- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 15272-15280 / 15280

  • Öljyhiilivedyillä pilaantuneen maaperänäytteen biokunnostuksen menetelmävertailu 

   Ruhanen, Marika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Öljyn käytön minimointi kaukolämpölaitoksessa 

   Alakoskela, Matti (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   TIIVISTELMÄ Opinnäytetyön tavoitteena on edistää pelletin käyttöä kaukolämmöntuotannossa, lisätä kustannustietoutta Vapo Oy:n organisaatiossa sekä selvittää teemahaastattelujen avulla kolmen erilaisen kattilalaitoksen ...
  • Öljyn poistaminen vedestä 

   Vehmaa, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Suurimmalle osalle meistä suomalaisista puhdas vesi on itsestäänselvyys. Näin asia ei kuitenkaan kaikilla ole. Yksi suurimmista haasteista vedenpuhdistusprosessissa on poistaa öljy vedestä. Tämän työn tarkoituksena oli ...
  • Öljyn talteenottojärjestelmä 

   Lipponen, Teppo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Laadun varmistaminen ja tuotteiden toimivuus ovat tärkeässä osassa, kun yritys haluaa toiminnalleen jatkuvuutta. Toisaalta samat kriteerit ovat usein suuri ja aikaa vievä kuluerä, jota pyritään optimoimaan jatkuvasti. ...
  • Öljynerottimen öljypatjan korkeusmittari 

   Kuusela, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Työn tarkoituksena oli suunnitella ja valmistaa mittalaitteen prototyyppi, jolla voidaan helposti ja nopeasti mitata öljynerottimen öljypatjan korkeus. Työ toteutettiin tilaustyönä Elvime Ky -yritykselle. Työn aikana ...
  • Öljynerotussäiliön suunnittelu 

   Kuntonen, Jarno (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Öljyvärimaalauksia 

   Laine, Merja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Viimeaikoina maalausteni lähtökohta on ollut kokemus ja läsnäolo. Olen tuntenut olevani läsnä jossakin hetkessä, yhteydessä ympäröivään maailmaan ja maailma minuun. Tällainen kokemus muuntuu maalaukseksi. Maalauksessa ei ...
  • Ötökkäduoja huilulle 

   Ylöstalo, Laura (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyö koostuu raporttiosuudesta ja sävelletystä duomateriaalista kahdelle huilulle. Opinnäytetyössä kerrotaan yhteismusisoinnista yleisesti, materiaalin tekemisestä sekä duoista. Duoja on 18 kappaletta, jotka on ...
  • Untitled 

   Perttula, Marita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)