• Nettiportaali avuksi lapsen ylipainon ennaltaehkäisyyn 

      Aspholm, Maria; Kaapu, Meri-Tuulia (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Tuotokseen painottuvan opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä nettiportaali liittyen lapsen ylipainoon. Opinnäytetyön tehtävänä oli tuoda tietoa lapsen ylipainon ennaltaehkäisystä ja hoidosta helpommin saatavaksi sekä ...