- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • FINNISH ONLINE STORE TO RUSSIA – CASE COMPANY X 

   Hirvonen, Susanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The purpose of this research is to provide a framework in the context of online store usability for the case company X and other Finnish online store companies. If they decide to operate in the Russian online market, they ...
  • FINNISH WHISKEY TO THE UNITED STATES: CASE COMPANY–TEERENPELI 

   Chernikova, Valeriia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Currently, the whiskey market in the United States is booming, seen in the increase in sales and the market share in the alcohol industry. Consumer behavior has changed towards premium special whiskeys from non-traditional ...
  • Florence Nightingalen merkitys hoitotyön historiassa : Posteri hoitotyön opiskelijoille 

   Kulokivi, Nico (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Florence Nightingale on yksi historian vaikuttavimmista sairaanhoitajista. Hän kehitti hoito-työtä merkittävästi eteenpäin elinaikanaan 1800-luvun Englannissa. Hänen suurimpana saavutuksenaan voidaan pitää sairaanhoitajille ...
  • Flow'n hyödyntäminen videopeleissä 

   Karppanen, Aki (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin aiemmista peleistä löytyneitä positiivisesti flow-kokemusten saavuttamiseen johtaneita pelielementtejä ja –mekaniikkoja ja pyrittiin toistamaan niitä erillisessä käytännön toteutuksessa. ...
  • Flunssapotilaan tutkiminen sairaanhoitajan vastaanotolla : Opetusvideo hoitotyön opiskelijoille 

   Mustonen, Jessica; Puruskainen, Tarja (2021)
   Suomessa sairastetaan vuosittain useita hengitystieinfektioita, jotka ovat käynnistyneet virusflunssalla. Ylähengitystieinfektiot ovat yksi kolmesta yleisimmistä vastaanottokäynnin syistä. Flunssan oireita voidaan hoitaa ...
  • Fotogrammetrinen metsänmittausmenetelmä 

   Korhonen, Lauri; Kuivalainen, Kyösti (2019)
   Drone- ja sensoriteknologian kehittyminen on mahdollistanut erilaisten uusien kaukokartoitussovellutusten kehittämisen. Metsätaloudessa tätä voidaan hyödyntää metsäninventoinnissa. Tässä opinnäytetyössä testataan ...
  • Fotorealismi Blenderissä ja Blend4Webissä : Karelia-amk:n CHP-voimalan 3D-visualisointi 

   Pietiläinen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa selainpohjainen 3D-visualisointi Karelia-ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimuskäytössä olevasta CHP-voimalasta. Toteutusvälineiksi valikoituivat Blender- ja ...
  • Fotorealistinen 3D-metsä ja stereoskooppinen lisä 

   Jääskeläinen, Jarmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia steresokooppisen 3D-metsän tekoprosessia ja tehdä huomioita sen teosta. Ensisijaisena näkökulmana oli tarkastella työtä elokuvantekijän intressien kautta. Opinnäytetyöhön kuuluu dynaamisen ...
  • FPC-MANUAALIN LAATIMINEN AATELITALO OY:LLE 

   Kärki, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin Aatelitalo Oy:lle FPC-manuaali eli tehtaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirja. FPC-manuaali tarvitaan osana aineistoa hakiessa yrityksen tuotannolle laadunvalvonnan sertifiointia. Laadunvalvonnan ...
  • Free Online Marketing Tools-Case: bab.la 

   Shakhova, Polina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The aim of the present paper is to analyze the effectiveness of online marketing tools and their implementation with low or zero capital using the example of the internet-based company bab.la, which offers language learning ...
  • Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönotto Cloudia Oy:ssä 

   Ikonen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönottoa Cloudia Oy:ssä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka Freshdesk otetaan käyttöön Cloudia Oy:ssä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä ominaisuuksia ...
  • From a Game Jam Game to a Full Release 

   Hyvärinen, Pietu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The goals of this thesis were to develop a new game based on a game developed at the Global Game Jam of 2018, describe how the development processes differ between these two games and examine how the final games are ...
  • Functional Workflow in 3D Character Design 

   Kovanen, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The aim of this thesis is to design and create a 3D character suitable for use in a video game as well as to understand the entire process or workflow of 3D character creation, from its ideation through concept art to a ...
  • Furniture Design for Kiteen Huonekalutehdas Oy 

   Afanasyeva, Ekaterina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The current thesis focuses on the design process and creation of a concept for bedroom furniture items in cooperation with the Finnish company Kiteen Huonekalutehdas Oy. The aim of this thesis is to design a concept that ...
  • Fysioterapeuttien kokemuksia syömishäiriöpotilaiden kohtaamisesta 

   Kolunsarka, Noora; Ryynänen, Anna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia fysioterapeuttien yksilöllisiä kokemuksia työskentelystä syömishäiriöpotilaiden kanssa. Opinnäytetyössämme selvitettiin miten fysioterapeutit kokevat fysioterapiatilanteet, potilaan ...
  • Fysioterapeuttien käytänteitä koira-avusteisessa fysioterapiassa 

   Lyyluoma, Juulia; Tiitinen, Petra (2020)
   Eläinavusteisuus tai eläinavusteinen työskentely on kattotermi, mikä pitää sisällään erilaisia eläinavusteisuuden muotoja. Käsittelemme opinnäytetyössämme eläinavusteista terapiaa, tarkemmin koira-avusteista fysioterapiaa, ...
  • Fysioterapeuttinen ohjauspolku fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ylipainoisilla ammattikorkeakouluopiskelijoilla 

   Keltanen, Henna; Pekkarinen, Linnea (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveyttä tukemalla heitä painonhallinnassa. Tavoitteena oli luoda malli ”painonhallintapolusta”, jossa ylipainoisten ja lihavien ...
  • FYSIOTERAPEUTTISEN HARJOITUSINTERVENTION VAIKU-TUKSET NUOREN SALIBANDYPELAAJAN POLVEN ETUPUOLEN KIPUTILOJEN HOIDOSSA 

   Vainikainen, Toni; Raatarila, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Salibandy on vauhdikas ja impulsiivinen pallopeli, jossa yhdelle pelaajalle voi tulla ottelun aikana jopa yli 200 suunnanmuutosta. Lajin luonteesta johtuen pelaajien alaraajat joutuvat kestämään erittäin kovaa kuormitusta, ...
  • Fysioterapia moniammatillisessa palliatiivisessa työryhmässä – kirjallisuuskatsaus 

   Kopponen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat tulevaisuudessa entistä merkittävämpiä hoidon osa-alueita väestön ikääntymiskehityksen jatkuessa. Palliatiivista hoitoa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä, johon voi tai ...
  • Fysioterapia omaishoitajan tukemisessa : Tapaustutkimus fysioterapiasta vertaisryhmäinterventiossa 

   Rytky, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan fysioterapian osuutta omaishoitoperheille kohdennetussa, yksilöllisesti kuntouttavassa vertaisryhmäinterventiossa. Työssä käytettiin aineistona fysioterapeutin toimia interventiossa sekä ...