KoulutusalaOpinnäytetyötMedia-ala

  • 100 Ideaa 

   Ahonen, Emilia (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyöni 100 Ideaa on rakenteellisesti avoin ja moniosainen kuvitusteos. Teos koostuu serigrafianvedoksista ja -julisteesta, digitaalisesta suurtulosteesta, sekä osallistumisesta Le Dernier Cri -kollektiivin järjestämään ...
  • 1083% 

   Nahkuri, Jussi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   1083% on kuvasarja, joka käsittelee ihmisen ja luonnon vääristynyttä suhdetta sekä ihmisen sokeutta ja kieltäymyksen tilaa negatiivisia kehityskulkuja kohtaan. Sarja on dystopia, joka sijoittuu vuoteen 2088, jolloin ihminen ...
  • 28032008 : luovan toiminnan merkitys epävarmuuden kohtaamisessa 

   Nisonen, Ida (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyö 28032008 -Luovan työn merkitys epävarmuuden kohtaamisessa koostuu kymmenen valokuvan sarjasta ja kirjallisesta raportista. Valokuvat ovat syntyneet äitiyden kokemusten pohjalta, joista opinnäytetyön kannalta ...
  • 3D-animaatiohahmon suunnittelu ja toteutus 

   Haapiainen, Risto (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni aiheena on 3D-animaatiohahmon luominen, sen rigaaminen ja animointivalmiiksi saattaminen. Työn tavoitteena on mallintaa käyttökelpoinen Cinema 4D 3D-ohjelmalla tehty ihmishahmo ja sille toimiva ranka, eli ...
  • 3D-grafiikan ja videokuvan kompositointi CINEWAREa hyödyntäen 

   Seppälä, Tomi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni käsittelee musiikkivideon tekemistä Khid-nimisen artistin ”Myyn kaikki paitsi Kate Bushin levyt” -kappaleeseen. Video tehtiin yhteistyössä Balansia Filmsin kanssa. Tässä kirjallisessa työssä kerron videon ...
  • 3d-grafiikan käyttö tv-mainoksessa : Piipputaito oy, Hormiturvamies 

   Heiskanen, Toni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Suoritin opinnäytetyöni toimeksiantona tuotantoyhtiö Digilandilta. Animoin 15-sekuntiseen Piipputaito oy:n tv-spottiin 10-sekuntisen 3d-animaation. Mallinsin animaatioon keltaisen lava-auton, johon rakensin automaatiota ...
  • 74 uhanalaisinta eläintä : laaja yhtenäinen kuvituskokonaisuus viivapiirrostekniikkaa tutkien 

   Ala-Vähälä, Veera (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni aihe on laajan ja yhtenäisen kuvituskokonaisuuden luominen viivapiirrostekniikkaa tutkien. Työn kirjallisessa osiossa tarkastelen piirrettyä viivaa ja sen mahdollisuuksia lähdekirjallisuuden avulla ja ...
  • 79 kortin kuvittaminen Fler Iux –lautapeliin ja intuitio kuvitustyössä 

   Partala, Taina (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyöni aihe on 79 kortin kuvittaminen Fler Iux –lautapeliin ja intuitio kuvitustyössä. Työn kirjallinen osuus käsittelee intuitiota ja hiljaista tietoa kuvitustyössä ja dokumentoi kuvitusprosessia. Visuaalinen osuus ...
  • A little space adventure 

   Kaarakainen, Johannes (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni kuvallinen osuus on tieteisfiktiosta inspiraatiota ammentava seitsemän stereokuvan sarja, jota katsotaan View-Master -laitteella. Työni tekninen toteutus rakentuu pääasiassa 3D-grafiikan varaan valokuvaelementtien ...
  • A Living Form : Muoto visuaalisena kielenä 

   Iwaya, Aya (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyö on tutkielma graafisen muodon sisäistävästä visuaalisen viestinnän voimasta. Työni kautta ehdotan uutta visuaalisen kielen konseptia, joka haastaa visuaalista kommunikaatiota. Tuotokseni on teossarja: ehdottamani ...
  • A place to be somebody 

   Ovaskainen, Jukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyöni on kertomus siitä, kun matkustin Yhdysvaltoihin samoihin paikkoihin, joihin ensimmäiset suomalaiset siirtolaiset matkustivat vuonna 1638. Esitän valokuvallisen osuuden Galleria Kalleriassa 1.5.-14.5.2014. ...
  • A Timor Mortis : Kuoleman semiotiikka ja kehitys länsimaissa 

   Havukainen, Henna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Kirjallisen osuuden taustatutkimuksessa on perehdytään kuoleman semiotiikkaan ja sen kehittymiseen länsimaissa ja kuinka nämä toistuvat edelleen CD-levyjen kansitaiteessa. Produkti on viisiosainen kuolema-aiheinen ...
  • Accountor Groupin visuaalinen identiteetti 

   Tarhonen, Joni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyöni aiheena on kansainvälisen taloushallintoalan yrityksen, Accountor Groupin, visuaalisen identiteetin uudistaminen. Tutkin Applen, BMW:n ja Dolce & Gabbanan visuaalisia identiteettejä, josta saatujen havaintojen ...
  • Aina ajassa : historiikin suunnittelun vaiheita 

   Backman, Suvi (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyökseni suunnittelin ulkoasun kirjalle Aina ajassa - Lahtelaisen muotoilukoulutuksen vaiheita. Suunnittelin kirjan taiton kokonaisuudessaan, eli kirjan formaatin, typografian, materiaalit ja viimeistelyn sekä ...
  • Aivinasta ötökkään: moderni aapinen 

   Kinnunen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä työssä tutkitaan, millainen voisi olla moderni aapinen käsin rakennetuista kolmiulotteisista kirjaimista. Kirjaimet tulevat näyttelyyn, jonka tarkoituksena on esitellä materiaalilähtöistä kolmiulotteista kirjainmuotoilua ...
  • Akateemiset punajuuret : keittokirjan konsepti ja kuvitus 

   Tuomela, Anna (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni käsittelee keittokirjan konseptia ja kuvitusta. Asiakkaani on kirjan kirjoittaja Katri Komulainen. Suunnittelutyöhön kuuluu kuvitusten lisäksi kirjan konseptointi, formaatti, taitto ja kannen suunnittelu. ...
  • Alakulttuuria edustavan sarjakuvataiteilijakollektiivin tuotteistaminen 

   Kajander, Eve (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Erittäin salainen tissimerenneitoseura on Suomen sarjakuvaskenen pienlehtialakulttuurissa vaikuttava feministinen sarjakuvantekijäkollektiivi. Opinnäytetyönäni suunnittelin kollektiivin brändin pohjalta tuotekonseptit ...
  • Animaatio : Mikko Keskiivarin videoteokselle "I am Youtube" 

   Kivilompolo, Jutta (Lahden ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyössäni perehdyn animaation tekemiseen Adobe Flash CS3:lla. Haen sopivaa tyyliä ja tekniikkaa toteuttaa animaatiota, jonka on tarkoitus toimia Mikko Keskiivarin ” I am Youtube” -videoteoksen rinnalla. Työssäni ...
  • Animaatio aikuisoppijan työnteon tukena : Dokumentaatio: Opasteanimaatioiden käyttöönotto Hämeenlinnan kaupungille 

   Räsänen, Oona (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyössäni esitän näkökulmia animaation käytöstä aikuisoppijan työnteon tukena.Tämän lisäksi opinnäytetyöni sisältää KuntaPro Oy:n tilauksesta dokumentaation MitenVideo-käyttöönotosta Hämeenlinnan kaupungille. ...
  • Animaatio arkkitehtuurista : esittelyanimaatio Arkkitehtuurikilpailujen nettisivuille 

   Pasanen, Jenni (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöni käsittelee animaatiota, jonka tein asiakastyönä Suomen Arkkitehtiliitolle. Animaatio kertoo lyhyen tarinan Arkkitehtuurikilpailuista. Projektin tavoitteena on tehdä asiakkaan tarpeita vastaava animaatio, ...