• Android versus Windows Phone 

   Tuuri, Jesse (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee älypuhelinohjelmointia. Mahdollisista alustoista valittiin kaksi, tässä tapauksessa Android ja Windows Phone. Aluksi käsitellään lyhyesti älypuhelinohjelmointia yleisellä tasolla. Mitä ongelmia ...
  • Android- ja Bluetooth-kehitys käytännön esimerkillä 

   Gustafsson, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämä opinnäytetyö käsittelee Android-pohjaisille mobiililaitteille suunnattua ohjelmistokehitystä pienen esimerkkiohjelman avulla tarkasteltuna. Samalla tutustutaan myös Bluetooth-kehityksen perusteisiin sen ollessa ...
  • Android-ohjelmiston modularisointi 

   Reinman, Mishka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   TRESTIMA metsänmittausjärjestelmä on kehitetty korvaamaan yli 60 vuotta käytössä olleet perinteiset metsänmittaustyökalut. Opinnäytetyössä kerrotaan Trestima OY:lle tehdystä modulaarisesta Android-sovelluksesta ja sen ...
  • Android-sovelluksen käyttäjäkokemuksen (UX) kehittäminen 

   Myllys, Mikko (2019)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia käyttäjäkokemuksen ja sen mittaamisen teoriaa, jota sovellettiin opinnäytetyön kohteena olevan Android-aloitusnäyttösovelluksen arviointiin ja testaamiseen. Arviointimenetelmänä ...
  • Androidin tietoturvauhat ja niiltä suojautuminen 

   Kemppainen, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Älypuhelimet ja tablet-laitteet ovat tietoturvan kannalta hankalin mahdollinen ympäristö. Ne on helppo hukata ja varastaa, laitteet eivät tahdo kestää arjen kolhuja ja niiden tietoturvaominaisuudet jättävät toivomisen ...
  • Anturitiedon käsittelyohjelma sulautetulle Linuxille 

   Hietaranta, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Työn tarkoituksena oli tehdä sovellus, joka noutaa palvelimelta Json-tiedoston ja tulkitsee tiedostosta tarvittavat tiedot ja käyttää niitä kulloinkin halutulla tavalla. Kohdealustana sovellukselle oli PC-tietokonetta ...
  • Application Lifecycle Management for Safety-Critical Software Development 

   Honkanen, Harri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Safety-critical software development imposes many requirements for the development methods and processes used. A lot of formal documents and design considerations have to be done. This results in longer development times ...
  • Asiakas-palvelin-paikannussovellus maemo-ympäristössä 

   Simonen, Niina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Asiakasintegraation ulkoistamisen tuki : Rajapinnan suunnittelu ja käyttöönotto 

   Salmén, Ville (2019)
   Paikka- ja tilaajatieto ovat hätäpuhelun tehokkaan käsittelyn kannalta tärkeitä soittajan tietoja, joiden automaattista keräämistä varten hätäkeskustietojärjestelmän on toteutettava integraatioita eri palveluihin. Työssä ...
  • Asiakaspisteiden suunnittelu ja toteutus 

   Luoto, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • ASP.NET Core MVC -webkehitys : tietokannan selainpohjainen hallinta ja tuonti Excel-tiedostoksi 

   Piesanen, Juuso (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Työn tavoitteena oli luoda relaatiotietokannan selainpohjainen hallintajärjestelmä, jossa pystytiin tarkastelemaan, lisäämään, muokkaamaan ja poistamaan dataa. Sen lisäksi tietokannan data piti saada tuotua Excel-taulukk ...
  • Aurinkorannikko 

   Susi, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli toteuttaa WLAN-linkki, jonka avulla saataisiin toimiva internetyhteys etäpaikassa ja muokkaamalla lähetyspaikan asetuksia, voitaisiin lähettää muihinkin paikkoihin toimivaa internetyhteyttä. ...
  • Aurinkorannikon suomalaisten tietotekniset valmiudet 

   Leppäkoski, Aila (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarve syntyi siitä, että Tampereen ammattikorkeakoulu sekä Espanjan Aurinkorannikolla toimiva yhdistys Benalmadenan Suomalaiset ry kaipasivat tutkittua tietoa siitä, minkälainen tietoteknisen osaamisen taso ...
  • Aurinkosähköjärjestelmän suunnittelu ja toteutus omakotitaloon 

   Vuorinen, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyönä suunniteltiin, mitoitettiin ja toteutettiin aurinkosähköjärjestelmä omakotitaloon kustannustehokkaasti. Työ koostui kolmesta kokonaisuudesta. Suunnitteluvaiheessa pyrittiin kartoittamaan mahdollisimman ...
  • Autoanamneesijärjestelmä HearScan 

   Mäkelä, Kalle (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • Autojen älypuhelin sovellukset 

   Staack, Kristian (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   OBDII on Kaliforniassa kehitetty standardi autojen päästöille ja muille ominaisuuksille, josta EU:n alueella on otettu käyttöön muokattu versio, EOBD. OBD-väylän välittämiin tietoihin pääsee käsiksi ostamalla lukijan, joka ...
  • Automaatio NAS-ympäristössä 

   Murtonen, Samuli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää järjestelmä, jolla levyjakojen tilaus voidaan automatisoida NAS-ympäristössä. Uuden järjestelmän avulla asiakkaat pystyisivät helposti ja nopeasti tilaamaan levyjakoja palvelimilleen. ...
  • Automaatio- tietojärjestelmät moottorikokoonpanolinjassa 

   Alho, Pasi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Automaatiojärjestelmän tiedonkeruuohjelmisto 

   Nieminen, Jarkko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • Automaattinen akkujentestausympäristö 

   Aalto, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Työssä kehitettiin automaattinen akkujentestausympäristö käyttäen LabVIEW -ohjelmaa ja sen kanssa toimivaa datankeruulaitetta, joka paremmin tunnetaan DAQ -nimisenä komponenttina. Yksinkertaisuudessaan tämä ympäristö toimii ...