• Valollinen improvisaatio musiikillisessa tapahtumassa 

      Naamanka, Pinja (Tampereen ammattikorkeakoulu, 2014)
      Opinnäytetyössä käsittelen valollista ilmaisua elektronisen musiikin tapahtumissa. Työssä korostuu erityisesti improvisaation merkitys. Tutkin valoilmaisua sen keskeisten elementtien värin ja liikkeen kautta. Lisäksi ...