- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • Fotorealismi Blenderissä ja Blend4Webissä : Karelia-amk:n CHP-voimalan 3D-visualisointi 

   Pietiläinen, Harri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli toteuttaa selainpohjainen 3D-visualisointi Karelia-ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkimuskäytössä olevasta CHP-voimalasta. Toteutusvälineiksi valikoituivat Blender- ja ...
  • Fotorealistinen 3D-metsä ja stereoskooppinen lisä 

   Jääskeläinen, Jarmo (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia steresokooppisen 3D-metsän tekoprosessia ja tehdä huomioita sen teosta. Ensisijaisena näkökulmana oli tarkastella työtä elokuvantekijän intressien kautta. Opinnäytetyöhön kuuluu dynaamisen ...
  • FPC-MANUAALIN LAATIMINEN AATELITALO OY:LLE 

   Kärki, Aleksi (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tässä opinnäytetyössä laadittiin Aatelitalo Oy:lle FPC-manuaali eli tehtaan sisäisen laadunvalvonnan käsikirja. FPC-manuaali tarvitaan osana aineistoa hakiessa yrityksen tuotannolle laadunvalvonnan sertifiointia. Laadunvalvonnan ...
  • Free Online Marketing Tools-Case: bab.la 

   Shakhova, Polina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The aim of the present paper is to analyze the effectiveness of online marketing tools and their implementation with low or zero capital using the example of the internet-based company bab.la, which offers language learning ...
  • Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönotto Cloudia Oy:ssä 

   Ikonen, Pekka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Freshdesk-asiakaspalveluohjelmiston käyttöönottoa Cloudia Oy:ssä. Tavoitteena oli selvittää, kuinka Freshdesk otetaan käyttöön Cloudia Oy:ssä. Lisäksi tavoitteena oli selvittää, mitä ominaisuuksia ...
  • From a Game Jam Game to a Full Release 

   Hyvärinen, Pietu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   The goals of this thesis were to develop a new game based on a game developed at the Global Game Jam of 2018, describe how the development processes differ between these two games and examine how the final games are ...
  • Functional Workflow in 3D Character Design 

   Kovanen, Simo (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The aim of this thesis is to design and create a 3D character suitable for use in a video game as well as to understand the entire process or workflow of 3D character creation, from its ideation through concept art to a ...
  • Furniture Design for Kiteen Huonekalutehdas Oy 

   Afanasyeva, Ekaterina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   The current thesis focuses on the design process and creation of a concept for bedroom furniture items in cooperation with the Finnish company Kiteen Huonekalutehdas Oy. The aim of this thesis is to design a concept that ...
  • Fysioterapeuttien kokemuksia syömishäiriöpotilaiden kohtaamisesta 

   Kolunsarka, Noora; Ryynänen, Anna (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena oli tutkia fysioterapeuttien yksilöllisiä kokemuksia työskentelystä syömishäiriöpotilaiden kanssa. Opinnäytetyössämme selvitettiin miten fysioterapeutit kokevat fysioterapiatilanteet, potilaan ...
  • Fysioterapeuttien käytänteitä koira-avusteisessa fysioterapiassa 

   Lyyluoma, Juulia; Tiitinen, Petra (2020)
   Eläinavusteisuus tai eläinavusteinen työskentely on kattotermi, mikä pitää sisällään erilaisia eläinavusteisuuden muotoja. Käsittelemme opinnäytetyössämme eläinavusteista terapiaa, tarkemmin koira-avusteista fysioterapiaa, ...
  • Fysioterapeuttinen ohjauspolku fyysisen aktiivisuuden lisäämiseksi ylipainoisilla ammattikorkeakouluopiskelijoilla 

   Keltanen, Henna; Pekkarinen, Linnea (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli edistää Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijoiden terveyttä tukemalla heitä painonhallinnassa. Tavoitteena oli luoda malli ”painonhallintapolusta”, jossa ylipainoisten ja lihavien ...
  • FYSIOTERAPEUTTISEN HARJOITUSINTERVENTION VAIKU-TUKSET NUOREN SALIBANDYPELAAJAN POLVEN ETUPUOLEN KIPUTILOJEN HOIDOSSA 

   Vainikainen, Toni; Raatarila, Santeri (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Salibandy on vauhdikas ja impulsiivinen pallopeli, jossa yhdelle pelaajalle voi tulla ottelun aikana jopa yli 200 suunnanmuutosta. Lajin luonteesta johtuen pelaajien alaraajat joutuvat kestämään erittäin kovaa kuormitusta, ...
  • Fysioterapia moniammatillisessa palliatiivisessa työryhmässä – kirjallisuuskatsaus 

   Kopponen, Mika (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Palliatiivinen hoito ja saattohoito ovat tulevaisuudessa entistä merkittävämpiä hoidon osa-alueita väestön ikääntymiskehityksen jatkuessa. Palliatiivista hoitoa toteutetaan moniammatillisessa työryhmässä, johon voi tai ...
  • Fysioterapia omaishoitajan tukemisessa : Tapaustutkimus fysioterapiasta vertaisryhmäinterventiossa 

   Rytky, Sanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Tässä tapaustutkimuksessa kuvataan fysioterapian osuutta omaishoitoperheille kohdennetussa, yksilöllisesti kuntouttavassa vertaisryhmäinterventiossa. Työssä käytettiin aineistona fysioterapeutin toimia interventiossa sekä ...
  • Fysioterapia osana syömishäiriöiden hoitoa : Esitys lastenpsykiatrisen osaston henkilökunnalle 

   Anttila, Meeri (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Syömishäiriöt ovat monimutkaisia oireyhtymiä, joiden hoidossa tarvitaan moniammatillista työryhmää ja sekä kehon että mielen hoitoa ja kuntoutusta. Fysioterapian onkin suositeltu kuuluvan osaksi syömishäiriöiden hoitoa ...
  • FYSIOTERAPIAMENETELMIEN KÄYTTÖ KYYNÄRNIVELEN LATERAALISEN EPIKONDYLALGIAN HOIDOSSA - TAPAUSTUTKIMUS 

   Hakkarainen, Miikka (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä on tapaustutkimuksen avulla selvitetty fysioterapeuttisten hoitomenetelmien käyttökelpoisuutta lateraalisen epikondylalgian hoidossa. Harjoitteluterapialla pyritään muun muassa säilyttämään ihmisen ...
  • Fysioterapiayrityksen kannattavuuden tarkastelu 

   Hirvonen, Anni (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2016)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia toimeksiantajayrityksen kannattavuutta tilinpäätöstiedoista laskettujen tunnuslukujen avulla vertailemalla niitä toimialan mediaaneihin. Kannattavuuden tarkastelujaksona käytettiin ...
  • Fyysisen kuormittumisen arviointi nostotyössä : Ergonomiaopas selän kuormittumisen vähentämiseen 

   Savolainen, Juho-Matti; Turunen, Krista (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Tiivistelmä Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan suomalaisista miehistä noin 35 % ja naisista noin 41 % oli kärsinyt selkäkivuista viimeisen 30 päivän aikana. Selkää kuormittava työ, jos-sa toistuvat usein nostot, hankalat ...
  • Fyysisten rajoitteiden käyttö vanhusten pitkäaikaishoidossa : Kirjallisuuskatsaus 

   Lappalainen, Taina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Tiivistelmä Vanhusten hoidon eettisyys on usein esillä mediassa. Eettisyyteen kuuluu fyysiseen rajoittamiseen liittyvä itsemääräämisoikeus. Opinnäytetyön aiheena on vanhusten fyy-sinen rajoittaminen pitkäaikaishoidossa. ...
  • Gaining value out of data - Smart City 

   Durant, Cédric; De Langhe, Florian (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   This thesis is commissioned by Process Genius. Riku Saarenheimo was our mentor from the company and Petri Laitinen was our tutor from KARELIA. Process Genius visualizes industrial process plants for organizations. The ...