KoulutusalaOpinnäytetyötPuunjalostustekniikka

  • 3D-viilu sekä joustava puulevy : kehitys ja muotopuristus 

   Helminen, Teemu (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää rakenteeltaan uudenlainen puupohjainen muotopuristettava materiaali sekä selvittää sen taipumista muottien avulla. Opinnäytetyö on osa Puurikastamon PUM-osahanketta, jonka ...
  • 5S-menetelmän käyttöönotto : Yritys x 

   Korhonen, Sami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyöprojektin tarkoituksena oli ottaa käyttöön 5S-työnohjausjärjestelmä Yritys x:n sahalaitoksessa Vierumäen toimipisteessä. Pilottiprojekti kohdistettiin kolmelle laitokselle, jotka olivat tuotantolaitos a, ...
  • Asiakastyytyväisyystutkimus : case: Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy 

   Aho, Timo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön aiheena on asiakastyytyväisyystutkimus, joka on tehty Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy:lle. Pälkäneen Putki ja Puhallin Oy on pälkäneläinen perheyritys joka toimii talotekniikka-alalla tarjoamalla urakointi-, ...
  • Bioetanolituotannon potentiaalin kartoittaminen piensahojen sivuvirroista 

   Anttila, Mikko (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä opinnäytetyössä oli tarkoitus selvittää, minkälaiset mahdollisuudet bioetanolintuotannolla olisi Suomessa, jos etanolia valmistettaisiin sahojen sivuvirroista. Suomi on mukana Euroopan unionin säädöksessä, jolla ...
  • Botnia-hinnoittelumallin muutoksen esikartoitus : UPM Kaukaan saha 

   Riikonen, Laura (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä esikartoitus Kaukaan sahan sivutuotteena syntyvän hakkeen laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tavoitteena oli kartoittaa Kaukaan sahan nykyistä tilannetta hakkeen laadun osalta ja ...
  • CAM-ohjelmiston käyttöönotto ja integrointi CNC-työstöön 

   Näppä, Krista (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia AlphaCAM-ohjelmiston käyttöönottoa ja integrointia Biessen-akseliseen CNC-työstökoneeseen. Tutkittavia kohteita ovat laitteiden toimitukset, asennukset ja näihin liittyvät ...
  • CE-merkinnän käyttöönotto, äänieristeovet : case: Desipo 

   Lähteinen, Leo (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Desipo Oy:n kanssa. Opinnäytetyö käsittelee Desipo Oy:n valmistamia äänieristeovimalleja, joille täytyy saada vaatimustenmukaisuushyväksyntä eli CE-merkintä. Työn tarkoituksena ...
  • CE-merkinnän valmistelevia toimenpiteitä puuelementtitehtaalla 

   Eskola, Tuukka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö keskittyy CE-merkintään; uusi eurooppalainen rakennustuoteasetus 89/106/ETY, joka annettiin huhtikuun 24. päivä vuonna 2011, määrää, että kaikki rakennustuotteet on oltava CE-merkittyjä sen ollessa ...
  • CNC:n asetusajan pienentäminen 

   Ylätupa, Jari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena on CNC-koneiden asetusajan pienentäminen. Tutkimuksen kohteena oli UPM Kymmene Lahden jalostustehtaan neljä CNC-konetta. Työn kirjallisuusosuus koostuu osioista jotka kertovat Lahden jalostustehtaan ...
  • Corel Paradox -ohjelman käyttöönotto 

   Pitkä, Miika (Lahden ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoite oli käyttöönottaa Pihlis Oy:ssä Oriel –tietotekniikalta ostama Corel Paradox –ohjelma. Ohjelma toimii yrityksen projektitarjouslaskenta- ja suunnittelujärjestelmänä, ja sillä tehostetaan ...
  • DeWalt Flexvolt : Akkutyökalujen markkinointi 

   Nieminen, Rami (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työssä tuotettiin Stanley Black & Decker Finland Oy:lle markkinointimateriaalia liittyen heidän DeWalt Flexvolt -akkutyökalujen tuotelinjaan. Työssä selvitettiin neljän puuntyöstöön tarkoitetun työkalun akunkesto. Käytetyt ...
  • Energiatehokas puulämmitys 

   Laaksovirta, Pekka (Lahden ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on laadittu kehittämään ja tutkimaan energia tehokasta puu-lämmitystä. Opinnäytetyön tarkoituksena on tutkia puun ominaisuuksia polttoai-neena ja sen energiaominaisuuksia. Työssä tutkitaan myös kuinka ...
  • Hakkeen laadun optimointi : Versowood Oy Riihimäen saha 

   Tuuri, Niko-Petteri (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja oli Versowood Oy ja tutkimus toteutettiin Riihimäen sahayksikössä. Opinnäytetyön aiheena oli hakkeen laadun tutkiminen. Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa pelkkahakkurilta syntyvän hakkeen ...
  • Hienosahapintaisten ulkoverhouspaneelien pinnanlaatu : Koskisen Oy 

   Kylökäs, Jere (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli vertailla hienosahapintaisia ulkoverhouspaneeleita, jotka on valmistettu eri menetelmillä. Työssä tutkittiin myös syitä siihen, mitkä tekijät aiheuttavat pinnan karvoittumista. Työssä keskityttiin ...
  • Hirrensuojakäsittely : Honkarakenne Oyj 

   Koskinen, Vili (Lahden ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämä insinöörityö toteutettiin Honkarakenteen toimeksiannosta. Tarkoituksena oli testata ratkaisua hirren suojauksessa, ennen lopullista suojaa. Varsinkin ulkoiset rasitteet kuljetuksessa sekä rungon pystytyksessä ovat ...
  • Huonekalumalliston suunnittelu ja toteutus 

   Hiltunen, Joonas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön aiheena on huonekalumalliston suunnittelu ja toteutus. Haasteena oli saada aikaan ilmeeltään yhtenäinen, sekä ryhdikäs ja edustava kokonaisuus. Mallisto koostuu istuimesta, työpöydästä ja kahdesta sohvapöydästä. ...
  • Ikkunatehtaan työaikakartoitus : Lammin Ikkuna Oy 

   Jalava, Markus (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Lammin Ikkuna Oy:n ikkunavalmistuksen työvaiheaikojen kartoittamista. Tarkoituksena oli selvittää eri työvaiheiden tekemiseen kuluva aika. Jatkossa kyseisiä aikoja tullaan käyttämään uuden ...
  • Ikkunoiden käyttö- ja huolto-ohjeen kehittäminen : Lammin Ikkuna Oy 

   Mynttinen, Juuso (Lahden ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli parantaa Lammin Ikkuna Oy:n nykyistä ikkunoiden käyttö- ja huolto-ohjetta asiakkaille helpommin tulkittavaksi ja ymmärrettäväksi. Uuden käyttö- ja huolto-ohjeen tuli myös olla markkinoivampi ...
  • Irtoroskan vaikutus koivuviilun määrään ja laatuun telakuivauskoneella 

   Saario, Tiia-Mari (Lahden ammattikorkeakoulu, 2017)
   Työssä tutkittiin viilun laadun muutoksia erilaisissa kuivausolosuhteissa. Työ on tehty Koskisen Oy:n vaneritehtaalla Järvelässä. Telakuivaus-koneiden toiminta perustuu kuumaan höyryyn, joka kiertää suurella paineella ...
  • Japanin markkinakartoitus : Suomalainen kalustedesign 

   Sipola, Tuomas (Lahden ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tarkasteltiin Japanin markkinoiden tämän hetken tilannetta. Markkinoita tarkasteltiin Japanin markkinoita potentiaalisena uutena toimialueena pitävän suomalaisen yrityksen näkökannasta. Toimeksiantajana ...