- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 5702-5721 / 6335

  • Uuden toimipaikan perustamisprosessi 

   Pääkkönen, Nenna (2020)
   Uuden toimipaikan perustaminen kytkeytyy hyvin vahvasti yrityksen kasvuun ja kehittymiseen. Opinnäytetyön toimeksiantajana on Vatupassi Törmälä Oy, joka on toteuttanut kasvua suunnitelmallisesti viimeisien vuosien ajan. ...
  • Uuden työntekijän oppaan visuaalisuus ja taitto 

   Hietamäki, Helmi (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee uuden työntekijän oppaan taittoprosessia. Toimeksianto on uuden työntekijän oppaan visualisointi Lahtinen & Mantere Oy -nimiselle mainostoimistolle. Toimeksianto toteutettiin työpaikalla ...
  • Uuden työntekijän perehdyttäminen yrityksessä Wellmanni Oy 

   Paijula, Verneri (2022)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee perehdyttämistä toimeksiantajayrityksessä. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda yritykselle uusi käyttövalmis perehdytysopas. Perehdytysopas on tarkoitettu yrityksen uusille myyjille ja se toimii ...
  • Uuden työntekijän perehdyttämisen suunnittelu 

   Heinonen, Sanni (2019)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli tutkia perehdyttämistä kokonaisvaltaisena prosessina ja tuoda esille olennaiset vaiheet perehdyttämisprosessissa. Tavoitteena oli saada selville organisaation perehdyttämisen tämän hetkinen ...
  • Uudenlaiset työympäristömallit - Yksittäisistä toimistohuoneista coworking-tilaksi 

   Laukkanen, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyö käsittelee työkulttuurissa tapahtuneita muutoksia ja sen vaikutusta työympäristöjen suunnitteluun. Opinnäytetyön lähtökohtana oli löytää uudenlainen tilaratkaisu kirjakaupan liikehuoneistoon, jonka liikeideaan ...
  • UUDET TUULET KRIISIN JÄLKEEN : Tuotoksena ohjaajan opas Joensuun Kriisikeskukselle elämäntaitoryhmän pitämiseen 

   Sivonen, Teija (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli valmistaa opas Joensuun Kriisikeskukselle. Oppaan sisältönä oli nostaa esille ohjaajan kannalta huomioon otettavia asioita kriisiasiakkaiden uudelleen suuntautumisvaiheessa olevien ...
  • Uudisrakennuksen sähköistysprojektin toteutusopas 

   Halonen, Sami (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa sähköistysprojektin toteutusopas uudisraken-nuksen rakennuttajalle. Opinnäytetyössä käsitellään uudisrakennuksen sähköistysprojektin asettamat vaatimukset ja rakennuttajan velvoitteet ...
  • Uudistettu perehdytysopas Taito Pohjois-Karjala ry:lle 

   Ratilainen, Aino (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli uudistaa ja päivittää perehdytysopas toimeksiantona Taito Pohjois-Karjala ry:lle. Yhdistyksellä oli tarve päivittää ja täydentää perehdytysmateriaaliaan, joka oli sen laajaan toimintaan nähden ...
  • Uudistuneen kirjanpitolainsäädännön vaikutukset pien- ja mikroyrityksen tilinpäätökseen 

   Noponen, Mikko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Opinnäytetyön aiheena oli tutkia 1.1.2016 voimaan tulleen uudistuneen kirjanpitolain tuomia helpotuksia pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä. Tutkimus pohjautuu pääosin asetukseen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä ...
  • Uudistuvan energian aluetaloudelliset vaikutukset 

   Reiman, Tiina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Työn tavoitteena oli selvittää talous- ja työllisyysvaikutuksia vaihdettaessa taloyhtiön öljylämmitys uusiutuvaa energiaa hyödyntäväksi. Samalla kehitettiin laskentatyökalua, jolla voidaan havainnollistaa taloyhtiöön, ...
  • Uukuniemen kyläkaupan kehittäminen 

   Korhonen, Jesse (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Uukuniemellä sijaitsevalle kyläkaupalle toteuttamiskelpoinen kehittämissuunnitelma sekä tarjota kauppiaille työkaluja päätöksenteon helpottamiseksi. Työn toimeksiantajana toimi ensiksi ...
  • Uusi vuokrasopimusstandardi IFRS 16 ja sen käyttöönoton vaikutukset tilinpäätösinformaatioon 

   Hartikainen, Anniina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Opinnäytetyössä käsitellään kansainväliseen IFRS-tilinpäätösnormistoon kuuluvan vuokrasopimusstandardin uudistusta. Tällä hetkellä vuokrasopimusten käsittelyä ohjeistaa IAS 17 -standardi, mutta International Accounting ...
  • Uusien toimitilojen layoutsuunnittelu 

   Mutanen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Opinnäytetyönä oli suunnitella layout Ficon Oy:n uusiin tuotantotiloihin. Tavoitteena oli mahdollisimman toimiva ratkaisu, jossa on erityisesti kiinnitetty huomiota selkeisiin materiaalivirtoihin ja pyritty poistamaan ...
  • Uusien työntekijöiden perehdyttäminen Sovatek-säätiön Joensuun päihdepalvelukeskuksen kuntoutusyhteisössä : – Perehdytyskansio uusille työntekijöille 

   Ihalainen, Esa; Försti, Irina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Toiminnallinen opinnäytetyömme toteutettiin tekemällä uusille työntekijöille tarkoitettu perehdytyskansio Sovatek-säätiön Joensuun yksikön päihdekuntoutusyhteisöön. Tuotoksen tarkoitus on helpottaa uuden työntekijän työn ...
  • Uusien vapaa-ajan tonttien sähköistysselvitys 

   Behm, Henna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä uusien kaavoitettujen vapaa-ajan tonttien sähköistyssuunnitelmat valituille alueille PKS Sähkönsiirto Oy:n toimeksiannon mukaan. Työkaluina käytössä olivat yhtiön käyttämät ...
  • Uusiotuotteita kierrätetystä materiaalista ja uusiotuotteen brandi 

   Heponiemi, Sirpa (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä kierrätetyn materiaalin hyödyntämiseen tuotesuunnittelussa sekä ymmärtää uusiotuotteen brandia. Tavoitteena oli antaa yhteistyökumppanille uusia ideoita käyttää hyödyksi kierrätettyä ...
  • Uusiotuotteita Zirpus Designille 

   Hattunen, Noora (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäyteyön tarkoituksena oli kehitellä uusia tuotteita Zirpus Designille. Halusin tuotevalikoimaan uniikkeja tuotteita, joiden kautta yritykseni brändi voisi alkaa muodostua. Lähtökohtana tuotteiden suunnittelussa olivat ...
  • UUSIUTUVALLA ENERGIALLA TUOTETUN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VALINTAAN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT VANHASSA PIENTALOSSA 

   Kuronen-Sovari, Raisa (2021)
   Pientalojen lämmityksestä aiheutuvia hiilipäästöjä voidaan merkittävästi pienentää vaihtamalla lämmitysjärjestelmä uusiutuvalla energialla tuotettuun järjestelmään. Erityisesti lämpöpumppujärjestelmien tarjoama mahdollisuus ...
  • Uusiutuvan energian käytön kannattavuus viljankuivauksessa 

   Heinonen, Jari (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin viljankuivauksen kannattavuutta kolmella erilaisella maatilalla, kun kuivauksessa käytettävä energia tuotetaan uusiutuvalla energialla. Toteutettu työ oli tapaustutkimus, jossa tarkasteltiin ...
  • Uutuus paistopistetuotteen lanseeraus ja asiakastyytyväisyys 

   Luukkonen, Taru (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyön aiheena oli uutuus paistopistetuotteen lanseeraus ja asiakastyytyväisyys ja työn toimeksiantajana toimi Polvijärven K-market. Lanseerausosioon kuului kaksi leipäuutuutta: Pirkka Luomu ruisreikäleipä ja Pirkka ...