- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1318-1337 / 15366

  • C-295M-kuljetuskoneen huoltojärjestelyiden uudelleen organisointi : huoltotehtävät 

   Valkeejärvi, Aki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   C-295M-kuljetuskoneen huoltojärjestelyiden uudelleen organisointi -projektin tavoitteena on saada lyhennettyä Puolustusvoimien CASA C-295M -kuljetuslentokoneen määräaikaishuoltojen aiheuttamaa seisokkiaikaa. Voimassa ...
  • C-ohjelmoinnin ja tiedonhallintatekniikan verkko-opetusmateriaalin tuottaminen 

   Kuosmanen, Keijo; Lahti, Sami; Mononen, Ari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2005)
  • CAB Plan käyttöönotto 

   Aalto, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella CAB Plan -ajanvarusjärjestelmän käyttöönottoa Autokeskus Oy:llä, erityisesti Tampereen toimipisteessä. Työssä vertailtiin uuden ajanvarausjärjestelmän eroja suhteessa ...
  • Cacti - työkalu tietoverkon valvontaan 

   Nevalainen, Jokke (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tilaajana toimi Tampereen Puhelin Oy, joka on Pirkanmaan alueella toimiva täyden palvelun tietoliikennetalo. Tampereen Puhelin Oy kuuluu kotimaiseen Finnet-ryhmään ja tarjoaa pääasiassa laajakaista- ja ...
  • CAD – opetusympäristön kehittämishanke 

   Rajamäki, Erkki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Yksilöllinen kehittämishanke TAOKK:in opettajaopetukseen liittyen jossa aiheena on Toimihenkilön osaamisalkku(TOS) 2013 – työvoimakoulutuksen CAD - opetuksen oppimisympäristön opiskelu ja materiaalin järjestely- sekä ...
  • CAD-ohjelmistojen piirikaaviosovellusten vertailu 

   Hiltunen, Joonas (2019)
   Tässä opinnäytetyössä vertailtiin suunnitteluohjelmistojen piirikaaviosovelluksia, jotka soveltuisivat Insinööritoimisto AX-LVI Oy:n sähköyksikön käyttöön. Työssä vertailtiin neljää eri suunnitteluohjelmistoa: CADS Planneria, ...
  • CAD-ohjelmiston hankinnan kannattavuus yritykselle 

   Pyykönen, Pyry-Valtteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tässä opinnäytetyössä tutkittiin CAD-ohjelmiston hankinnan kannattavuutta yritykselle. Työn toimeksiantajana toimi FSC-Service Oy. Tarkoituksena oli ottaa selvää, kuinka kauan kestää, että ohjelmiston hankinta tulee maksamaan ...
  • CADS House -ohjelmiston käyttö puurakenteisen rakennuksen suunnittelutyökaluna 

   Valkeamäki, Aleksi (2019)
   Tämän insinöörityön tilasi A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Työssä tutkittiin CADS House -ohjelman soveltuvuutta yrityksen käytettäväksi puurakenteisten rakenteiden suunnittelussa. Työssä tarkastellaan ohjelman toimintaa ...
  • CADS-generointiominaisuuksien kehittäminen 

   Konttinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa Excel-pohjainen työkalu, jota hyödynnetään CADS Planner suunnitteluohjelmiston version 16 generointintiominaisuuksissa. CADS-generoinnin avulla pystytään luomaan tietokannasta ja ...
  • CADS-generointityökalun jatkokehitys 

   Koskinen, Matti (2019)
   Opinnäytetyö käsittelee CADS Electric -suunnitteluohjelman ja Excel-taulukkolaskentaohjelman käyttämistä yhdessä tehokkaaseen suunnitteluun. Opinnäytetyön teettäjänä oli Insta Automation Oy, joka toimii laajalti ...
  • CADS:n tietokantatyöskentelyn tehostaminen 

   Nurmilo, Timo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyössä kehitettiin CADS:n tietokantatyöskentelyä, jolla saadaan tehostettua ja nopeutettua automaatiosuunnittelua. Työ tehtiin kehitystyönä Insta Automation Oy:lle. Työssä käydään läpi pääasiassa CADS Electric DB ...
  • Cafe Vaao:n asiakastyyvyväisyys ja palvelun laatu 

   Peltoniemi, Tuula (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämä opinnäytetyö on tutkimus, jonka tavoitteena on kehittää Valkeakosken ammatti- ja aikuisoppilaitoksella (VAAO) sijaitsevan opiskelijakahvion Cafe Vaao:n asiakastyytyväisyyttä ja palvelun laatua. Tutkimustyössä halutaan ...
  • CakePHP-ohjelmointikehyksen käyttö verkkosovelluskehityksessä 

   Sissala, Toni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Opinnäytetyön toimeksiantaja on tamperelainen www-tuotantoon keskittynyt ohjelmistotuotantoyritys Syrjä Interactive. Työn tarkoituksena on tutkia CakePHP-ohjelmointikehystä, jotta toimeksiantaja saisi kattavamman kuvan ...
  • Call Center osana huollon ydinprosessia 

   Mäkinen, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Campusravita Oy:n asiakkaiden biojätteen vähentäminen 

   Kekki, Suvi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opiskelija- ja henkilöstöravintoloiden asiakkaiden lautasilta päätyy syömäkelpoista ruokaa hukkaan. Asiakkailta kertyvä ruokajäte on ravintoloille taloudellinen rasite. Lisäksi syömätön syömäkelpoinen ruoka eli lautastähde ...
  • Campusravita Oy:n välipalatarjonnan kehittäminen 

   Kauhanen, Aku-Olli (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää Tampereen ammattikorkeakoulun pääkampuksen yhteydessä sijaitsevalle Campusravita Oy:lle, mitä yrityksen asiakkaat syövät tai söisivät mieluiten välipalaksi ja kuinka paljon he ...
  • Can concert photography field benefit from online learning? : Feasibility study of designing an online concert photography course for Rockshutterz™ Academy 

   Komendova, Alena Alisa (2019)
   Teaching and learning have always been important aspects of human society. As technologies developed, so have the means of recording and sharing knowledge. The latest shift in the form of delivery of information came with ...
  • Can-väylä TwinCAT-ympäristössä 

   Kuusisto, Petteri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • CAN-väylätekniikka ajoneuvokäytössä 

   Sokka, Jaana (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Caohai Dianchi Lake Water Pollution Control Plan 

   Wang, Zhe (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Caohai is located in the lowest of Lake Dian area, and is in this region the only wastewater containing water body. Lake Dian is in the natural succession process and has entered a period of aging and eutrofication. The ...