• Debel-kerroslattian HTL- ja HTLR-profiilien mitoitusohjelma 

      Laahanen, Jari (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa eurokoodiin perustuva Excel-pohjainen mitoitusohjelma Saint-Gobain Rakennustuotteet oy:lle ja Aulis Lundell oy:lle Debel-kerroslattian HTL- ja HTLR-profiilisten hattulistojen ...