• Improvisaatio näyttelijänohjauksessa : Ohjaajan työkalu ennen kuvauksia 

      Kaarivaara, Sini (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2013)
      Tämä opinnäytetyö keskittyy avaamaan improvisaatiota käsitteenä ja kertomaan sen keskeisistä käytänteistä, niin että lukijan olisi helppo sisäistää improvisaation perus periaatteet. Opinnäytetyöni keskittyy tutkimaan kuinka ...