• Syöpäpotilaan hyvä saattohoito : Kirjallisuuskatsaus 

      Kaakko, Hanna (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa aiemmin tuotetun tiedon avulla syöpäpotilaiden kokemuksia ja odotuksia hyvästä saattohoidosta sekä selvittää potilaslähtöisyyden toteutumista saattohoidossa. Opinnäytetyön tehtävinä ...