• CAB Plan käyttöönotto 

      Aalto, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tarkastella CAB Plan -ajanvarusjärjestelmän käyttöönottoa Autokeskus Oy:llä, erityisesti Tampereen toimipisteessä. Työssä vertailtiin uuden ajanvarausjärjestelmän eroja suhteessa ...