Miika; Mäkelä, Katja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Duchennen lihasdystrofia on lihastautien ryhmään kuuluva sairaus, josta käytetään myös nimeä Duchennen dystrofinopatia (DMD). Se on peittyvästi periytyvä sairaus, jossa liikkuminen vai- keutuu etenevästi tahdonalaisten ...
  • DUCHENNEN LIHASDYSTROFIAA SAIRASTAVAN FYSIOTERAPIA : Kirjallisuuskatsaukseen ja fysioterapeuttien haastatteluihin perustuva kartoitus fysioterapiamenetelmistä 

   Kilpeläinen, Katri; Louhela, Outi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Duchennen lihasdystrofia (DMD) on lasten yleisin lihassairaus. Se on dystrofiinigeenin puutteesta johtuva etenevä sairaus, jossa lihassyiden tuhoutuminen aiheuttaa lihasten surkastumista, mikä johtaa lopulta liikkumiskyvyn ...
  • Dynaamisen tiedonhallintaverkkosovelluksen suunnittelu ja toteutus 

   Lehikoinen, Janne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa tiedonhallintasovellus verkkopalvelun tietosisällön hallintaa varten sekä perehtyä nykyaikaisiin dynaamisiin verkkosovellustekniikoihin. Projekti toteutettiin ...
  • Dynaamisen verkkopalvelun visuaalinen ilme ja käytettävyys 

   Ryhänen, Ville (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö tarkastelee dynaamisen verkkopalvelun visuaaliseen ilmeeseen ja käytettävyyteen vaikuttavia menetelmiä, elementtejä ja tekijöitä. Työssä esitellään myös käytettävyyteen vaikuttavien sisällön saavutettav ...
  • DYNAAMISTEN LIITTYMÄVIRTOJEN MITTAAMINEN JA ANALYSOINTI 

   Kananen, Ari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tiivistelmä Opinnäytetyön tarkoituksena oli mitata ja analysoida eri tyyppisten kiinteistöjen virtojen dynaamista vaihtelua ja verrata virtoja mitoitettuun pääsulakekokoon sekä tarkastella laajennuksen ja tehon mahdollista ...
  • Dynaamisten lomakkeiden luominen Android-alustalle 

   Mutanen, Eppu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa Android-mobiilialustalle sovellus, jonka avulla on mahdollista näyttää erilaisia mukautuvia lomakkeita sovelluksen käyttöliittymässä rajapinnasta saadun syötteen avulla. Tarkoituksena ...
  • E-COMMERCE IN RUSSIA- CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR FOREIGN DIGITAL SERVICE PROVIDERS. CASE: CHANNEL PILOT SOLUTIONS GMBH 

   Donkovtceva, Olga (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   E-commerce is continually flourishing, propelling the evolution of new trends and technologies. Although the Russian e-commerce market shares the same trends as those worldwide (move to OMNI, IT, cross-border and mobile), ...
  • E-commerce in the Outbound Travel Sector of Russia 

   Chingina, Anna (2019)
   Information technologies play a significant role in business. The Internet as a global information system provides an effective communication inside a business and the external environment. Technological progress plays ...
  • E-COMMERCE PAYMENT METHODS – FROM TRADITIONAL TO ONLINE STORE 

   Heiskanen, Pilvi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   A well-functioning online store can make purchasing easy for consumers and order processing quite effortless for sellers. E-commerce payments and payment gateways are an important puzzle piece in a functioning online store. ...
  • E.Hartikainen Oy - Tietojärjestelmien palauttaminen toimintakuntoon katastrofin jälkeen 

   Lindroos, Heini (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia suunnitelma yrityksen tietojärjestelmien palauttamiseksi toimintakuntoon niiden tuhoutumisen jälkeen. Palauttamissuunnitelma rajattiin työn laajuuden vuoksi niin, että sitä ...
  • Ecological Design for Small Businesses 

   Simonen, Riikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   This thesis focuses on how a small business can utilize different ecological design elements and how these elements can benefit the company. This thesis acts as a guide. The ecologial design elements discussed ranges from ...
  • Edellytykset ja esteet velallisen konkurssille 

   Ahlgrén, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä perehdytään velallisen konkurssiin. Opinnäytetyössä selvitään, millä edellytyksillä velallinen voi mennä konkurssiin, ja mitkä ovat sen mahdolliset esteet. Tutkimuskysymysten kannalta aihetta pohjustetaan ...