• Sylinteriryhmän kierretulppien asennuksen automatisointi 

      Kaarenoja, Tommi (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli suunnitella automatisoitu järjestelmä kierretulppien asennusvaihetta varten. Opinnäytetyön tilaajana toimi AGCO Power Oy, joka on yksi maailman johtavia maatalouskoneiden dieselmoottoreiden ...