KoulutusalaOpinnäytetyötLiiketalous, hallinto ja markkinointi

  • 1990-luvun integraatioratkaisujen vaikutukset Suomen suhdannekuvaan 

   Piipponen, Saara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään miten integraatioratkaisut 1990-luvulla ovat muuttaneet Suomen suhdannekuvaa. Työn tarkoituksena on kartoittaa EU-jäsenyyden vaikutuksia Suomen ulkomaankauppaan ja sitä kautta suhdannekuvaan. ...
  • 360° Marketing and Communication Strategies Proposal 

   Fearon, Mibsam (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Economic crisis has affected many countries throughout the world in the past 10 years, most recently Spain has been one the most affected countries in Europe. Spanish company Desigual has been a leading clothes designer ...
  • 4P-markkinointimixin käyttö nykymarkkinoilla 

   Rautakorpi, Maria (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kartoittaa sitä, miten hyvin markkinoinnin 4P-malli tunnetaan yrityksissä nykypäivänä sekä sitä, millainen rooli kyseisellä mallilla on nykyajan markkinoinnissa. Aiheen valintaa puoltaa ...
  • 4PL-mallin tunnettuus : case: Kuehne+Nagel Lead Logistics Solutions 

   Piiroinen, René (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 4PL-mallin sekä case-yritys Kuehne+Nagel Lead Logistics Solutionsin tunnettuutta Hämeessä toimivien yritysten keskuudessa. Tutkimuksen teoriaosuus on jaettu kahteen osaan, joista ensimmäisessä ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto : Schenker Cargo Oy/Lahden terminaali 

   Knaappila, Heidi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee 5S-menetelmän nimellä kutsuttua kehitysohjelmaa. 5S-menetelmä tarkoittaa siisteyden ja järjestyksen käyttöönottoa ja sen ylläpitämistä yritysten eri toimipisteissä. 5S-menetelmän tavoitteena ...
  • Accounting Services for Russian Entrepreneurs in Finland : Case Company: Rantalainen Accounting Services Ltd 

   Hagman, Karina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Amount of business immigrants from Russia is rapidly growing from year to year in Finland. At the present, they present the biggest and the most active group of foreign entrepreneurs. Every entrepreneur has the liability ...
  • The Adoption of Blockchain in Food Retail Supply Chain : Case: IBM Food Trust Blockchain and the Food Retail Supply Chain in Malta 

   Nguyen, Ha; Do, Linh (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   The year 2008 witnessed the birth of Bitcoin, a cryptocurrency that has partly kindled the blazing flame of Industry 4.0. As the archetypal representative of this age, blockchain has proven itself to be not only the power ...
  • Adoption of E-invoicing in Vietnam : Case: Electricity of Vietnam Group, Danang Power Company 

   Giang Le, Ha (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Today, invoicing is a critical part of company’s operation. The creation of new technologies involves invoicing. Alongside the traditional paper-based invoice, electronic invoice, is also called e-invoice, has been another ...
  • Affiliate Marketing Plan : case: MSO.fi 

   Bystrova, Ekaterina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   With an increasing number of people utilizing Internet in their everyday life online marketing is also growing in its importance among companies. Companies nowadays realize that without practicing online marketing it is ...
  • Agenttien käyttö vientityössä 

   Jukka, Eliisa (Lahden ammattikorkeakoulu, 2008)
   Työ selvittää case-yrityksen yhteistyön sujuvuutta agenttien kanssa. Caseyrityksenä on Koskisen Oy. Koskisen Oy valmistaa mekaanisen metsäteollisuuden tuotteita rakennus-, huonekalu- ja kuljetusvälineteollisuudelle. ...
  • Aid for Trade tulevaisuuden kehitysapuna : Case: Nigeria 

   Virtanen, Aleksi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämä opinnäytetyö käsitteli yksityiseen sektoriin kohdistuvaa kehitysyhteistyötä sekä Nigerian markkinoita suomalaisyritysten näkökulmasta. Työn toimeksiantajana oli Finpro Oy suullisella sopimuksella. Työn tavoitteena oli ...
  • Aidolla asiakaskohtaamisella arvoa ravintolan liiketoimintaan 

   Eskelinen, Minnamari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakkaiden odotuksia hyvästä ja huonosta asiakaspalvelusta ruokaravintolassa sekä ymmärtää heidän aitoja kokemuksiaan syvällisemmin. Kehittämishankkeen tavoitteena oli laatia ...
  • Aikakauslehtimainonnan tulevaisuus : skenaario vuodelle 2020 

   Kankainen, Maiju (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä työssä etsitään vastausta siihen, miltä aikakauslehtimainonnan tulevaisuus näyttää vuonna 2020 ja selvitetään tulevaisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Painona tutkimuksessa on mainoksen myyjän näkökulma sekä aikakauslehdistä ...
  • Aikasarjamenetelmän hyödyntäminen kysyntälähtöisessä varastonhallinnassa 

   Haaranen, Jari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee varastotasojen kysyntälähtöistä hallintaa ja raaka-aineiden kysynnän ennustamista aikasarjamenetelmällä Merivaara Oy:ssä. Tavoitteena oli selvittää varastotasojen nykytila sekä kehittää ...
  • Aikuiskoulutus : tradenomitutkinto monimuotokoulutuksena 

   Kaarla, Maija; Oivamäki-Viljaranta, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   TIIVISTELMÄ Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka opiskelijat olivat edenneet opinnoissaan ja kuinka opinnot olivat vastanneet opiskelijan odotuksia. Lisäksi tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, kuinka ...
  • Aineettomien voimavarojen hyödyntäminen : case: Bus Travel Oy Reissu Ruoti 

   Ruoti, Tanja (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee henkilöstöjohtamista ja kannattavuuden kehittymistä pidemmällä aikavälillä hyödyntäen Balanced Scorecard -menetelmää. Työn tarkoituksena oli selvittää Balanced Scorecard -menetelmän toimintaperiaatteet ...
  • Air Freight Service Development Plan : Case: CMA CGM Logistics Vietnam 

   Nguyen, Giang (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Being one of the fastest-growing nations in the world, Vietnam is trading across the border actively and at the same time attracting multiple foreign investments. Import and export activities are occurring vigorously which ...
  • Aistimarkkinointi 

   Ruuskanen, Noora (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän työn tarkoituksena on selvittää, mitä on aistimarkkinointi. Aistimarkkinointi on uusi aihe markkinoinnin alueella. Mainonta perustuu nimenomaan aisteihin, toisin sanoen tietoa ihmisen aistien toiminnasta on aina ...
  • Ajankäyttö taloushallinnon eri tehtävissä: case: Yritys X 

   Tamminen, Suvi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee taloushallinnon tehtäviä ja niihin kuluvaa ajankäyttöä. Opinnäytetyö on tehty toimeksiantona yritykselle, josta käytetään nimeä Yritys X. Tutkimuksen tavoitteena on luoda kuvaus Yritys X:n ...
  • Ajankäytön tehostaminen osana organisaation kehitystä 

   Honkanen, Lotta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2006)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee organisaation kehittämistä, kehittämisprojekteja ja ajankäytön hallintaa. Kehitysprojekteihin liittyen käsitellään myös pilottiprojekteja, koska case - tutkimus toteutettiin pilottiprojektina. ...