- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • EKOLOGISUUS SISUSTUSSUUNNITTELUSSA : Haastattelututkimus Joensuun alueen ammattisuunnittelijoille 

   Pekkinen, Henna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyössä perehdytään sisustussuunnittelun ekologisuuteen haastattelu-tutkimuksen keinoin. Työhön on koottu myös teoreettista tietoa ekorakentamisesta kirjallisuuskatsauksen avulla. Aiheen ajankohtaisuuden lisäksi ...
  • Ekovillan kiinteistön energiaratkaisu osana yrityksen liiketoimintaa 

   Reinikka, Mari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Energiaratkaisu osana yrityksen liiketoimintaa on katsaus Ekovillan nykyiseen lämmöntuotantomuotoon ja sen uudistamiseen peilaten ympäristöjohtamiseen liittyviä asioita yhdessä teknisesti ja taloudellisesti järkevien ...
  • Elektroniikkalaitekotelon konseptointi 

   Jaatinen, Antti (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön aiheena on elektroniikkalaitekotelon konseptointi. Aihe perustuu kariutuneeseen toimeksiantoon, jonka päämäärä oli suunnitella laitekotelo asiakkaan elektroniikkatuotteelle. Tavoitteena on löytää ideoita ja ...
  • Elementtihirsirakentaminen 

   Nieminen, Juha; Purhonen, Saku (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä suunniteltiin elementtirakenteinen hirsitalo, käyttäen kantavana rakenteena pilari-palkkijärjestelmää. Suunnittelulähtökohtana käytettiin hirsi- ja elementtirakentamisen historiaa. Opinnäytetyö mallinnettiin ...
  • Elementtikirjaston konsepti ja prototyyppi 

   Honkakoski, Pieta (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä tutkittiin miten verkkosivujen tuotantoprosessi voidaan muuttaa modulaariseksi. Konseptissa määritellään elementtikirjaston ominaisuudet ja tarkoitus. Elementtikirjasto on verkkosuunnittelijoille ja front-end ...
  • Elementtirakentamisen ja paikallarakentamisen vertailu puu-ulkoseinissä. 

   Kekkonen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä vertailtiin ja tutkittiin kahden eri rakennusmenetelmän eroavaisuuksia. Eroavaisuuksia tarkasteltiin erityisesti kustannusten ja kiinnitystekniikan kannalta. YIT Rakennus Oy, Talonrakennus Joensuun yksiköllä ...
  • Elinkeinovapaus ja sen rajoittaminen 

   Romppanen, Juha (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön ydinsisällön muodostavat elinkeinovapauden perusoikeus, sen rajoitusedellytykset ja edellytyksiä soveltaen toteutetut rajoitukset. Työssä selvitettiin elinkeinovapauden oikeudellinen perusta ja keskeinen ...
  • Elintapaohjausta työttömille, vähävaraisille ja syrjäytyneille 

   Martikainen, Eveliina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Vuonna 2014 Suomessa eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä noin 904 000 henkilöä, joka on koko väestöstä 16,8 %. Virallinen köyhyysraja on 60 % keskituloista. Vuonna 2016 Suomessa työttömiä kotitalouksia oli 172 000. ...
  • ELINVOIMAA UNESTA - Oppitunti Riverian kuljetusalan opiskelijoille 

   Repo, Aaro; Turunen, Aleksi (2019)
   Kuljettajan työ on raskasta sekä fyysisesti että psyykkisesti. Epäsäännölliset työajat kuormittavat terveydentilaa ja altistavat univaikeuksille sekä unirytmin häiriintymiselle. Väsymyksen on todettu olevan merkittävä ...
  • Ella Scats! – havaintoja Ella Fitzgeraldin "Blue Skies" -scatsoolosta 

   Vehviläinen, Juliana (2019)
   Opinnäytetyössäni tutkin ja analysoin huomioitani jazzlaulaja Ella Fitzgeraldin improvisoidusta scatsoolosta. Valitsin tutkinnan kohteeksi soolon ”Blue Skies” -kappaleesta. Työssäni käsittelen myös Fitzgeraldin uran pääkohtia ...
  • Elli-elefantin liikuntaprojekti lapsia osallistaen 

   Halonen, Emmi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tiivistelmä Tämä toiminnallinen opinnäytetyöprojekti toteutettiin varhaiskasvatuksen parissa lapsia haastatellen ja osallistaen. Projektin aiheena oli liikunta ja yhtenä osallistamisen menetelmänä oli sadutus. Projektin ...
  • Elokuva Venäjällä: näkökulmia elokuvan tekemisestä Venäjällä ja suomalais-venäläisistä yhteistuotannoista 

   Pekkarinen, Henni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyö käsittelee Venäjän elokuvakulttuuria ja suomalaisten elokuvantekijöiden kokemuksia elokuvan tekemisestä Venäjällä. Opinnäytetyössä käsitellään venäläisen elokuvan historiaa, nykytilaa sekä elokuva-alan haasteita ...
  • Elokuvakritiikin eettiset kysymykset 

   Nupponen, Jonna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia suomalaisen elokuvakritiikin eettisiä kysymyksiä. Tutkimusta varten haastateltiin suomalaisia elokuvakriitikoita. Lähteinä käytettiin lisäksi alan kirjallisuutta. Tutkimuksessa ...
  • Elokuvien eläinnäyttelijät 

   Pirinen, Helena (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni kertoo käytännönläheisesti eläinelokuvan teosta Suomessa. Tahdoin selvittää, millä tavalla eläinten mukana olo vaikuttaa elokuvan tekoon. Eläinelokuvan tuotantoprosessin lisäksi kerron eläinnäyttelijöiden ...
  • Elokuvista virkistykseksi - työhyvinvointipaketti SF-Filmikylälle 

   Pakarinen, Piija; Kinnunen, Päivikki (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Toiminnallisen opinnäytetyömme tehtävänä oli suunnitella ja toteuttaa työhyvinvointipaketti SF-Filmikylälle. Yhdistimme elokuvamatkailun ja työhyvinvoinnin yhtenäiseksi palveluksi. Aikaisempaa esimerkkiä tällaisesta ...
  • ELOTTOMUUS JA AIKUISEN ELVYTYS : Elvytyskoulutus Ilomantsin paloaseman sopimuspalokuntalaisille 

   Turunen, Ari; Lyytikäinen, Janne (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Vaikka elvytyshoitomenetelmät ovat kehittyneet, kaikille potilaille ei tuoteta tasalaatuista hoitoa. Potilaan selviytymismahdollisuuksien parantamiseksi tärkeimpiä toimenpiteitä ovat ensihoitopalvelun tehokas toiminta ja ...
  • Elvin Jones rumpalina 

   Pekkarinen, Pauli (2019)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee jazzhistorian vaikuttavimpiin kuuluvan rumpali Elvin Jonesin elämää ja soiton analysointia vuosilta 1955–1964. Taustatieto-osassa tutkitaan Elvin Jonesin elämänuraa ja soittotyylin rakentumista ...
  • ELVYTYSTAITOJEN OSAAMISEN KEHITTYMISEN SEURANTA JA PILOTOINTI 

   Laakkonen, Tero; Tanninen, Jarmo (2019)
   Osaamisen johtaminen sekä osaamisen kehittymisen seuranta on nykyisin tärkeä osa-alue sosiaali-ja terveysalan organisaation henkilöstöjohtamisessa. Tässä opinnäytetyössä tehtiin tutkimuksellisena kehittämistyönä Pohjois-Karjalan ...
  • Eläinalan palveluliiketoiminnan menestymisedellytykset Pohjois-Karjalan 4H-yhdistyksissä 

   Puhakka, Sanna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Nuorten on todella tärkeää saada työkokemusta jossakin organisaatiossa. Opinnäytetyössä selvitettiin eläinalan palveluliiketoiminnan tämänhetkistä tilaa ja menestymisedellytyksiä Pohjois-Karjalan 4H-piirissä. Tavoitteena ...
  • Eläinavusteisen sosiaalityön mahdollisuudet ja menetelmiin tarvittava tietotaito : - Kirjallisuuskatsaus 

   Parkkinen, Heidi (2020)
   Opinnäytetyön aiheena oli eläinavusteinen sosiaalityö kuvailevan ja systemoidun kirjallisuuskatsauksen näkökulmasta. Opinnäytetyössä perehdytään aiempien tutkimusten avulla eläinavusteisen sosiaalityön mahdollisuuksiin, ...