KoulutusalaOpinnäytetyötMajoitus- ja ravitsemisala

  • Alkon työhyvinvointi teoriasta käytäntöön 

   Lievonen, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö tutkii kahden Alkon myymälän, Oulun Linnanmaan ja Kaakkurin, työhyvinvoinnin tilaa ja vertaa sitä Alkon omaan materiaaliin työhyvinvoinnista. Työssä kartoitetaan myymälöiden henkilökunnan nykyinen ...
  • Asiakastyytyväisyyden kehittäminen : asiakkaan huomioimisen ja myyntiaktiivisuuden merkitys ravintola Zetorissa 

   Laajalahti, Miiu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten ravintola Zetorin asiakastyytyväisyyttä saataisiin parannettua. Ravintola Zetor kuuluu HOK-Elannon ravintoloihin ja se sijaitsee Helsingin keskustassa. Tarkoituksena oli ...
  • Asiakastyytyväisyys uudistuneessa hotellissa : case: Cumulus Lahti 

   Perko, Emmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä uudistuneen Cumulus Lahden puitteisiin, eri palveluihin ja asiakaspalvelun laatuun. Opinnäytetyönä on asiakastyytyväisyyskysely, joka toteutettiin ...
  • Asiakastyytyväisyys uudistuneessa kahviossa : case: Campo Sportcenter Oy 

   Silvo, Katariina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä selvitetään miksi asiakastyytyväisyys on yrityksille tärkeää ja miten se vaikuttaa myyntiin. Opinnäytetyön tutkimuksena suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely urheiluhalli CampoSportcenterin kahvion, ...
  • Asiakastyytyväisyys, liikeidea ja pelikäyttäytyminen : case Peliravintola Sportti 

   Kääriäinen, Emmi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia, kuinka Lahden keskustassa toimivan ra-vipelien myyntiin keskittyvän Peliravintola Sportin tarjonta vastaa asiakkaiden tarpeisiin ja toiveisiin. Lisäksi selvitetään, minkälaista ...
  • Asiakastyytyväisyyskyselyn analysointi Kespro Oy:lle : julkisen ja yksityisen sektorin asiakastyytyväisyystekijöiden erot 

   Vihanto, Anette (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Kespro Oy:n asiakastyytyväisyyskyselyn analysointi. Tavoitteena on ollut löytää mahdolliset tyytyväisyystekijät, kehittämisehdotukset sekä keskeiset erot eri asiakasryhmien välillä. Työn ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Café Wanha Pankki 

   Hännikäinen, Taija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön perustana on Kuhmoisten kunnassa sijaitsevaan kahvila Café Wanhaan Pankkiin tehty asiakastyytyväisyystutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisena asiakkaat kokevat palvelun laadun kahvilassa, ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : Ravintola Mamma Maria, Lahti 

   Räty, Marjaana (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoite oli asiakastyytyväisyystutkimus Lahdessa sijaitsevaan ravintola Mamma Mariaan. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää asiakkaiden tyytyväisyyttä ravintolan palveluun ja ruokaan. Ravintolaan ei ole ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Kahvila-konditoria Capuccinosta 

   Niskanen, Tuija (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyys kahvila konditoria Capuccinossa. Työn tavoitteena on tutkia asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä koetun palvelun laatua asiakkaiden näkökulmasta. Työssä on käytetty kvantitatiivista ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus Lahden Amarillon lounasasiakkaille 

   Henttonen, Inka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkitaan Lahden ravintola Amarillon lounasasiakkaiden tyytyväisyyttä. Amarillo on S-ryhmän ketjuravintola, joka tarjoaa tuhtia texmex-tyylistä ruokaa ja tarjoilee lounasta arkipäivisin. Tutkimuksen ...
  • Asiakkaan polku : Case: SFC Hämeenhelmi 

   Lyytinen, Anni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen, ja se käsittelee palvelumuotoilua. Työn tavoitteena on laatia asiakkaan polku SFC Hämeenhelmelle. Asiakkaan polkua tässä työssä on lähdetty rakentamaan palvelumuotoiluprosessin pohjalta. ...
  • Asiakkaiden suhtautuminen drinkkeihin : case: Pirkanmaan Osuuskauppa 

   Mäkinen, Hanna; Raiskio, Aino (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä tutkimuksellinen opinnäytetyö perehtyy siihen, miksi asiakkaat nauttivat vähäisesti drinkkejä ravintoloissa ja miten heidät saataisiin nauttimaan niitä enemmän. Työn toimeksiantajana toimii Pirkanmaan Osuuskauppa. ...
  • Askelmerkit kohti pienpanimoravintolaa 

   Naukkarinen, Jarkko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee pienpanimoravintolan perustamista. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osiosta: askelmerkit yrityksen perustamiseen ja tietoa panimoalasta. Toiminnallinen osa painottuu uuden ...
  • B2B-asiakkaan tyytyväisyys messutapahtumassa 

   Helko, Satu; Anttonen, Sara (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, mistä elementeistä koostuu onnistunut business to business-tapahtuma näytteilleasettajien näkökulmasta. Opinnäytetyön tavoitteena oli myös selvittää näytteilleasettajien ...
  • Blogi vastuullisuusviestinnän välineenä : case: Lehmonkärki ja Iloranta 

   Närvä, Susanna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön aiheena on pienten ja keskisuurten yritysten vastuullisuusviestintä sekä sen hyödyntämistä markkinointiviestinnässä. Työni tavoite on tarkastella, miten yritykset viestivät vastuullisuudesta internetsivuillaan ...
  • Catering-palvelujen tuotteistaminen : case: Mustila Viini Oy 

   Kossila, Kirsi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuotteistaa Elimäellä toimivan Mustila Viini Oy:n catering-palveluja sekä kehittää yrityksen catering-palvelujen palveluprosessia asiakaslähtöisyys huomioiden. Opinnäytetyö on toiminnallinen ...
  • Cumulus-hotellit liikematkustajien silmin : kanta-asiakkaiden asiakastyytyväisyys 

   Mäkinen, Juha-Pekka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tässä opinnäytetyössä on aiheena asiakastyytyväisyyskysely Cumulus-hotellien kanta-asiakkaille, joiden matkustuksen tarkoituksena on liikematkustus. Opinnäytetyö rakentuu yhdessä Cumulus-hotellien kanssa toteutetun ...
  • Drinkkilista Lepaan kartanon tilausravintolalle 

   Huupponen, Miia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2011)
   Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tarkoituksena on luoda drinkkilista sekä pie-ni henkilökunnan opasvihko toimeksiantajalleni Lepaan matkailupalveluille. Lista ja opas tulevat käyttöön Lepaan matkailupalveluiden ...
  • Eloa Padasjoen kesään : Kuutamohullujen Yö 

   Koskela, Riikka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämä toiminnallinen opinnäytetyö käsittelee tapahtuman järjestämistä, ja sen teo-reettista pohjaa sovellettiin käytäntöön Padasjoella elokuussa 2010 järjestetyssä Kuutamohullujen Yö -taidetapahtumassa. Toiminnallisen osion ...
  • "Enemmän ruokaa josta koululaiset tykkää!" : kyselytutkimus Nastolan kunnan kolmas- ja kuudesluokkalaisille kouluruokailusta 

   Pelkonen, Sanni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on Nastolan kunnan 3.- ja 6.-luokkalaisten tyytyväisyys kouluruokailuun. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, ovatko oppilaat tyytyväisiä kouluruokaan. Lisäksi selvitetään tuntevatko oppilaat ...