- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 8763-8782 / 15280

  • P-TT-INR-näytteen säilyvyys kokoverenä näytteenottoputkessa huoneenlämmössä 

   Heiska, Maija; Liimatainen, Erika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tromboplastiiniajan INR-tulostus eli P-TT-INR on laboratoriotutkimus, jota käytetään varfariinilääkehoidon seurannassa. Tutkimuksen näytemateriaalina toimii potilaan natriumsitraatilla antikoaguloitu laskimoverinäyte. ...
  • P89LPC935-mikrokontrollerin ominaisuudet ja käyttö 

   Mikkola, Sakari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • PA Design and Optimization : a closer look to the factors and steps needed to achieve a good sound. 

   Moreno Gonzalez, Alvaro (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Live sound reinforcement has become better through time as new technologies have emerged and new equipment have been designed. The theory behind the design and optimization of sound systems is the same but, as time goes ...
  • PA1-Alueen isojen telojen vaihto-ohjeet 

   Ahola, Tatu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2011)
   Opinnäytetyön tarkoituksensa oli tehdä isojen telojen vaihto-ohjeet UPM-Kymmene Oyj:n Tervasaaren vanhalle paperitehtaalle. Tarkoituksena oli kerätä henkilökunnan hallussa oleva tietotaito talteen ja parantaa työturvalli ...
  • Paakkukoon vaikutus kuusen istutustaimikon alkuvaiheen kehitykseen 

   Pulkkinen, Miia (2019)
   Vuonna 2014 Mikkelissä istutettiin Metsähallituksen maille yksivuotisia isopaakkuisia kuusentaimia yhteensä yhdeksälle eri kuviolle. Kyseisten taimien paakut ovat Metsähallituksella perinteisesti käytössä olleiden ...
  • Paalutusohje 2011:n mukainen kohdekohtainen paalutustyö 

   Unkila, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia paalun rakenteellisen kestävyyden ja paalutustyön välisiä riippuvuuksia uuden 1.7.2013 käyttöönotettavan Paalutusohje 2011:n mukaisesti. Tarkoituksena oli tutkia paalun ...
  • Paarien ergonominen käyttö ensihoidossa : opetusvideot 

   Kilpi, Aino; Närhi, Minna; Ranta-aho, Aki (2019)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa tulevien ensihoitajaopiskelijoiden käyttöön lyhyet opetusvideot Pensi Rescue - ja Stryker-paarien turvallisesta peruskäytöstä. Opetusvideoissa havainnollistetaan perusasioita paarien ...
  • PACE-asenne lasten mielenterveyshoitotyössä : oppimateriaalia sairaanhoitajakoulutuksen vaihtoehtoisiin ammattiopintoihin 

   Kork, Laura; Lampila, Linda-Maija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyön aiheena oli PACE-asenne lasten mielenterveyshoitotyössä. Työelämäyhteytenä toimi Tampereen ammattikorkeakoulu, jolta opinnäytetyön aihe myös saatiin. Tavoitteena on tuottaa tietoa PACE-asenteesta ja tarkoituksena ...
  • Package Tour for Chinese Tourists in Kathmandu 

   K.C., Suraj (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Chinese outbound tourism is currently the single second largest source of tourism in the world and is well on the road to becoming the largest in a few years. Despite being a destination in a neighboring country, Kathmandu, ...
  • Packaging Machine Language linjaintegraatiossa 

   Mattila, Jessica (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Opinnäytetyössä tehtiin selvitys siitä, miten linjaintegraatio voidaan toteuttaa Packaging Machine Language -kommunikointistandardia käyttäen. Sen tarkoituksena on yhdistää eri laitevalmistajien kommunikointitavat yhdeksi ...
  • Packaging Standardization in Lean Manufacturing : an application of Part Standardization 

   Huynh, Thuy (2019)
   The role of packaking in production, supply chain, and logistics is indisputable, especially when the consuming economy develops with rising demands of commercial goods. Because of such an important role, having an efficient ...
  • Padasjoen auto- ja konekorjaamo Mäkinen & Kaurén historiikki 

   Lehmussaari, Tomi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tämä opinnäytetyö sisältää Padasjoen auto- ja konekorjaamo Mäkinen & Kaurén historiikin. Tarkoituksena oli kirjoittaa korjaamon historian tärkeimmät tapahtumat sen 25-vuotisesta historiasta vuodesta 1989 vuoteen 2014. ...
  • Pahvilaatikon purkajan suunnittelu 

   Nokelainen, Kalle (2020)
   Tämän opinnäytetyön aiheena suunniteltiin pahvilaatikon purkaja EA-Systems Oy:n tuotekehitysidean perusteella. Laite helpottaa ja nopeuttaa työtehtäviä, joissa puretaan paljon pahvilaatikoita. Opinnäytetyön toimeksiantajana ...
  • Pahvisen tukilastan tuotannon tehostaminen : tuotantotekniset ja materiaalia koskevat ratkaisut 

   Soili, Piia; Myllyluoma, Elias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Bekvil Oy, joka valmistaa pahvisia tukilastoja terveydenhuollon tarpeisiin. Pahvisten tukilastojen valmistaminen on ollut hidas prosessi, jossa on vaadittu paljon käsityötä. Tukilastojen ...
  • Pahvisen tukilastan tuotannon tehostaminen : tuotantotekniset ja materiaalia koskevat ratkaisut 

   Soili, Piia; Myllyluoma, Elias (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tilaaja oli Bekvil Oy, joka valmistaa pahvisia tukilastoja terveydenhuollon tarpeisiin. Pahvisten tukilastojen valmistaminen on ollut hidas prosessi, jossa on vaadittu paljon käsityötä. Tukilastojen ...
  • Paikalla muuratun tulisijan ohjeistus 

   Hyötyläinen, Sami (2019)
   Paikalla muurattun tulisijan tekemiseen tarvitaan paljon tietoa. Tulisijan rakenteet vaativat erilaisia työmenetelmiä tulisijan muurauksen eri vaiheissa. Tulisijaa muuratessa pitää ymmärtää tulisijan rakennetta ja ...
  • Paikalla valettujen suuaukkorakenteiden kustannusselvitys 

   Iivonen, Kai (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • Paikallavalettujen siltojen algoritmipohjainen mallintaminen 

   Nieminen, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä selvitettiin algoritmipohjaisen mallintamisen mahdollisuuksia siltojen suunnittelussa. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Ramboll Finland Oy. Tavoitteena oli luoda yritykselle algoritmipohjainen työkalu ...
  • Paikallavaletun ja elementtirakenteisen VSS:n vertailu 

   Rantavuori, Jussi (2019)
   Työssä vertaillaan paikallavalettua ja elementtirakenteista väestönsuojaa kustannus-, aikataulu-, ja laatunäkökulmasta toteutettujen kohteiden tietojen perusteella. Tuloksena saadaan numeerinen arvo toteutustapojen neliöhinnan ...
  • Paikallavaletun ulokeparvekkeen korjaussuunnittelu 

   Tammisto, Meri (2019)
   Tässä opinnäytetyössä toteutettiin Tampereen Kissanmaalla sijaitsevan 1950- luvulla rakennetun kolmikerroksisen kerrostalon neljän tuuletusparvekkeen ja kolmen huoneistoparvekkeen korjaussuunnittelu. Suunnittelun lisäksi ...