• Uuden koulutuksen markkinointisuunnitelma 

      Kaakkomäki, Satu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Opinnäytetyö on syntynyt sen tekijän työskennellessä uuden koulutuskeskuksen markkinointityöryhmän puheenjohtajana. Työryhmä perustettiin akuuttiin tarpeeseen tiedottaa ja markkinoida rakenteilla olevaa koulutuskeskusta ...