- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 14902-14921 / 15280

  • X-Treme Hunter Oy:n asiakastyytyväisyys 

   Jalonen, Joonas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä toimeksiantona asiakastyytyväisyystutkimus X-Treme Hunter Oy:n verkkokaupan asiakkaille. Tutkimuksen tavoitteena oli verkkokaupan asiakkaiden ostokokemuksen, laadun, toimivuuden, ...
  • X-way-kaasupullokorien kuljetusjärjestelmä 

   Laine, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämä opinnäytetyö on tehty Keyway Oy:lle. Työhön kuului kaasupullokorien kuljetusjärjestelmän suunnittelu sekä sen turvallisuusnäkökohtien miettiminen. Valmis järjestelmä on tarkoitus saada myytyä AGA Oy Ab:lle. Työn ...
  • Xamarin Studion ja PhoneGapin soveltuvuus Rimeforgen käyttöön 

   Piironen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön taustalla oli tamperelaisen pelialan yrityksen tarve saada tietoa PhoneGapista ja Xamarin Studiosta sekä laatia opas niiden käyttöönottoon. Työn tavoitteena oli selvittää PhoneGapin ja Xamarin Studion ...
  • Xen-virtuaalikoneympäristön hallintakomponentti 

   Oksanen, Sami (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • XML ohjelmiston toiminnan määrittelijänä 

   Rajala, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • XML-toimintojen kehittäminen Solteq Merxissä 

   Ruotsalainen, Niilo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2005)
  • XMLdation Validaattorin Lokijärjestelmä 

   Kantonen, Jaakko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tässä työssä käsitellään Symfony web PHP frameworkilla tehdyn sivuston lokijärjestelmän suunnittelua ja toteuttamista. Työssä käydään läpi lokijärjestelmän luominen kehitysympäristön pystyttämisestä valmiiseen järjestelmään. ...
  • XMLdation Validaattorin Teams-moduuli 

   Mäkiharju, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Tässä työssä käsitellään moduulin lisäämistä Symfony-frameworkilla tehtyyn sivustoon. Työssä käydään läpi kehitysympäristön pystytys, moduulin suunnittelu ja sen toteutus. Lopputuloksena on toimiva sivu tietokantoineen, ...
  • XNA Game Studio 4.0 

   Parkkola, Mika (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän työn tarkoituksena on opiskella ja tutkia XNA Game Studion toimivuutta. Työssä tutustutaan eri osa-alueisiin XNA:ssa ja kuinka sillä saadaan tehtyä interaktiivinen pelisovellus. XNA on Microsoftin kehittämä ...
  • XpressWash-pesukadun kuivausjärjestelmän kehitys ja tutkimus 

   Vesterinen, Niklas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2016)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää ja tutkia Tampereella sijaitsevan Xpress-Wash-pesukadun kuivausjärjestelmää ja siihen liittyvien osa-alueiden toimintaa. Työn tavoitteiksi muodostuivat kuivaustulosten ...
  • XR-teknologia voimalaitosten kunnossapidossa 

   Äijälä, Teemu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Tässä opinnäytetyössä perehdyttiin XR-teknologioiden käyttöön voimalaitosten kunnossapidossa. Työ toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Työn tarkoituksena oli saada kattava kuva virtuaalitekniikoiden nykytilanteesta ja ...
  • XRF-mittausmenetelmän kalibrointi 

   Ylhäinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)
  • XXL Sports & Outdoor:n markkinointiviestinnän onnistuminen Pirkanmaalla 

   Partala, Noora-Maija (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, kuinka hyvin norjalainen urheiluketju, XXL Sport & Outdoor on onnistunut sen markkinointiviestinnän tavoitteiden saavuttamisessa Suomessa, Pirkanmaalla. XXL on uudenlainen ...
  • Y-ja Z-sukupolven työhön sitoutuminen 

   Rosendahl, Tanja (2019)
   Työelämä on suuren murroksen edessä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Samaan aikaan nuorten työntekijöiden työelämän asenteet ovat muuttuneet. Työtä ei nähdä enää koko elämänä vaan se on osa elämää. Opinnäytetyön ...
  • Y-sukupolven johtamisen kehittäminen 

   Murtosaari, Marjut (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata sekä Y-sukupolven odotuksia johtamiselta että esimiesten kokemuksia heidän johtamisestaan ja laatia kehittämissuunnitelma johtamiseen saatujen tulosten perusteella. Tutkimustehtävinä ...
  • Y-sukupolven nuoret ja palveluala 

   Linnala, Marita (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
   Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten itsepalveluaikakauden eli Y-sukupolveen kuuluvat nuoret kokevat ravitsemisalan palvelutyön, millaisia ovat heidän asenteensa palvelutyötä, työn sisältöä ja työnjohtoa ...
  • Yamaha R6 -moottorin muuttaminen Formula student -käyttöön 

   Kaiterniemi, Joni (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2008)
  • "Ydinasiaa" : Flash-projektin suunnittelun ja toteutuksen vaiheita 

   Tikkanen, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Ydinprosessin uudelleensuunnittelu 

   Iso-Kuortti, Jukka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Kotimaisessa metalliteollisuudessa viime vuodet ovat olleet monille pienille ja keskisuurille yrityksille eloonjäämistaistelua. Kilpailun kiristyessä tärkeään asemaan nousee toimittajan kyky omaksua markkinoilla tapahtuvat ...