• Vesihuollon kehittäminen operointimallin avulla Tampereen seudulla 

      Laakkonen, Pekka (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2012)
      Tutkintotyön tavoitteena oli selvittää kuinka hyvin Pirkkalan vesihuolto toimi Pirkkalan kunnan ja Tampereen Veden välisen operointisopimuksen sopeutumisjakson aikana. Samalla kerättiin kokemuksia ja tunnistettiin ...