KoulutusalaOpinnäytetyötKuvataide

  • City, City - Bang, Bang : lastenkirjallisuus antaa voimaa ja parannusta arkielämään 

   Illukka, Leena (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni pohjautuu Grimmin satuihin ja Bruno Bettelheimin kirjaan Satujen Lumous ...jokainen satu on aikapeili,joka heijastaa joitakin puolia meidän sisäisestä maailmastamme....turhamaisuudesta, sisarkateudesta,pa ...
  • Guard an Angel 

   Kansanen-Stavale, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Lopputyöni "Guard an Angel" teoskokonaisuus muodostuu enkeliaiheen ympärille. Konkreettinen maailma ja enkelimaailma liittyvät teoskokonaisuudessa yhteen valokuvauksen keinoin. Teoskokonaisuuden avulla pohdin toden ja ...
  • Kadonnut raja : hyvän ja pahan pohdintaa taiteen keinoin 

   Revonkorpi, Minja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutissa tekemäni päättötyö koostuu Jyväskylän taidemuseossa 16.1.-1.3.2009 pitämästäni Kadonnut raja -nimisestä näyttelystä sekä kirjallisesta osuudesta, jossa valotan näyttelyn teosten ...
  • Kuoleman kautta elämään 

   Hakkarainen, Antti (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Olen käsitellyt taiteessani paljon kuoleman ja katoavaisuuden tematiikkaa. Tässä kirjallisessa työssä tarkoituksenani on syventyä kyseiseen aiheeseen ja tutkia mitä kuolema minulle merkitsee ja miksi käsittelen sitä ...
  • Kuva ajattelussa : pohdintoja taiteen tekemisestä ja kokemisesta 

   Lappalainen, Heikki (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Heikki Olavi Lappalaisen opinnäytetyön kirjallinen osa käsittelee hänen opinnäytetyönään pitämää taidenäyttelyä ja sen taustalla vaikuttaneita ajatuksia. Lappalainen on pohtinut ajattelun kuvallista tasoa, tiedostamatonta ...
  • Kuvanveistäjä kohtaa kondiittorin : oppimisen ja tekemisen löytöretki 

   Piri, Katri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössä käsitellään taiteen tekemisen ja leivonnaisten maailman yhtäläisyyksiä ja sitä, kuinka samankaltaisia ajattelu- ja työskentelytapoja kumpaankin tekemisen muotoon liittyy varsinkin niissä kehittymisen ...
  • Käsitteellinen kaupunki. Busterin matka maalauksesta veistokseen 

   Kömmistö, Enni (2009)
   Varsinainen opinnäytetyöni Lahden ammattikorkeakoulun Taideinstituuttiin oli yksityisnäyttely Galleria Uuden Kipinän Kulma-tilassa 19.5.–7.6.2009. Oppinäytetyöni kirjallinen osuus, Käsitteellinen kaupunki, Busterin matka ...
  • Lihaksi tuleminen : miten ruumiillisuus muokkaa identiteettiä? 

   Karppinen, Kirsi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tutkin opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa miten ruumiillisuus koetaan ja esitetään nykyisessä jälkiteollisessa yhteiskunnassamme. Tuon esille vallitsevia ruumisnormeja ja yhä yleistyvämpiä ruumiinmuokkaustekniikoita. ...
  • Liike - pysähtyminen - hiljaisuus 

   Kousa, Pia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni kirjallinen osuus käsittelee liikkeen, pysähtymisen ja hiljaisuuden teemojen kautta sitä kokemusmaailmaa, jota taideteoksillani pyrin lähestymään. Aiheet on jaettu selventäviin alaotsikoihin teoksieni rajaaman ...
  • Maailman taitavin nainen 

   Kimanen, Maija (Lahden ammattikorkeakoulu, [2006])
   Käsittelen kirjallisessa lopputyössäni hulluutta ja sen hyviä puolia. Taiteen tekeminen saattaa helposti lipsahtaa hulluuden puolelle. On myös totta että taiteen tekijöillä ja luovilla ihmisillä on eniten mielenterveysongelmia. ...
  • Miksi serigrafia? : mitä on serigrafia ja miksi teen sitä. 

   Jauhiainen, Eeva (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osiossa pohdin miksi serigrafiaa. Kerron lyhyesti serigrafian historiasta ja tekniikasta. Seuraan omaa polkuani serigrafian pariin ja kerron omasta tavastani työskennellä. Olen kysynyt muilta ...
  • Minä, mä ja ajatuksia taiteesta 

   Ruohonen, Kirsikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyössäni käyn läpi taiteellista historiaani sekä teoksissa käsittelemiäni teemoja hyödyntäen erilaisia taiteen ja sukupuolen tutkimuksen menetelmiä ja teorioita.
  • Mitt hus 

   Björninen, Anne-Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa MITT HUS, kerron taiteilijoiden taloista, arjen esteettisistä elämyksistä ja omasta kehityksestäni kuvataiteilijaksi. Kuvailen myös miten syntyivät yksityisnäyttelyni Johan S -galleriaan ...
  • New school 

   Salmi, Harri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kuvissani yhdistyvät graffititaide, nykytaide ja surrealismi. Maalauksissani heijastuu ja esiintyy jazz teema. Jazz-musiikki ja sanan käyttö maa-lauksissani ovat tärkeitä minulle. Nuoruuteni graffitimaalaamisesta muodostui ...
  • Sanasta lihaksi 

   Ahonen, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Karnevalismi on Mihail Bahtinin Rabellaesin tuotannon pohjalta luoma käsite keskiaikaisesta groteskista maailmankuvasta. Groteskissa maailmassa kaikki kuuluvat samaan materiaalis-ruumiilliseen yhteyteen. Se on vastakohta ...
  • Symbolism and Advertising in Pop Art 

   Willis, Nicole (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Introduction The premise of the written work on the subject of Symbolism and Advertising in Pop Art is to reveal that the thread of symbolism, in advertisement and other forms of media, whether it be ancient or ...
  • Taide tekee näkyväksi yhteyksiä : miksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa? 

   Haavisto, Susanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tässä tekstissä käsittelen suhteita taiteessa Nicholas Bourriaudin hänen Relational Aesthetics (2002) teoksensa pohjalta. Esittelen myös Art and its Messages: Meaning, Morality and Society (1997)- kokoelmassa julkaistujen ...
  • Taidettako? 

   Ursin, Lasse (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Kuka tekee taiteesta taidetta? Onko se taiteilija vai kokija? Kerron omista menetelmistäni tehdä asioita, jotka sattuvat olemaan taidetta. Kyseenalaistan taiteilijan ja kokijan auktoriteetin, käyttäen pseudotieteellisiä ...
  • Todellisuuden kudelma: ulkoisen ja sisäisen ulottuvuuden suhteet taiteen ja maalauksen näkökulmasta 

   Pihlaja, Joel (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Todellisuuden kudelma levittäytyy eteemme eloisana kaaoksen ja järjestyksen leikkikenttänä. Näemme sen heijastukset silmiemme verkkokalvoilla, kuulemme sen värähtelyt korvissamme, maistamme sen maut, haistamme sen hajut ...
  • Turva? 

   Kaakinen, Terhi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Opinnäytetyöni käsittelee teosteni kehittymistä ideasta teoksiksi. Äitiyslomalla ollessani aloin pohtia lapsen kuvakulmaa sekä turvaa ja turvattomuutta. Pyrkimyksenäni on saada aikuisia huomioimaan ja ymmärtämään lapsen ...