KoulutusalaOpinnäytetyötKonetekniikka

  • 3D -työympäristön kehittäminen case-yrityksessä 

   Huovila, Kalle (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö on tehty case-yritykseen. Kyseinen case-yritys on projektitalo, joka toimittaa uniikkeja tuotteita ympäri maailmaa. Projektin suurimmat kustannukset tulevat luonnollisesti suunnittelukustannuksista. Tämän ...
  • 3D-konenäköanturin käyttö pinnanlaatusovelluksessa : Lahden ammattikorkeakoulu 

   Tiihonen, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli saada aikaiseksi Lahden ammattikorkeakoululle opetuskäyttöön laite, jolla voidaan demonstroida SICKin 3D-konenäkökameroiden ja -anturien eri käyttötarkoituksia teknologiateollisuudessa. ...
  • 3D-mallit ja 3D-mallikatselmukset Neste Jacobs 

   Nieminen, Jarno (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyö tehtiin Neste Jacobsille. Yritys tuottaa erilaisia teknologia-, suunnittelu- ja projektijohtopalveluita pääasiassa öljy-, kaasu-, petrokemian- ja kemiante-ollisuudelle sekä biotekniikan yrityksille. Työssä ...
  • 3D-suunnitteluohjelmat : ominaisuudet ja käyttöohje 

   Kuru, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli esitellä 3D CAD -ohjelmien ominaisuuksia sekä laatia Autodesk Inventor -ohjelman käyttöohje. Työn tarkoituksena oli antaa aloittevalle suunnittelijalle valmiudet tehdä mallinnuksia ja teknisiä ...
  • 5S-menetelmän soveltaminen koneosastolle 

   Jokelainen, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö käsittelee 5S-menetelmän soveltamista Orima-Tuote Oy:n koneosastolle. 5S-menetelmä on tärkeä Lean- ja Toyotan tuotantojärjestelmien kehitystyökalu.Työn tarkoitus oli tehostaa koneosaston toimintaa organisoimalla ...
  • 5S-ohjelman käyttöönotto konepajaympäristössä : case: Polarteknik 

   Karvinen, Aki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli ottaa käyttöön 5S-ohjelma Polarteknikin tuotannossa. Polarteknikillä, Nastolan toimipisteessä, valmistetaan hydraulisylintereitä. Insiöörityö toteutettiin Nastolan toimipisteeseen. Yrityksessä ...
  • Aaltopahvikoneen vastaanoton työturvallisuuden kehittäminen : Stora Enso Packaging Oy 

   Pällo, Tomi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön lähtökohtana oli Stora Enso Packaging Lahden tehtaan aaltopahvikone 1:n vastaanotossa, vuosien 1998 – 2012 välisenä aikana, tapahtuneiden työtapaturmien kartoittaminen ja tutkiminen. Tapaturmien syiden ja ...
  • Akselien hitsauskoneen ohjauksen kehittäminen 

   Laakkio, Jukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli Orfer Oy Valmistuspalvelun akselien hitsauskoneen logiikkaohjelman uusiminen ja uuden käyttöliittymän teko. Työssä tutustuttiin Orfer Oy:n tuotteissa oleviin akseleihin ja niiden valmistukseen. ...
  • Alipainelaitteiden tutkimustyö 

   Meisaari, Jouni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee alipainetekniikkaan liittyviä mittauksia komponen-teista ja materiaaleista. Alipainetekniikan mittaukset tehdään Orfer Oy:lle Orimattilassa, yrityksen omissa toimitiloissa. Työn tarkoitus on ...
  • Annosteluyksikön tuotetietojen kerääminen ja esittäminen konfiguraattorin implementointia varten 

   Pihlgren, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän insinöörityön tavoitteena oli tuottaa Dieffenbacher Panelboard Oy:lle tarvittavat tuotetiedot tuotekonfiguraattorin implementontia varten. Tuote oli puulevytehtaan liimakeittiön annosteluyksikkö. Kirjallisessa osassa ...
  • AS-i-väyläjärjestelmä : projektisuunnittelun ohjeistus 

   Aalto, Tommi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön tavoitteena on laatia AS-i-väyläjärjestelmän projektisuunnittelun ohjeistus Pöyry Industry Oy:n käyttöön. Yrityksessä oli suunniteltu vähän AS-i-väyläjärjestelmiä, mutta niiden yleistyessä ilmeni tarve ...
  • Asiakaslähtöisyydellä kohti innovaatiokumppanuutta : CDM®-palvelun kehittämistutkimus 

   Nurmi, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena on SEW-Eurodriven CDM®-tietokannan ja tietokantaan liittyvien palveluiden kehittäminen. CDM®-tietokanta on laitekannan hallintajärjestelmä, jonne kootaan tietoa SEW:n asiakkaiden voimansiirtolaitteista. ...
  • ATEX-laitekokoonpanon vaatimukset : ATEX-sertifiointi 

   Sabri, Omar (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää räjähdysvaarallisiin tiloihin sijoittuvien laitteiden turvallisuutta ja niille asetettuja vaatimuksia. ATEX on lyhenne sanoista ATmosphere EXplosive, joka tarkoittaa räjähdysvaarallisessa ...
  • Automaatio- ja mekaniikkasuunnittelijan ohjeet 

   Järvinen, Jere; Sainio, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli päivittää automaatio- ja mekaniikkasuunnittelijan oh-jeet. Ohje tehtiin ALTEN Finlandille, ja sen tarkoitus on toimia perehdytysmateriaalina uudelle työntekijälle sekä olla kaikkien ...
  • Automaatioasentajan mittaus- ja vianhakukoulutus 

   Sipilä, Tommi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyö on suunniteltu hollolalaisen sähköalan yrityksen tarpeiden mukaan. Työn tavoitteena oli toteuttaa ja suunnitella automaatioasentajan mittaus- sekä vianhakukoulutus sekä koulutuksessa tarvittava laitteisto ja ...
  • Automaatiojärjestelmän visualisointi 

   Knuuttila, Olli (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli luoda visualisoitu malli jo olemassa olevasta 3D-mallista. Tätä visualisoitua mallia käytettäisiin Orfer Oy:n asiakkaiden vakuuttamiseen yrityksen kyvyistä toimittaa monipuolisia ...
  • Automaatiosuunnittelun tehostaminen TIA Portal -kirjaston avulla : Lahti Precision Oy 

   Penttinen, Roope (Lahden ammattikorkeakoulu, 2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehostaa Lahti Precision Oy:n ohjaussuunnittelua selvittämällä eri vaihtoehtoja logiikkaohjelmoinnin nopeuttamiseksi sekä yhdenmukaistamiseksi. Tavoitteena oli pyrkiä käyttämään mahdollisimman ...
  • Automaattisen lavauskoneen automaatiosuunnittelu ja käyttöönotto : case: Formeca Oy 

   Virkki, Riku (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tehdä automaattisen lavauskoneen automaatiosuunnittelu sekä käyttöönotto. Lavauskone pinoaa pahvilaatikoita kuormalavalle. Opinnäytetyö on tehty Formeca Oy:lle. Formeca Oy valmistaa ...
  • Automaattisen palonsammutusjärjestelmän suunnitteluprosessi 

   Borovikov, Anton (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää automaattisen palonsammutusjärjestelmän suunnitteluprosessi. Suunnitteluprosessissa hyödynnetään uudenlaista Tungus-palonsammutusmoduulia. Opinnäytetyön alussa käsitellään tulipaloa ...
  • Automaattitrukin hyödyntäminen materiaalivirroissa 

   Rajalin, Ulugbek (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli esiselvittää automaattitrukin hyödyntämistä materiaalivirroissa Kemppi Oy:llä. Kyseisessä projektissa oli mukana kaksi automaattitrukin toimittajaa, jotka tarjosivat omia automaatioratkaisuja. ...