• Potilasturvallinen ventrogluteaalinen lihaksensisäinen injektio 

      Pietikäinen, Mari; Maaninka, Jenny (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyömme käsitteli aihetta miksi lihaksensisäinen injektio on potilasturvallisempi annettaessa se ventrogluteaaliselle alueelle. Tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa koulutus kahdelle eri osastolle Tampereen ...