• Saavutusjärjestelmät peleissä 

      Jaakkola, Janne (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Saavutusjärjestelmät ovat peleihin kehitettyjä pelaajan tehtävä- ja palkitsemisjärjestelmiä. Saavutukset on suunniteltu laajentamaan pelikokemusta monipuolisella tekemisellä, mutta ei rajoittamaan pelin keskeistä etenemistä. ...