- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • Etäjohtamisen kehittäminen hajautetussa organisaatiossa 

   Ahvalo, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Terveydenhuollon organisaatio on usein hajautettu organisaatio. Hajautumiseen ovat vaikuttaneet kuntaliitokset, yhteistoiminta-alueet, kuntayhtymien perustaminen sekä toisaalta toimintojen keskittäminen. Hajautetun ...
  • ETÄJOHTAMISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN SOSIAALIALAN KOLMANNEN SEKTORIN ALUETYÖSSÄ 

   Halonen, Satu; Konttinen, Saija (2019)
   Tiivistelmä Etäjohtaminen tarkoittaa johtamista, jossa johtaja ei näe alaisiaan säännöllisesti kasvotusten. Tällaisia työn muotoja ovat etätyö, hajautettu työ, liikkuva- eli mobiili työ sekä työ, jota voi tehdä ...
  • Etäluettavien mittalaitteiden sähkönlaatutietojen hyödyntäminen verkkoyhtiössä 

   Turunen, Olli (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyössä keskitytään uusien etäluettavien mittalaitteiden sähkönlaatutietoihin joilla voi-daan kehittää jo olemassa olevaa sähköverkon valvontaa. Työn on tarkoitus toimia info-pakettina sähkönlaatutietojen hyödyntämisestä ...
  • Etäohjaaminen ja sen mahdollisuudet kehitysvammatyössä 

   Karttunen, Sauli; Martiskainen, Santeri (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on tarjota sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille tietoa etäohjaamisesta erityisesti kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa. Tarkoituksena on tuoda tietoa etäohjaamisen eri mahdollisuuksista, ...
  • Etäomistuksen vaikutus metsänomistajien tietotasoon ja metsänkäytön suunnitteluun 

   Kilpeläinen, Ville; Iivarinen, Mikael (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää etäomistajuuden vaikutusta metsänomistajien tietotasoon ja metsänkäytön suunnitteluun. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös vastaajien metsiin liittyvää arvomaailmaa, joka vaikuttaa ...
  • Etätyöntekijöiden työergonomia – koulutuspäivä tietoliikennealan yrityksen henkilöstölle 

   Heikkinen, Janita; Hartikainen, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Etätyö on yleistynyt Suomessa tietoliikenteen kehittymisen ansiosta. Etätyöllä on monia hyötytekijöitä, mutta myös haittoja, kuten puutteellinen työergonomia kotioloissa. Näyttöpäätteellä työskentely aiheuttaa tuki- ja ...
  • Etävastaanoton kehittäminen Siun soten psykiatrian klinikassa 

   Hakkarainen, Katja (2020)
   Etävastaanotto tarkoittaa potilaan hoitamista videoyhteyden avulla. Sen avulla voidaan tarjota asiakaslähtöisiä ja kustannustehokkaita palveluita pitkien välimatkojen Pohjois-Karjalassa. Aihe juuri nyt erittäin ajankohtainen, ...
  • Eurokoodien mukainen laskentapohja pilarianturan mitoitukseen ja maatalouden karjarakennuksen asettamat vaatimukset suunnittelulle 

   Hirvonen, Sauli (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tämän opinnäytetyön alussa on selvennetty maatalouden karjarakennusten asettamia yleisiä vaatimuksia ja lähtökohtia suunnittelulle ja toisessa osassa on toteutettu Microsoft Excel -pohjainen laskentapohja maanvaraisen ...
  • Euroopan edustustojen taloushallinnon keskittäminen Suomeen 

   Mustapää, Maria (2020)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia ulkoasiainhallinnossa toteutettua keskittämisprojektia ja sen lopputulosta. Ulkoasiainhallinnossa toteutettiin taloushallinnon tehtävien keskittämistä Euroopan edustustoista Suomeen ...
  • Euroopan unioni ja kunnallinen itsehallinto 

   Kärkkäinen, Ville (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tarkastellaan Euroopan unionin vaikutusta kuntiin. Asiaa on tarkasteltu erityisesti suomalaisten kuntien kannalta. Työn alkupuolella esitellään yleisesti Euroopan unionia, kuntia ja kunnallista itsehallintoa. ...
  • EUROOPAN UNIONIN ELINTARVIKKEIDEN NIMISUOJAN HYÖDYNTÄMINEN POHJOIS-KARJALAN RUOKAMATKAILUSSA 

   Hiltunen, Ira (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli tammikuussa 2015 alkanut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Nimisuojasta kilpailukykyä -hanke, jossa mukana toimii Pro Agria Pohjois-Karjala. Hankkeen tarkoituksena on Euroopan unionin ...
  • European Wineries' Possibilities of Penetrating the Vietnamese Wine Market 

   Nguyen, Thi Anh Hang Jr (2019)
   The thesis provides a broad knowledge of the Vietnamese wine market and gives advice for small and medium-sized European wine producers on entering the market. Primary and secondary data collection are both implemented ...
  • EuroVelo 10 -pyörämatkailureitin kehittäminen 

   Kilpinen, Antti (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoite oli luoda EuroVelo 10 -pyörämatkailureitti palveluineen ja nähtävyyksineen Google Mapsiin sekä syöttää reitin tiedot European Cyclists’ Federationin tietokantaan. Lisäksi tarkoituksena oli hahmotella ...
  • EuroVelo 13 Suomen reitin kulttuurimatkailukohteet 

   Hämäläinen, Kaisa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää pyörä- ja kulttuurimatkailua, ja työn kohteena toimi Iron Curtain Trail -reitti eli EuroVelo 13 -reitti. Työn tarkoituksena oli kartoittaa EuroVelo 13 -reitin varrelta kulttuurimatk ...
  • Eva Ryynänen 100 vuotta - Juhlavuoden tapahtumia 

   Turunen, Veera (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli osallistua kuvanveistäjä Eva Ryynänen 100 vuotta-juhlavuoden tapahtumiin sekä havainnoida juhlavuoden tapahtumia Lieksassa. Taiteilijan koti, Paateri, oli erityisen keskeinen kohde ...
  • EVALUATION OF MARKET POTENTIAL OF BRAZIL FOR FOREST MACHINERY COMPANIES: CASE KESLA 

   Figueiredo, Alexandre (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Biomass is one of the sources for energy production with the greatest potential for growth in Brazil. It is considered one of the main alternatives to diversify sources of energy and consequent reduction of dependence on ...
  • EVALUATION OF THE SOCIAL MEDIA CHANNELS IN HOSPITALITY MARKETING. CASE STUDY: INTERCONTINENTAL HOTELS 

   Vo, Dai Thong (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   The development of social media has changed the world recently and more specifically, social media marketing has become the latest trend. Therefore, every business should have to construct its new marketing plan to optimize ...
  • Eväitä isyyteen - Ohjaustuokio imeväisikäisten lasten hoidosta turvapaikanhakijaisille 

   Havu, Mirka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Imeväisikäisikäisestä puhuttaessa tarkoitetaan alle 1 vuoden ikäistä lasta. Imeväisiälle tyypillistä on lapsen nopeasti tapahtuva huomattava kasvu sekä kehitys. Sitoutuneen isyyden sekä isän ja lapsen välisen hyvän ...
  • Exchange Server 2010:n tietoturvaominaisuudet 

   Nissinen, Antti; Kuittinen, Jonne (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia ja testata Exchange Server 2010 -sähköpostijärjestelmän tietoturvaominaisuuksia. Keskeisenä tavoitteena oli luoda turvallinen liityntä ulkoverkkoon sekä toimiva roskapostisuodatus ...
  • Export of Finnish paints and varnishes to Russia : Case GVK 

   Gordienko, Yana (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The Russian economy is recovering from past crises, and, despite a difficult politic and economic situation, the market of the Russian Federation is becoming attractive to foreign companies again. This includes the case ...