• Uuden layoutin suunnittelu kokoonpanotehtaaseen 

      Jaakkola, Aapo (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Työn tavoitteena oli suunnitella Framery Oy:n nykyisiin tiloihin uusi layout, jolla tuotannon kapasiteettiä saadaan kasvatettua ja materiaalinhallintaa helpotettua ja varmistettua. Framery Oy suunnittelee ja valmistaa ...