• Tuotekehitysprosessin määrittäminen ja dokumentointi 

      Maidell, Henri (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2015)
      Opinnäytetyön tarkoituksen oli nopeuttaa ja johdonmukaistaa Aste Finland Oy:n tuotekehitysprosessia, johon kuuluu monia eri osa-alueita. Tämä opinnäytetyö keskittyy prosessin rakenteeseen ja dokumentointiin, sekä tuotekehityksen ...