• Energian mittaustiedon hyödyntäminen 

      Laakkonen, Vesa (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Energian mittaustietoa saadaan tällä hetkellä hyvin paljon. Sähkön-, veden- ja kaukolämmön kulutusta voidaan mitata jopa tunnin tarkkuudella. Lisäksi kiinteistöissä voi olla monia eri mittareita, joiden avulla kiinteistöjen ...