• Asiakaskokemuksen ja ravintolapalveluiden kehittäminen palvelumuotoilun keinoin : City Biljard 

   Laitinen, Roosa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee palvelumuotoilua ja asiakaskokemusta. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli oululainen biljardisali City Biljard. Työn tavoitteena oli kehittää yrityksen asiakaskokemusta sekä ravintolan toimintaa. ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen ja johtaminen franchising-ketjun palvelukonseptissa : Matkailuautolomatuote 

   Häkli, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa, joka havainnollistaa tärkeät näkökulmat palvelupolulla osana korkealaatuista asiakaskokemusta, joka on tuotettu franchisingottajien toimesta määritettyä franchising-palvelukonseptia ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen Original Sokos Hotel Vaakunassa 

   Lilvanen, Nora (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää, että miten asiakaskokemusta voidaan kehittää Original Sokos Hotel Vaakunassa. Opinnäytetyö tehtiin toimeksiantona Original Sokos Hotel Vaakunalle. Asiakaskokemuksen kehittämistä ...
  • Asiakaskokemuksen kehittäminen verkkokaupassa : Case Rekki 

   Ollikainen, Viivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää Rekki verkkokaupan palautusprosessia asiakaskokemuksen näkökulmasta. Rekki on vuonna 2016 avattu verkkokauppa, jossa myydään vähän käytettyjä merkkivaatteita. Työ ...
  • Asiakaskokemuksen käsioppaan laatiminen palvelukulttuurin muutoksen tueksi : case Pirkanmaan Osuuskauppa 

   Pajunen, Nita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalveluhenkilökuntaa koskevan työskentelyn tärkeimmät palvelustrategiaa toteuttavat toiminnot Pirkanmaan Osuuskaupassa ja luoda henkilöstölle pienimuotoinen opas näiden ...
  • Asiakaskokemuksen parantaminen asiakaslähtöisyyden keinoin 

   Koskinen, Anniina; Patopuro, Anna-Riitta (2019)
   Opinnäytetyömme tarkoituksena on selvittää asiakaspalvelun nykytilaa julkisen puolen terveydenhuollossa ja parantaa asiakaskokemusta palvelumuotoilun keinoin. Työn tarkoituksena on tehostaa toimintaa ja tiivistää entistä ...
  • Asiakaskokemus henkilöstöravintolassa : Case: Saarioinen Oy:n pääkonttori, Tampere 

   Saarinen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän keväällä 2016 tehdyn kvalitatiivisen tutkimuksen kohteena oli Tampereella sijaitsevan Saarioinen Oy:n pääkonttorin sisäinen henkilöstöravintola. Tarkoituksena oli selvittää, miten asiakkaat kokevat tarjolla olevat ...
  • Asiakaskokemus Ravintolassa : case: Olympia-kortteli 

   Puttonen, Elina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Tampereella sijaitsevan Olympia-korttelin asiakkaiden kokemuksia. Olympia-kortteli on 21. lokakuuta 2016 avattu kokonaisuus johon kuuluvat ravintola Muusa, Olympia Sali, Olympian ...
  • Asiakaskokemus TAKKin uudistetun Juvenes Ravintola Nastan ravintolasalissa 

   Jouttunpää, Riikka; Poutiainen, Satu (2019)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksen (TAKK) tiloissa toimivan Juvenes Ravintola Nastan asiakkaiden asiakaskokemusta uudistetussa ravintolasalissa. Tarve nousi esille TAKKin näkökulmasta, jotta ...
  • Asiakaskysely ravintola Henriksille 

   Kettunen, Emmi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön aiheena oli tehdä asiakaskysely ravintola Henriksille. Työn tavoitteena oli saada tietoa millainen kokemus asiakkaan näkökulmasta käynti ravintola Henriksissä on. Lisäksi haluttiin selvittää mihin asiakkaat ...
  • Asiakaslähtöisen palvelukonseptin mallintaminen : bistron ja sisustusliikkeen fuusio 

   Hokkanen, Miitu; Nikama, Oona (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö syntyi opinnäytetyön tekijöiden innostuksesta ja kiinnostuksesta palvelualaa, visuaalista ja näyttävää ympäristöä, ruokaa, sisustamista sekä vaatteita kohtaan. Opinnäytetyön tekijöitä kiehtoi ...
  • Asiakaslähtöisesti rakennettu liikuntakerhotoiminnan palvelumalli 

   Kangaspunta, Manu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Lasten liikuntakerhotoimintaa järjestetään Suomessa urheiluseurojen, kuntien ja yksityisten toimijoiden puolesta paljon, mutta tutkittua tietoa niistä on erittäin vähän saatavilla. Urheilun- ja koulutuksen kentillä puhutaan ...
  • Asiakaslähtöisyys kokoustoiminnan kehittämisessä 

   Tykkyläinen, Tiina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Asiakaslähtöisyys toiminnan kehittämisessä on menestymisen edellytys. Asiakkaiden tunteminen, heidän tarpeidensa tietoon saaminen sekä niiden pohjalta toiminnan kehittäminen luovat pohjan menetykselle. Asiakastietoa on ...
  • Asiakaspalaute ja sen prosessointi : henkilöstön näkökulma 

   Laine-Alonen, Päivi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää palautteen hyödyntämistä yhteistyössä keittiöhenkilökunnan kanssa. Lisäksi selvitettiin palautteen keräämisen keinoja ja esteitä palautteen saamiselle ja hyödyntämiselle. Tutkimus ...
  • Asiakaspalaute uudesta ruokalistasta ravintola Arthurissa 

   Tenhunen, Irene (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Opinnäytetyö tutkii ravintola Arthurin asiakkaiden mielipiteitä uudesta ruokalistasta sekä asiakkaiden arvostusta tällä hetkellä oleviin trendeihin, kuten luomu- ja lähiruokaan. Ravintola Arthur muutti ruokalistaansa enemmän ...
  • Asiakaspalvelukäsikirja : Matkalla hurmaavaan asiakaspalveluun 

   Michelsson, Riina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli laatia asiakaspalvelukäsikirja lentoliikenteen maapalveluita tarjoavan yrityksen työntekijöiden perehdyttämisen apuvälineeksi. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää asiakaspalvelun ...
  • Asiakaspalvelun merkitys asiakkaan ostopäätöksessä : Gigantti Oy 

   Hietikko, Piia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Lielahden Gigantin yleistä palvelun tasoa ja palvelun tason merkitystä asiakkaan ostopäätöksessä. Opinnäytetyöllä haluttiin saada selville, miten asiakkaat palvelun kokevat ...
  • Asiakaspalvelun muutos : K-Market-kauppiaan näkökulmasta 

   Mathlin, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyö sai alkunsa työn tekijän mielenkiinnosta asiakaspalvelua, sen eri muotoja ja muuttumista kohtaan. Tarkempi rajaus ja tehtävä saatiin, kun opinnäytetyön tekijä otti yhteyttä Kesko Oyj:n kehityspäällikköön, ...
  • Asiakassegmentointi ja kohdistettu markkinointi majoitusliikkeessä 

   Aaltonen, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön yhtenä tavoitteena oli selvittää ja vahvistaa ennakkoajatuksia majoitusliike X:n asiakasryhmistä. Tavoitteena oli myös löytää keinoja tietylle asiakasryhmälle kohdistettuun markkinointiin. Majoitusliike ...
  • Asiakastyytyväisyyden kartoittaminen Åkerlundinkadun opiskelijaravintolassa 

   Airola, Elina; Kilpijoki, Johanna (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa asiakkaiden tyytyväisyyttä Åkerlundinkadun opiskelijaravintolassa. Asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi tehtiin kaksi kyselyä, toinen tehtiin ennen remontin suunnittelua ja ...