• Muumikuvaelmien 3D-mallinnus 3D-skannatun datan pohjalta 

      Mahlamäki, Arttu (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2017)
      Opinnäytetyön tavoitteena oli muumi-projektin tulevien harjoittelijoiden ohjeistaminen käytetyistä työtavoista kuvaelmia mallinnettaessa. Työn tarkoituksena oli käydä läpi työmenetelmät joita muumikuvaelmien mallinnuksessa ...