• Jakeluverkon mittareiden laatumittausominaisuusvertailu 

      Maijala, Jere (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2018)
      Tässä opinnäytetyössä tutkittiin markkinoilla olevien kiinteiden verkkosähkömittareiden laatumittausominaisuuksia. Mittareilta tavoiteltiin kattavaa tukea eurooppalaiselle, Suomen kansalliselle SFS-EN 50160 -standardille, ...