• Elektroninen tanssimusiikki : Promootiolevyn tuotantoprosessi 

      Jaakkola, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyöni koostuu kolmesta tietokoneella tuotetusta elektronisesta tanssimusiikkikappaleesta. Raportissani käyn läpi kappaleiden työvaiheet sävellyksestä masterointiin, käyttäen apunani kirjallista lähdemateriaalia ...