- Selaus nimekkeen mukaan Opinnäytetyöt

Viitteet 1830-1849 / 15411

  • Draama opetuksessa 

   Laitila, Paula; Lepistö, Taina; Linden, Kim; Nokkala, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Tämän kehittämishankkeen tekijöinä olivat neljä opettajaa, jotka ovat Tampereen Ammattikorkea-koulun Ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoita ja kuuluvat kaikki samaan opintoryhmään, 12TaMa. Hanke yhdistettiin, sillä ...
  • Draaman käyttö toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 

   Pere-Vähämaa, Sari; Kankaanpää, Jaana; Peltola, Malla; Sipponen, Tarja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
   Kehittämishankkeen tekijöinä oli neljä 12TaPeA ryhmän opiskelijaa, joista yksi toimi päätoimisesti opettajana. Opintojen aikana kaikkien mielenkiinnon kohteeksi oli muodostunut erilaisten opetusmenetelmien hyödyntämisen ...
  • Draamapedagogiikan soveltaminen erilaisen oppijan opetuksessa Tampereen aikuiskoulutuskeskuksessa kiinteistönhoitajan koulutuksessa. 

   Mustalahti, Into (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Ammatillisten opintojen keskeyttäneitä on Suomessa vuosittain reilusti yli 10 000. Tämän kehityshankkeen yksi tavoite oli omalta osaltaan lisätä koulutuksen läpäisseiden määrää ja sitä kautta työllistymistä. Hanke toteutettiin ...
  • Drained peatlands and forest roads in the Baltic countries : Current situation and opportunities 

   Vainio, Sanna-Kaisa (2019)
   In Finland there is a wide networks of forest ditches and roads. The level of knowledge concerning maintaining and renovation involving ditches and roads projects is high in Finland. The aim of this thesis is to research ...
  • Dramaturgisen musiikin säveltäminen : Musiikin suunnittelu ja toteutus näytelmään Valitut 

   Halmetoja, Suvimarja (Pirkanmaan ammattikorkeakoulu, 2009)
   Opinnäytetyöni tarkoitus oli sävellystyön toteuttaminen puheteatteriesitykseen, jossa musiikki esitettiin äänitteeltä. Näytelmälle haluttiin luoda elokuvamainen äänimaailma, jossa yhdistyivät temaattiseen draamankuljetukseen ...
  • Dream Hostellin internet-sivujen käyttäjäkysely 

   Leisku, Riina; Mäntylä, Sari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Dream Hostellin internet-sivujen käyttäjäystävällisyyttä, selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Toimeksiantaja oli uusi Dream Hostel Tampereella. Tutkimusongelmana olivat kysymykset ...
  • Dream work as a tool for creative process 

   Pasanen, Anniina Aino Maria (2019)
   Humans sleep a third of their lives. However, the brain is not "off" but operates in a different way, but equally actively. The purpose of this study was to find ways of working for artists in which the sleeping time would ...
  • Dreenin kanssa kotiin -potilasohje 

   Hakala, Kaisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kirjallinen potilasohje dreenin kanssa kotiutuville potilaille eräälle Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon osastolle. Opinnäytetyön tehtävänä oli selvittää mikä on dreeni, ...
  • Drift Triken rungon suunnittelu 

   Stavenhagen, Teo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli perehtyä drift trike -moottoriajoneuvon runkogeometriaan ja sen vaikutukseen rungon jäykkyyteen. Rungon äärimitat laskettiin jo selvillä olevien asioiden myötä, kuten renkaiden ...
  • Drill rig technical training curriculum 

   Manninen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
   The topic of this thesis is the drafting of the Sandvik DPi -series drill rigs' modular technical training curriculum. The object of this work is to broaden the actual technical training part of the curriculum into an up ...
  • Drone in Particulate Matter Measurement 

   Tran, An Thi Phuong (2019)
   Particulate matter is fine solid particle or liquid droplets found in the air that is not visible to the bare eye. It is widely known to have a serious effect on both human health and the environment. Thus, air quality ...
  • Drone-kuvadatan tuottaminen, analysointi ja fotogrammetria 

   Mäki, Heikki (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Opinnäytetyössä tutkitaan dronella suoritettavaa ilmakuvausta ja sen eri osa-alueita. Työhön kuului ennakkotutkimusta kuvauksesta ja kuvaustekniikasta sekä muutamia kenttäkokeita Pirkanmaan alueella automaattisten ...
  • Dronejen hyödyntäminen metsätaloudessa 

   Alaruusi, Aleksi (2019)
   Opinnäytetyössä selvitettiin dronejen mahdollisuuksia metsätalouden töiden apuvälineenä. Tarkoituksena oli käydä läpi erilaisia metsänhoidon ja metsätalouden toimintoja, joita voitaisiin tehostaa dronejen avulla. Metsä ...
  • Dronen hyödyntäminen Vilppulan vankilan alueella 

   Nuutinen, Liisa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
   Kauko-ohjattavien miehittämättömien ilma-alusten lennättäminen ei nykyään ole enää pelkästään harrastustoimintaa, vaan vakavasti otettava ja nopeasti kasvava toimiala. Kauko-ohjattavasta miehittämättömästä ilma-aluksesta ...
  • Dronet uudistavat Tampereen Hiedanrannan aluetta 

   Yakob, Fadi (2019)
   Drone eli miehittämätön ilma-alus käyttö lisääntyy koko ajan. Lainsäädännön mukaan dronien käyttö määritellään lentotyöksi, tällaiseksi katsotaan mikä tahansa muu kuin harraste- ja urheilukäyttö. Dronien kaupallinen käyttö ...
  • Drosera - Kasvullinen lisääminen ja määritysmenetelmän kehitys sen vaikuttaville yhdisteille 

   Pelkonen, Meri-Tuulia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
   Kihokki (Drosera) on maailmalla laajalle levittäytynyt lihansyöjäkasvi, jonka kolme lajia, pyöreälehti- (D. rotundifolia), pitkälehti- (D. anglica) ja pikkukihokki (D. intermedia) esiintyvät koko Euroopan alueella. ...
  • Drug Inventory Control : Case: Thai International Hospital Mahasarakham 

   Theptong, Jutamas (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
   This final thesis was conducted for Thai International Hospital Maharakham, a medium sized private hospital, located in the northeastern region of Thailand. Since drug expenditure is the main component of the hospital’s ...
  • Drupal ja yhteisöportaalin rakentaminen 

   Huhtinen, Mikko (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2009)
  • Dry toilet guide to Latvia 

   Viskari, Mari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2006)
  • DT Exhibition -organiser's guide 

   Haapanen, Elena; Vedenpää, Leena (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2007)