• Röntgenhoitajien kokemuksia LOVe - koulutuksen suorittamisesta 

      Aalto, Elisa; Pasanen, Niina (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Pirkanmaan sairaanhoitopiirin lääkehoitosuunnitelman mukaan potilaiden lääkehoitoon osallistuminen edellyttää LOVe – koulutuksen suorittamista. LOVe – koulutus otettiin käyttöön Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä vuonna ...