• Tuotetietokantaprojekti ja sen arviointi 

      Laakso, Anu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2010)
      Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli kehittää kohdeyritykselle uusi tuotetietokanta ja jalkauttaa se tuotantoon sekä arvioida koko projektin onnistumista. Kohdeyrityksen olemassa oleva tuotetietokanta ei enää vastannut ...