- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

  • Graafinen suunnittelu ja teeman toteutus Liferay verkko-oppimisympäristölle 

   Kähärä, Kata (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli Liferay-pohjaisen verkko-oppimisympäristön käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu sekä toteutus. Työn toimeksiantajana toimi tietotekniikan palveluyritys Arcusys Oy, joka on perehtynyt avoimen ...
  • Graafisen ilmeen luominen media-alan mikroyritykselle 

   Alho, Erkki (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli luoda graafinen ilme toimintaansa aloittavalle media-alan mikroyritykselle. Tässä opinnäytetyössä graafisen ilmeen suunnitteluprosessiin kuuluivat yrityksen logon ja liikemerkin rakentaminen ...
  • Graafisen ilmeen soveltaminen asiakaskohtaamisissa 

   Oinonen, Pietu; Kansala, Rosa (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyö käsittelee palvelumuotoilua ja sen tietopohjan hyödyntämistä graafisessa suunnittelussa. Tavoitteena oli toteuttaa asiakaslähtöistä ja ilmeen mukaista graafista materiaalia teollisen alan yritykselle. Suunnittelu ...
  • Graafisen suunnittelijan roolit kirjan taittoprojektissa 

   Jääskeläinen, Anja (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Toiminnallinen opinnäytetyöni on kuvaus psykologisen kirjan taittoprojektista. Tavoitteena on esteettinen kirja. Ammatillisen käsikirjoituksen aihe on J. L. Morenon psykodraaman ja C. G. Jungin analyyttisen psykologian ...
  • Graafisen verkkosivueditorin tekninen suunnitelma 

   Tolkki, Jari (2019)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tekninen suunnitelma graafisen verkkosivueditorin toteuttamista varten. Tässä opinnäytetyöraportissa käydään läpi projektin määritys- ja suunnitteluvaiheet, joissa on käytetty ...
  • GRAMNEGATIIVISTEN SAUVABAKTEERIEN NÄKYMINEN : SYVISTÄ MÄRKÄNÄYTTEISTÄ GRAMVÄRJÄYKSESSÄ 

   Koivisto, Jaana; Repo, Sarianna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Gramvärjäys on mikrobiologiassa bakteriologinen perustutkimus. Sitä voidaan käyttää nopeaan diagnostiikkaan, sillä se antaa tärkeää ensitietoa mahdollisesta taudinaiheuttajasta. Gramvärjäytymisen perusteella bakteerit ...
  • Green Care -menetelmien hyödyntäminen fysioterapiassa – fysioterapeuttien kokemuksia 

   Heimonen, Sara (2019)
   Green Care -menetelmien käyttö osana kuntoutusta on yleistynyt 2010-luvun aikana myös Suomessa. Kysyntä ja arvostus Green Care -palveluita kohtaan on noussut ja tutkimustyö on antanut painoarvoa tälle kehitykselle. ...
  • Green Care -menetelmiin perustuvan luontoavusteisen fysioterapian vaikutukset ikääntyneen terveyskuntoon – Case-tapaus 

   Pajari, Roosa; Eerola, Anniina; Parikka, Johanna (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Luonnon hyvinvointivaikutukset ovat olleet tiedossa jo pitkään niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Niitä tavoitellaan muun muassa kasvien ja eläinten sekä yhteisöllisyyden ja luonnon rauhoittavien vaikutusten avulla. ...
  • GREEN CARE -MENETELMÄT KUNTOUTUMISEN TUKENA : Audiovisuaalinen esitemateriaali 

   Lindroos, Elina (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Luonnon elementeillä on monia myönteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen ja toimintakykyyn. Tutkimustietoa hyvinvointivaikutuksista on saatavilla yhä enemmän ja tavoitteena on kytkeä tieto osaksi kuntoutusprosessia. Green ...
  • GREEN CARE -TOIMINNAN VAIKUTUS HENKILÖKUNNAN TYÖHYVINVOINTIIN IKÄÄNTYNEIDEN HOIVAYKSIKÖSSÄ 

   Lehtinen, Sini (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tiivistelmä Green Care -toiminta tarkoittaa toimintaa, joka tähtää terveyden ja hyvinvoinnin edis-tämiseen elollista ja elotonta luontoa hyväksikäyttäen. Green Care -toiminta on viime aikoina tullut myös Suomeen. ...
  • GREEN CARE -TOIMINTA VANHUSTEN HOIDOSSA JA KUNTOUTUKSESSA : Integroitu kirjallisuuskatsaus 

   Kosomaa, Anu (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2013)
   Green Care eli Vihreä hoiva on yläkäsite monille eri sosiaalisille ja terveyden edistämisen sekä kuntoutuksen toiminnoille, joille on yhteistä luonnon, eläinten, maaseutuympäristön ja -työn hyödyntäminen ihmisten elämänlaadun ...
  • GREEN CARE HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄJÄNÄ : Vihkonen luontohoivasta 

   Luomala, Mari; Pehkonen, Riikka (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2017)
   Luonto on ollut osana hoitotyötä jo vuosikymmenien ajan. Luonnonantimia on käytetty ihmisten lääkitsemiseen ja sairauksien parantamiseen sekä hoitamiseen jo ajanlaskun alkuaikoina. Viime vuosikymmeninä luonnon merkitystä ...
  • Green Caren toteutus Suomessa 

   Koukkunen, Miia (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2014)
   Opinnäytetyössä selvitettiin, mitä Green Care on. Työssä paneuduttiin Green Caren edellytyksiin, tavoitteisiin ja historiaan sekä esitettiin sen erilaisia toimintamuotoja. Pyrittiin myös selvittämään Green Care -toiminnan ...
  • Green Key -ympäristösertifikaatin hakeminen Break Sokos Hotel Kolille 

   Tervo, Emma (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2018)
   Kiinnostus ympäristöasioihin ja luonnon hyvinvointiin on lisääntynyt viime vuosina. Perehdyin opinnäytetyössäni erilaisiin majoitusalalla käytettäviin ympäristösertifikaatteihin. Pohdin kestävää matkailua niin yritysten ...
  • Greiner Bio-one Glucomedics- ja Terumo FC-mixture -sokeriputkien vertailu 

   Martikainen, Tuomas (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyössä tutkittiin Greiner Bio-one Glucomedics -sokeriputken ominaisuuksia ja niitä verrattiin Terumon FC-mixture -sokeriputkeen. Glucomedics-sokeriputki on tullut markkinoille toukokuussa 2013. FC-mixture -sokeriputki ...
  • GSM-ohjaus 

   Mikkonen, Niko (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia erilaisia etähallintamahdollisuuksia, keskittyen GSM-ohjaukseen. Aluksi tarkasteltiin kauko-ohjauksen historiaa, josta siirryttiin vanhan sotateollisuuden kautta nykypäivän jokapäiväisiin ...
  • Gynekologisen, virtsan ja ysköksen irtosolunäytteiden mikroskopoinnin opas 

   Sotikov, Teea (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2011)
   Sytologisen tutkimuksen tarkoituksena on määrittää tauti tarkastelemalla sytologisten näytteiden solumuutoksia mikroskooppisesti. Sytologisten näytteiden yleisin indikaatio on pahanlaatuisen kasvaimen epäily. Solumorfologian ...
  • H&B home Oy:n mainonnan vaikutukset asiakkaiden ostohaluun ja toimintaan 

   Tanskanen, Marika (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aiheena oli asiakaskysely H&B home Oy:n kanta-asiakkaille yrityksen mainonnasta. Kyselyllä selvitettiin, miten yrityksen mainonta vaikuttaa asiakkaiden ostohaluun ja toimintaan sekä kysyttiin mahdollisia ...
  • Haasteena laadukkaat virtsanäytteet : Ohjekansio ja koulutustilaisuus virtsanäytteistä Juuan kotihoidolle 

   Tuononen, Tiina (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu, 2012)
   Virtsanäytteiden avulla voidaan tutkia kattavasti virtsanerityselimistön toimintaa, elimistön aineenvaihduntaa, selvittää virtsateiden pahanlaatuisia solumuutoksia ja diagnosoida virtsateiden bakteeri-infektioita. ...
  • HAASTEET RAVINTOLAN ESIMIESTYÖSSÄ 

   Salmela, Eerik (Karelia-ammattikorkeakoulu (Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu), 2015)
   Tässä opinnäytetyössä esitellään ravintola-alalla esimiehenä toimimiseen keskeisimmin vaikuttavia asioita, kuten liiketoimintaan liittyviä lakeja ja toimintatapoja. Lisäksi käsitystä ravintolatoiminnasta vahvistavat ...